Logga in

Hjälp

Ändra dina kontouppgifter

Läs om hur du hanterar dina Amazon-kontouppgifter på Prime Video-webbplatsen.

Du kan ändra dina kontouppgifter, inklusive ditt namn, e-postadress, mobilnummer och lösenord från Konto och Inställningar på Prime Videos webbplats.

Såhär ändrar du dina kontouppgifter:

  1. Gå till Konto och inställningar.
  2. Leta upp avsnittet Ditt konto.
  3. Välj Ändra eller Redigera på Amazon bredvid den information du vill uppdatera.
  4. Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan Spara ändringar.

Anm:

  • Om du ändrar din e-postadress till en e-postadress som redan är kopplad till ett annat Amazon-konto skickar vi ett e-postmeddelande till dig och begär att du verifierar att den e-postadressen är din. Klicka på länken i det här verifieringsmeddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra processen. Om du inte hittar e-postmeddelandet från oss, kontrollera att du har angett din nya e-postadress korrekt och se till att du kontrollerar skräppost- eller skräpmappen för din e-post.
  • Om du ändrar din e-postadress kommer alla dina Prime Video-meddelanden automatiskt att kopplas till din nya e-postadress.

Relaterade hjälpämnen