உதவி

அமைத்தல்

சில தலைப்புகளுக்கு ஏன் நான் பணம் செலுத்த வேண்டும்?

உங்கள் Amazon Prime அல்லது Prime Video மெம்பர்ஷிப் மூலம் நீங்கள் அணுகக்கூடிய எந்தவொரு தலைப்புகளுக்கும் கூடுதலாக சில தலைப்புகளைக் கூடுதலாகக் கட்டணம் செலுத்தி வாங்கலாம் அல்லது வாடகைக்கு எடுக்கலாம்.

உங்கள் 1-கிளிக் பேமெண்ட் முறையில் Prime-இல் சேர்க்காத Prime Video ஸ்டோரில் மேற்கொள்ளும் வாங்குதல்களுக்குத் தானாகவே கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஆர்டர் நிறைவு பெற்றவுடன், உங்கள் வாங்குதல்கள் & வாடகைகள் பிரிவில் வாங்கியவைப் பார்ப்பதற்குக் கிடைக்கும்.

குறிப்பு: Amazon மூலமாகவோ அல்லது மூன்றாம் தரப்புக் கேரியர் மூலமாகவோ உங்கள் Prime அல்லது Prime Video சந்தாவுக்கு நீங்கள் தற்போது பணம் செலுத்தினால், உங்கள் வாங்குதல்கள் அல்லது வாடகைகளுக்கு உங்கள் Amazon கணக்கில் உள்ள உங்கள் 1-கிளிக் பேமெண்ட் முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.