Logga in

Hjälp

Ändra språket för Prime Video

Använd webbplatsen PrimeVideo.com och mobilappen på önskat språk.

Webbplatsen PrimeVideo.com och användargränssnittet för Prime Video-appen finns på flera språk. Följ instruktionerna nedan för att välja önskade språkinställningar.

På webbplatsen PrimeVideo.com:
  1. Gå till sidan Konto och Inställningar.
  2. Klicka på fliken Språk .
  3. Välj ditt önskade språk.
I Prime Video-mobilapparna:
  1. Öppna Prime Video-appen.
  2. Gå till Mina saker och tryck på kugghjulssymbolen.
  3. Tryck på Språk och välj önskat språk.
På smart-tv-enheter och alla andra enheter som stöds:
  1. Öppna Prime Video-appen.
  2. Öppna alternativet Prime Video-inställningar.
  3. Välj önskat språk under Språk.