உதவி

உங்கள் Prime Video Channel சந்தாவை ரத்துசெய்தல்

உங்கள் Prime Video Channel சந்தாவை ரத்து செய்யவும்.

  1. கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, மேலே கிடைக்கும் மெனுவில் சேனல்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  2. நீங்கள் ரத்துசெய்ய விரும்பும் சந்தாவைக் கண்டறியவும்.
  3. சேனலை ரத்து செய் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, உறுதிசெய்யவும்.

உங்கள் சந்தாவின் இறுதித் தேதி, உறுதிப்படுத்தல் திரையில் காட்சிப்படுத்தப்படும். அந்தத் தேதி வரை நீங்கள் ரத்து செய்ததைத் திரும்பப் பெற முடியும். முடிவுத் தேதிக்குப் பிறகு, உங்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது, அந்தச் சேனலின் அணுகலும் உங்களுக்கு இருக்காது. சந்தாவை ரத்து செய்வது ஏதேனும் முந்தைய சந்தாக் கட்டணங்களுக்கான ரீஃபண்டைப் பெறுவதற்கு வழிவகுக்காது.

நீங்கள் Prime Video Channels-ஐ அணுகுவதற்கு உங்களுக்கு Amazon Prime மெம்பர்ஷிப் தேவை. உங்கள் Amazon Prime மெம்பர்ஷிப்பை நீங்கள் ரத்து செய்தால், உங்கள் Prime Video Channel சந்தாக்களும் ரத்தாகிவிடும்.

குறிப்பு: இந்தியாவில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள், உங்கள் Amazon Prime மெம்பர்ஷிப்பின் ரத்துசெய்தல்/காலாவதியைத் தொடர்ந்து தகுதியுள்ள சாதனங்கள் மூலம் உங்கள் Prime Video Channel சந்தாக்களிலிருந்து உள்ளடக்கத்தைத் தொடர்ந்து அணுகலாம். இருப்பினும், Prime Video Channel சந்தா தானாகப் புதுப்பிக்கப்படாது, மேலும் நீங்கள் ஏதேனும் Prime Video Channels-க்கு மீண்டும் சந்தா செலுத்தலாம் என்பதற்கு முன்பு, Prime சந்தாவை நீங்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கும்.