Pomoc

Nachodzące na siebie korzyści z subskrypcji

Osoby, które już korzystają z usługi Prime Video w ramach konta iTunes, a potem zarejestrują się w usłudze Prime firmy Amazon, mogą w praktyce płacić dwa razy za usługę Prime Video.

Aby rozwiązać ten problem, subskrypcję usługi Prime Video można anulować w witrynie firmy Apple. Nie wpływa to na pozostałe korzyści związane z usługą Prime (w tym szybka dostawa bez kosztów dodatkowych, Prime Video i inne).

Anulowanie subskrypcji może zająć firmie Apple do 7 dni. Jeśli subskrypcja usługi Prime Video już została anulowana, nie trzeba podejmować dalszych kroków.

Informacje na temat rezygnowania z usług Prime znajdują się na stronie Zakończenie subskrypcji Prime Video. Są one pomocne w zarządzaniu subskrypcjami usług.