Logga in

Hjälp

Titta på Prime Video på Chromecast

För att använda Google Chromecast behöver du den senaste versionen av Prime Video-appen för antingen iOS eller Android.

  1. Välj ikonen Casta i Prime Video-appen.
  2. Välj den Chromecast-enhet du vill använda.

    Anm: Din iOS- eller Android-enhet måste vara ansluten till samma Wifi-nätverk som Chromecast. Se till att din Chromecast är uppdaterad, oavsett om den är fristående eller inbyggd i en annan enhet. Kontrollera även att Prime Video-appen och din iOS- eller Android-enhet är uppdaterade. Om du har en Android-enhet ska du kontrollera att Google Play-tjänsterna är uppdaterade.

  3. Välj en titel du vill titta på. Titeln du har valt visas på TV:n som Chromecast är ansluten till.

    Anm: Om du vill ändra undertextningsinställningarna i Chromecast kopplar du först från Chromecast och går därefter till din iOS- eller Android-enhets tillgänglighetsinställningar och ändrar inställningarna för undertextning där.