Logga in

Hjälp

Avbryt mitt abonnemang på Prime Video

Du kan avbryta Prime Video-abonnemang online.

Anm: Om ditt abonnemang skapades via en tredje part, till exempel en mobiloperatör, kontaktar du dem för ytterligare hjälp.

Så är stänger du av automatisk förnyelse på primevideo.com:

Om du får tillgång till Prime Video är en del av en Prime Video-specifikt abonnemang:

  1. Gå till Konto och inställningar.
  2. Gå till avsnittet Ditt medlemskap på fliken Ditt konto .
  3. Välj Avsluta medlemskap och bekräfta.

Om du får tillgång till Prime Video som en del av ett Amazon Prime-medlemskap:

  1. Gå till Konto och inställningar.
  2. På fliken Ditt konto väljer du Redigera i Amazon i avsnittet Ditt medlemskap .
  3. Välj Avsluta medlemskap och förmåner eller Avsluta provperiod och förmåner (beroende på vad som är tillämpligt) och bekräfta sedan.

Eventuella ytterligare abonnemang kopplade till ditt Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskap kommer inte att förnyas när ditt Amazon Prime-medlemskap avslutas.