Logga in

Hjälp

Avbryta min Prime Video-prenumeration

Avbryt prenumerationen online.

Om din prenumeration skapades via en tredje part, till exempel en mobiloperatör, kontaktar du dem för ytterligare hjälp.

  • Gå till Konto och inställningar och välj sedan fliken Ditt konto.
  • För en Prime Video-specifik prenumeration väljer du Avsluta prenumeration. Prime Video ingår också i ett Amazon Prime-medlemskap. För att säga upp ett Amazon Prime-medlemskap väljer du Redigera på Amazon under Prime-medlemskap.

Om du har ytterligare prenumerationer kopplade till ditt Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskap förnyas de inte när ditt Amazon Prime-medlemskap avslutas.