Pomoc

Wybierz alternatywne ścieżki audio lub audiodeskrypcje w Prime Video w sieci Web, na urządzeniach Amazon i na urządzeniach mobilnych

Wiele tytułów Prime Video zawiera wiele ścieżek audio, w tym alternatywne języki lub audiodeskrypcje.

  1. W czasie odtwarzania tytułu zaznacz ikonę. W celu uzyskania dostępu do tego menu może być konieczne dotknięcie ekranu urządzenia.
  2. Wybierz ścieżkę audio, której chcesz słuchać. Ścieżki audiodeskrypcji zawierają tekst [Audiodeskrypcje] w nazwie ścieżki.

    Wiele tytułów Prime Video zawiera napisy, alternatywne ścieżki, audiodeskrypcje lub ich kombinację. Zakres obsługiwanych funkcji zależy od używanego urządzenia.