உதவி

Prime Video Channels-க்காக நான் ஏன் கூடுதலாகக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது?

Prime Video Channels என்பது நீங்கள் விரும்பும் உள்ளடக்கத்தைப் பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கும் கூடுதல் சந்தாக்களாகும்.

Prime Video Channels என்பவை உங்கள் Prime சந்தாவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கவில்லை. அவை மூன்றாம் தரப்பு பிரீமியம் நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் பிற ஸ்ட்ரீமிங் பொழுதுபோக்குச் சேனல்களில் இருந்து நீங்கள் விரும்பும் உள்ளடக்கத்தைச் சேர்ப்பதற்கு உங்களை அனுமதிக்கின்ற, கட்டணம் செலுத்தப்படும் கூடுதல் சந்தாக்களாகும்.

Prime Video Channels நீங்கள் விரும்பும் சேனல்களுக்கு மட்டுமே கட்டணம் செலுத்தவும், எப்போது வேண்டுமானாலும் ரத்துசெய்யவும் அனுமதிக்கிறது. பெரும்பாலான Prime Video Channel சந்தாக்களுக்கு, பொருந்தும் சமயங்களில் இலவசச் சோதனை கிடைக்கிறது.