Logga in

Hjälp

Riktlinjer för innehållspolicy

Alla videor och annat innehåll (till exempel omslagsbilder och produktbeskrivningar) måste följa dessa riktlinjer, vilka kan komma att ändras över tiden. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om innehåll är lämpligt. I syfte att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse kan vi välja att inte erbjuda visst innehåll eller på annat sätt begränsa tillgängligheten för innehåll.

Stötande innehåll

Vi förbehåller oss rätten att avgöra lämpligheten för allt innehåll som skickas in för publicering via tjänsten. Titlar som innehåller påträngande eller sexuellt explicit innehåll eller våldsamma handlingar, omotiverad nakenhet och/eller erotiska teman (”barnförbjudet innehåll”) är inte kvalificerat för att ingå i Amazon Prime Video-katalogen. Titlar som innehåller barnförbjudet innehåll får inte ändras eller redigeras utifrån sin ursprungliga form i syfte att kringgå denna begränsning.

Sexuellt explicit innehåll

 • Innehåll som innehåller skildringar av pornografi eller explicita skildringar av sexuella handlingar eller nakenhet.
 • Innehåll som förhärligar olagliga sexuella handlingar.
 • Innehåll som främst är avsett att leda till sexuell upphetsning.

Våldsamt eller grafiskt innehåll

 • Innehåll som innehåller grafiska skildringar av extremt bloddrypande handlingar, halshuggningar, otäckt innehåll och/eller överdrivet våld avsett att chocka kunden.

Farligt eller olagligt innehåll

 • Innehåll som främjar, stöder eller uppmuntrar tittaren att utföra farliga eller skadliga handlingar.
 • Innehåll som främjar organiserad brottslighet, terrorism eller annan olaglig verksamhet.
 • Innehåll som förhärligar eller främjar olaglig djurmisshandel eller tortyr.
 • Innehåll som ger råd om hur man börjar med eller har en olaglig livsstil.
 • Innehåll som ger vägledning om hur man skapar eller bygger farliga material.
 • Innehåll som förhärligar eller främjar missbruk av olaglig narkotika eller läkemedel.

Hatiskt innehåll

 • Innehåll som innehåller nedsättande kommentarer, hatpropaganda eller hot som specifikt riktar sig till en grupp eller vissa individer.
 • Innehåll som främjar hatpropaganda, uppmuntrar till ras- eller könshat eller främjar grupper eller organisationer som stöder sådana idéer.

Trakasserier och cybermobbning

 • Innehåll som innehåller kränkande, förnedrande och/eller förödmjukande språk.
 • Innehåll som främjar eller underlättar förföljelse eller hot.
 • Skadligt eller trakasserande videoinnehåll inklusive, men inte begränsat till, videor som filmats utan samtycke.

Olagligt och kränkande innehåll

Vi tar överträdelser av lagar och äganderätt på största allvar. Det är licensgivarens ansvar att se till att innehållet inte bryter mot tillämpliga lagar eller upphovsrätt, varumärken, sekretess, publicitetsrättigheter eller andra rättigheter (inklusive med avseende på komponenter i innehåll som bakgrundsmusik eller objekt som visas i innehållet). Bara för att innehållet är fritt tillgängligt betyder det inte att licensgivaren får kopiera och sälja det.

Upphovsrätt

 • Innehåll som du inte har skapat och inte har licens att distribuera, inklusive hela verket eller komponenter däri, som musik eller illustrationer.

Varumärken

 • Innehåll som innehåller varumärken som du inte har tillstånd att använda.

Överträdelser av integritet eller förtal

 • Innehåll som innehåller någon annans personuppgifter.
 • Innehåll som innehåller osanna påståenden om en individ som är avsedda att skada deras rykte.

Offentligt innehåll

Vi accepterar inte offentligt innehåll eller innehåll som inte går att, eller i princip inte går att, skilja från en eller flera andra titlar.

Dålig kundupplevelse

Vi accepterar inte videor som innehåller externa länkar, spårningstaggar eller funktioner som inte stöds av Prime Video, eller som på annat sätt ger en dålig kundupplevelse. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande acceptera eller avvisa videor på grund av att de ger en bristfällig upplevelse.

Kvalitetsfrågor

 • Innehåll som innehåller en källfil där längden på ljud och bild inte matchar.
 • Innehåll som innehåller en omslagsbild som inte innehåller titelnamnet.
 • Innehåll där undertexter saknas, inte är synkroniserade eller är felaktiga.
 • Innehåll som innehåller vattenstämplar, logotyper eller referenser till en felaktig distributionskanal.
 • Funktioner eller uppmaningar som inte stöds i Prime Video-programmet.
 • Metadata och/eller omslagsbilder som ger en missvisande bild av innehållet.
 • Innehåll eller metadata på ett språk som inte stöds.
 • Innehåll som är identiskt med en titel som redan finns på Prime Video.
 • Innehåll som inte ger en videoupplevelse (t.ex. innehåll som består av statiska bilder och/eller innehåll som saknar betydande visuell variation).
 • Innehåll som är fritt tillgängligt på webben, inklusive innehåll med öppen/offentlig upphovsrätt.

Marknadsföring av företag och externa länkar

 • Innehåll som antyder ett partnerskap med Amazon eller som använder en Amazon-logotyp eller Amazon-märkta produkter felaktigt, inklusive Amazons dotterbolag.
 • Innehåll som innehåller en webbadress, en extern länk eller en uppmaning om att vidta åtgärder utanför Prime Video-programmet.
 • Innehåll som innehåller reklam eller enbart består av reklam.
 • Innehåll som utnyttjar, missbrukar eller skildrar en koppling till eller på annat sätt använder en annan parts varumärke på ett sätt som är förvirrande för kunderna.

Lands- eller regionspecifika begränsningar

Vissa länder där vi distribuerar innehåll kan vara mer restriktiva än andra för vad som betecknas som ”stötande innehåll” och ”olagligt och kränkande innehåll”. Detta kan omfatta begränsningar för visning av tobaksmärken och narkotikaanvändning. Innehåll som innehåller stötande, olagliga eller kränkande skildringar kan omfattas av publiceringsrestriktioner i vissa områden.

Vi kan efter eget gottfinnande begränsa försäljningen av en titel i ett land eller en region där försäljningen eller distributionen av det innehållet skulle strida mot landets eller regionens lagar, kulturella normer eller av annan anledning vara extra känslig.