Logga in

Hjälp

Amazon Prime Video-Användarregler

Så som det framgår av Amazon Prime Video Användarvillkor är innehållet, till följd av begränsningar införda av våra innehållsleverantörer, föremål för restriktioner avseende uppspelning (till exempel genom streaming eller nedladdning) och tidsperiodens längd under vilken innehållet är tillgängligt för dig. De specifika restriktioner som tillämpas på innehållet varierar beroende på ifall du har köpt, hyrt eller fått tillträde till innehållet genom en prenumeration (exempelvis Prime Video) på ett betalkonto eller prova-på-konto, eller tillträde till innehållet genom Första Avsnittet Gratis (om tillämpligt). Dessa restriktioner kan komma att ändras över tid när vi adderar funktioner, enheter eller innehåll på vår server. Följande är restriktioner för tillträde till Amazon Prime Video genom din internetbrowser och kompatibla internetuppkopplade TV-apparat, Bluray-spelare, Mediaboxar, Surfplattor och andra kompatibla enheter.

Köpa titlar

 • Sätt för att Titta: När du köper en titel för on-demand, möjliggör vi det för dig att streama och, i de flesta fall, ladda ner enligt följande:
  • Streaming: Du kan streama en köpt titel genom din internetbrowser och kompatibla internetuppkopplade TV-apparat, Bluray-spelare, Mediaboxar, Surfplattor och andra kompatibla enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för våra tjänster, besök sidan Kompatibla Enheter på den websida som du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). Du kan streama upp till tre videor samtidigt genom användning av ett enda Amazonkonto. Du kan streama samma video till två olika enheter samtidigt.
  • Nedladdning: När nedladdningsalternativet är tillgängligt kan du ladda ner en köpt titel till fyra kompatibla enheter, exempelvis Fire tablets (med undantag för Kindle Fire 1st Generation), Android och iOS-enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för nedladdning, besök sidan Download Prime Video Titles på den websida du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). När du har laddat ner en köpt titel kan du även streama titeln enligt med vad som beskrivs ovan.
 • Tittarperiod: Tillsvidare -- du kan titta på den köpta titeln hur många gånger som helst, hur ofta du vill och under hur lång tid som helst (med beaktande av de begränsningar som beskrivs i Amazon Prime Video Användarvillkor).

Hyra titlar

 • Sätt för att Titta: När du hyr titlar för on-demand, möjliggör vi det för dig att streama och, i de flesta fall, ladda ner enligt följande:
  • Streaming: Du kan streama hyrda titlar genom din internetbrowser och kompatibla internetuppkopplade TV-apparat, Bluray-spelare, Mediaboxar, Surfplattor och andra kompatibla enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för våra tjänster, besök sidan Kompatibla Enheter på den websida som du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). Du kan streama upp till tre videor samtidigt genom användning av ett enda Amazonkonto.  Du kan inte stream samma video till mer än en enhet åt gången.
  • Nedladdning: När nedladdningsalternativet är tillgängligt kan du ladda ner en hyrd titel till en kompatibel enhet, exempelvis Fire tablets (med undantag för Kindle Fire 1st Generation), Android och iOS-enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för nedladdning, besök sidan Download Prime Video Titles på den websida du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). När du har laddat ner en hyrd titel till en Fire tablet, kan du inte ladda ner titeln på en annan enhet eller samtidigt titta på den på mer än en enhet kopplat till ett och samma Amazonkonto. Däremot kan du påbörja uppspelning av en nedladdad titel på en kompatibel enhet och vid ett senare tillfälle streama titeln på en annan kompatibel enhet (under förutsättning att titeln inte spelas upp samtidigt på mer än en enhet).
 • Tittarperiod: För hyrda titlar har du vanligen 48 timmar på dig att titta färdigt på titeln från det att du har börjat streama eller ladda ner, under alla omständigheter måste du titta färdigt på titeln innan utgångsdatumet för hyresperioden som vanligen infaller 30 dagar efter det att du har betalat hyresavgiften. Information om hyresperiodens längd hittas på detaljsidan eller på länkar från detaljsidan, exempelvis "Lär dig mer om hyra och köp"-länken på websidors detaljsidor.

Prime Video-titlar

 • Sätt för att Titta :
  • Streaming: Prime Video-titlar är tillgängliga för online streaming. Du kan streama Prime Video-titlar online genom din internetbrowser, internetuppkopplade TV-apparat, Bluray-spelare, Mediaboxar, Surfplattor och andra kompatibla enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för våra tjänster, besök sidan Kompatibla Enheter på den websida som du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). Du kan streama upp till tre videor samtidigt genom användande av ett Amazonkonto. Du kan streama samma video på upp till två enheter samtidigt.
  • Nedladdning: Många Prime Video-titlar är även tillgängligt för nedladdning på kompatibla enheter, exempelvis Fire tablets (med undantag för Kindle Fire 1st Generation), Android och iOS-enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för nedladdning, besök sidan Download Prime Video Titles på den websida du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). Detaljsidan för varje enskilt Prime Video-titel indikerar ifall titeln är tillgänglig för nedladdning. Du kan endast ladda ner en titel till två enheter vid ett och samma tillfälle. Om du redan har laddat ner en titel till två enheter måste du radera titeln från en av enheterna innan titeln kan laddas ner till en annan enhet. Beroende på vilket land du befinner dig i kan du ha ett maximalt antal om 15 eller 25 stycken Prime Video-titlar nedladdade på samtliga enheter kopplade till ditt Amazonkonto. Då samtliga Prime Video-titlar inte är tillgängliga för nedladdning, kan dessa titlar vara tillgängliga att hyra eller köpa på Amazon Prime Video som sedan kan laddas ner till kompatibla enheter.
 • Om du har ett Amazon Prime Video-betalkonto eller ett prova-på-konto, kan du streama alla titlar som är markerade att vara en Prime Video-titel enligt titelns detaljsida. Du kan titta på Prime Video-titlar som du har laddat ner under en begränsad Tittarperiod, längden på Tittarperioden kan variera beroende på titel.
 • För nedladdade titlar har du vanligen 30 dagar på dig att börja titta på titeln efter att du har laddat ner det och när du har påbörjat uppspelningen har du vanligen 48 timmar på dig att titta färdigt på titeln. Efter att ditt Amazon Prime- eller Prime Video-betalkonto eller prova-på-konto har upphört eller avslutats, kan du inte längre titta på några Prime Video-titlar såvida du inte har hyrt eller köpt dessa titlar.

Första Avsnittet Gratis-titlar

 • Sätt för att Titta: Där det är tillgängligt, Första Avsnittet Gratis-titlar är endast tillgängliga för online streaming på utvalda enheter. De är inte tillgängliga för nedladdning. Du kan streama upp till tre titlar samtidigt genom användandet av ett och samma Amazonkonto. Du kan enbart streama samma titlar på en enhet åt gången. Då Första Avsnittet Gratis-titlar inte är tillgängliga för nedladdning, kan dessa titlar vara tillgängliga att hyra eller köpa på Amazon Prime Video, titta på genom ett Amazon Prime- eller Prime Video-betalkonto eller prova-på-konto, och som sedan kan laddas ner till kompatibla enheter.  
 • Tittarperiod: Om du har ett Amazonkonto, kan du titta på titeln närsomhelst om den är markerad att vara en Första Avsnittet Gratis-titel på titelns detaljsida.

Tredje parts-videoprenumerationer

 • Sätt för att Titta: Om du har ett Amazon Prime- eller Prime Video-betalkonto eller ett prova-på-konto, kan du prenumerera på någon av de tredje parts-videoprenumerationer som vi tillhandahåller i det land där du befinner dig (exempelvis genom Prime Video Kanaler) för en tillkommande prenumerationsavgift, streama alla titlar som vid det specifika tillfället är inkluderade i en sådan prenumeration och som beskrivs på titelns detaljsida. Tredje parts-videoprenumerationer förnyas automatiskt ifall de inte avbryts eller löper ut, eller om du inte avbryter ditt Amazon Prime-konto eller Prime Video-medlemskap eller de löper ut. Ifall du avslutar ditt Amazon Prime-konto eller Prime Video-medlemskap eller om de löper ut, har du fortsatt tillgång till tredjeparts-videoprenumerationen som du hade vid tidpunkten för avslutningen eller utlöpandet, fram till den tidpunkt då den tillämpliga månadsvisa tidsperioden för tredjeparts-videoprenumerationen löper ut. Du kan streama titlar via tredje parts-videoprenumerationer på Surfplattor, via din internetbrowser, och genom kompatibla internetuppkollade TV-apparater, Bluray-spelare, Mediaboxar och andra kompatibla enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för nedladdning, besök sidan Download Prime Video Titles på den websida du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). Du kan streama upp till tre titlar samtidigt genom användandet av ett och samma Amazonkonto. Du kan inte streama dessa titlar till fler än en enhet åt gången.
 • Efter att din tredje parts-videoprenumeration har avbrutits eller löpt ut, eller ditt Amazon Prime-konto eller Prime Video-betalkonto eller prova-på-konto har avslutats eller löpt ut, kan du inte längre titta på tredje parts-titlar såvida du inte har hyrt eller köpt titeln.

Pay-Per-View-titlar

 • Sätt för att Titta: När du köper en titel för pay-per-view, kan du streama titeln genom din internetbrowser och kompatibla internetuppkopplade TV-apparat, Bluray-spelare, Mediaboxar, Surfplattor och andra kompatibla enheter. För att se en lista över kompatibla enheter för nedladdning, besök sidan Download Prime Video Titles på den websida du använder för att få tillträde till Amazon Prime Video på följande länkar, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enheter som är kompatibla kan variera beroende på den geografiska plats där du befinner dig). Du kan streama upp till tre titlar samtidigt genom användandet av ett och samma Amazonkonto. Du kan inte streama samma titel på fler än två enhet åt gången.
 • Tittarperiod: För pay-per-view har du tillgång till titeln under minst 24 timmar efter det att pay-per-view erbjudandet blev tillgängligt på Amazon Prime Video. Information om tidsperioden under vilken du har fortsatt tillträde till pay-per-view titeln efter det att erbjudandet för pay-per-view blev tillgängligt på Amazon Prime Video, hittas på detaljsdian eller på en länk från detaljsidan.