Pomoc

Jak mogę przesyłać filmy Prime na mój telewizor?

Jeśli korzystasz z urządzenia Google Chromecast, Fire TV lub Android TV, możesz użyć urządzenia mobilnego, aby przesyłać obraz Prime Video na telewizor.

  1. Włącz telewizor.
  2. Otwórz aplikację Prime Video na urządzeniu mobilnym z systemem Android, telefonie iPhonie, iPadzie, iPodzie Touch lub tablecie Fire. Zaloguj się w aplikacji Prime Video i upewnij się, że korzystasz z tej samej sieci co podłączone urządzenie (Fire TV, Android TV lub Chromecast).
    Upewnij się, że urządzenie Fire TV, Android TV lub Chromecast jest włączone i podłączone do sieci. Nie można przesyłać obrazu z aplikacji Prime Video na urządzeniu z systemem iOS do urządzenia Fire TV ani z tabletu Fire do urządzenia Chromecast lub Android TV.
  3. Wybierz ikonę przesyłania w aplikacji Prime Video. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Gotowy do działania (Ready to Cast).
  4. Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć.
  5. Wybierz tytuł, który chcesz obejrzeć. Tytuł ten będzie pokazywany na wyświetlaczu, do którego jest podłączony Chromecast. Jest to urządzenie mobilne, które steruje odtwarzaniem, ścieżkami audio i napisami.
    Jeśli chcesz zmienić ustawienia napisów na Chromecast, a korzystasz z urządzenia z systemem iOS, zatrzymaj przesyłanie na to urządzenie. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia (Settings) > Dostępność (Accessibility) > Napisy (Subtitles and Captioning) > Styl (Style) i wybierz styl napisów. Możesz również utworzyć nowy styl, jeśli chcesz korzystać z innych czcionek lub rozmiarów. Na urządzeniach z systemem Android, w trakcie odtwarzania tytułu, dotknij menu z trzema kropkami na ekranie. Wybierz Style napisów (Subtitle styles) i włącz opcję Pokaż napisy (Show captions). Z tego menu można również wybrać opcje dla ustawienia Rozmiar i styl napisów (Caption size and style).
Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia Fire TV lub urządzenia Chromecast z Google TV, możesz również korzystać z pilota urządzenia i korzystać z aplikacji Prime Video na tym urządzeniu lub wykorzystać opcję przesyłania obrazu.