Prime Video
 1. Twoje konto

Pomoc

Wytyczne w zakresie zasad dotyczących treści

Wszystkie filmy wideo i inne treści (takie jak zdjęcie okładki i opisy produktów) muszą być zgodne z niniejszymi wytycznymi w zakresie zasad dotyczących treści, które z czasem mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do rozstrzygania, czy treści są odpowiednie. W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta możemy zdecydować się nie oferować żadnych treści lub w inny sposób ograniczyć ich dostępność.

Treści o charakterze obraźliwym

Zastrzegamy sobie prawo do określania stosowności wszystkich treści przesłanych do opublikowania w serwisie. Tytuły zawierające uporczywe akty agresji, nieuzasadnioną nagość i/lub motywy erotyczne lub grafikę o wyraźnie seksualnym charakterze („treści dla dorosłych”) nie kwalifikują się do włączenia do katalogu Amazon Prime Video. Tytułów zawierających treści dla dorosłych nie można zmienić ani edytować z ich pierwotnej formy w celu obejścia tego ograniczenia.

Treści o wyraźnie seksualnym charakterze

 • Treści zawierające obrazy pornografii lub wyraźne obrazy aktów seksualnych lub nagości.
 • Treści gloryfikujące niezgodne z prawem akty seksualne.
 • Treści przeznaczone przede wszystkim do stymulacji seksualnej.

Treści lub obrazy pokazujące przemoc

 • Treści zawierające obrazy ekstremalnego przelewu krwi, dekapitacji i/lub nadmiernej przemocy oraz treści niepokojące, które mają zaszokować klienta.

Treści niebezpieczne lub niezgodne z prawem

 • Treści promujące lub popierające niebezpieczne bądź szkodliwe działania lub zachęcające widzów do ich podejmowania.
 • Treści promujące przestępczość zorganizowaną, terroryzm lub inne niezgodne z prawem działania.
 • Treści gloryfikujące lub promujące niezgodne z prawem akty znęcania się nad zwierzętami lub ich torturowania.
 • Treści zawierające porady, jak zacząć lub prowadzić niezgodny z prawem styl życia.
 • Treści zawierające wskazówki dotyczące tworzenia materiałów niebezpiecznych.
 • Treści gloryfikujące lub promujące używanie narkotyków lub leków o działaniu narkotycznym.

Treści o charakterze nienawistnym

 • Treści zawierające obraźliwe komentarze, mowę nienawiści lub groźby skierowane konkretnie do jakiejś grupy lub poszczególnych osób.
 • Treści promujące mowę nienawiści, zachęcające do nienawiści ze względu na rasę lub płeć bądź promujące grupy lub organizacje, które wspierają takie przekonania.

Nękanie i cybernękanie

 • Treści zawierające obraźliwe, poniżające i/lub upokarzające sformułowania.
 • Treści promujące lub ułatwiające nękanie lub zastraszanie.
 • Treści o charakterze szkodliwym lub o charakterze nękania, w tym między innymi wideo uzyskane bez zgody.

Treści niezgodne z prawem i naruszające prawo

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia przepisów prawnych i praw własności. Obowiązkiem licencjodawcy jest zapewnienie, aby treści nie naruszały obowiązujących przepisów prawa ani praw autorskich, znaków towarowych, praw do ochrony prywatności i wizerunku ani innych praw (w tym w odniesieniu do składników treści, takich jak muzyka w tle lub elementy wyświetlane w treści). To, że treści są swobodnie dostępne, nie oznacza, że licencjodawca może je kopiować i sprzedawać.

Prawa autorskie

 • Treści, których użytkownik nie utworzył i na których rozpowszechnianie nie ma licencji. Należą do nich cały utwór lub jego składniki, takie jak muzyka lub ilustracje.

Znaki towarowe

 • Treści zawierające znaki towarowe, do których używania nie uzyskano praw.

Naruszenia prywatności lub zniesławienie

 • Treści zawierające dane osobowe innej osoby.
 • Treści zawierające nieprawdziwe stwierdzenia o jakiejś osobie, które mają zaszkodzić jej reputacji.

Treści należące do domeny publicznej

Nie akceptujemy treści należących do domeny publicznej ani treści, które nie odróżniają się lub prawie nie odróżniają się od jednego lub kilku innych tytułów.

Negatywne wrażenia klienta

Nie akceptujemy filmów wideo, które zawierają łącza zewnętrzne, znaczniki śledzenia, funkcje nieobsługiwane przez Prime Video lub w inny sposób powodują negatywne wrażenia klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia filmów wideo ze względu na negatywne wrażenie według naszego uznania.

Problemy związane z jakością

 • Treści zawierające plik źródłowy, w którym czas trwania dźwięku i wideo nie jest zgodny.
 • Treści zawierające obraz okładki bez nazwy tytułu.
 • Treści, w których brakuje napisów, są niezsynchronizowane lub nieprawidłowe.
 • Treści zawierające znaki wodne, logo lub odniesienia do nieodpowiedniego kanału dystrybucji.
 • Funkcje lub wezwania do działania nieobsługiwane w aplikacji Prime Video.
 • Metadane i/lub obrazy okładki niereprezentatywne dla treści.
 • Treści lub metadane w nieobsługiwanym języku.
 • Treści stanowiące duplikat tytułu dostępnego w aplikacji Prime Video.
 • Treści nieoparte na funkcjach wideo (np. składające się z obrazów statycznych i/lub pozbawione znaczącej zmienności wizualnej).
 • Treści swobodnie dostępne w sieci, w tym treści z ogólnodostępnymi prawami autorskimi.

Promowanie biznesu i łącza zewnętrzne

 • Treści sugerujące współpracę z firmą Amazon lub treści, w których niewłaściwie używane jest logo Amazon lub produkty marki Amazon, w tym spółek zależnych Amazon.
 • Treści zawierające adres URL, łącze zewnętrzne lub wezwanie do podjęcia działań poza aplikacją Prime Video.
 • Treści zawierające reklamę lub składające się wyłącznie z reklam.
 • Treści, w których wykorzystuje się, niewłaściwie wykorzystuje się, przedstawia się przynależność do marki innego podmiotu lub w inny sposób wykorzystuje się markę innego podmiotu w sposób mylący dla klientów.

Ograniczenia specyficzne dla kraju lub regionu

Niektóre kraje, w których rozpowszechniamy treści, mogą mieć bardziej restrykcyjne standardy niż inne kraje w odniesieniu do tego, co kwalifikuje się jako „treści o charakterze obraźliwym” lub „treści niezgodne z prawem i naruszające prawo”. Może to obejmować ograniczenia w zakresie wyświetlania marek tytoniu i używania narkotyków; treści zawierające obrazy obraźliwe, niezgodne z prawem i naruszające prawo mogą podlegać ograniczeniom publikowania w niektórych terytoriach.

Możemy ograniczyć sprzedaż każdego tytułu w jakimkolwiek kraju lub regionie, w którym sprzedaż lub dystrybucja jego treści naruszałaby przepisy prawa tego kraju lub regionu, normy kulturowe lub wrażliwość, bądź z jakiegokolwiek innego powodu według naszego uznania.