Pomoc

Oglądanie Prime Video przy użyciu urządzenia Chromecast

Aby korzystać z Google Chromecast, należy używać najnowszej wersji aplikacji Prime Video dla systemu iOS lub Android.

  • W aplikacji Prime Video wybierz ikonę Rzutuj.
  • Wybierz urządzenie Chromecast, którego chcesz użyć.

    Uwaga: Urządzenie z systemem iOS lub Android musi być połączone z tą samą siecią Wi-Fi, co urządzenie Chromecast.

  • Wybierz tytuł, który chcesz obejrzeć. Wybrany tytuł jest wyświetlany na ekranie telewizora, z którym jest połączone urządzenie Chromecast.