Pomoc

Skróty klawiszowe w Prime Video

Możesz sterować odtwarzaniem w Prime Video na komputerze za pomocą klawiatury.

Skróty klawiszowe, których można używać podczas oglądania Prime Video w przeglądarce internetowej, to:

SPACJA, aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie.

F, aby wejść do lub wyjść z trybu pełnego ekranu.

Escape, aby wyjść z trybu pełnego ekranu lub przerwać odtwarzanie.

Strzałka w lewo, aby cofnąć materiał o 10 sekund.

Strzałka w prawo, aby przesunąć materiał do przodu o 10 sekund.

Strzałka w górę, aby zwiększyć głośność.

Strzałka w dół, aby zmniejszyć głośność.

M, aby przełączyć wyciszenie.

C, aby włączać i wyłączać napisy oraz przełączać się między dostępnymi językami napisów.

A, aby przełączyć dostępne ścieżki audio, w tym opisy audio.