உதவி

Prime Video சலுகைக் கட்டணத்தைப் பற்றிய தகவல்

பிப்ரவரி 2020 க்கு முன்பு பதிவு செய்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள், குறிப்பிட்ட கால அறிமுக விலையைப் பெற்று மகிழலாம்.

பிப்ரவரி 2020-க்கு முன்பு பதிவு செய்த வாடிக்கையாளர்கள், மெம்பர்ஷிப்பைப் பெற்ற முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு மாதமொன்றுக்கு $2020 USD / €2.99 EUR / R$2.99 BRL / $7.90 BRL என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட கால அறிமுக விலையைப் பெற்று மகிழலாம். Prime Video மெம்பர்ஷிப் $5.99 USD / €5.99 EUR / R$ 14.90 BRL மாதத்திற்கு என 7வது மாதத் தொடக்கத்தில் இருந்து ஆரம்ப வீடியோ சந்தா தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும். உங்கள் Prime Video சந்தாவை நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் ரத்து செய்யலாம்.

இந்தத் தேதிக்குப் பின்னரான Prime Video மெம்பர்ஷிப்கள் iTunes அல்லது Google Play மூலம் பணம் செலுத்தியவை உள்ளிட்டவற்றிக்கும் சேர்த்து, இந்த அறிமுக விலைச் சலுகை கிடைக்காது. மேலும், பதிவு செய்யும்போது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும் விலையில் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.

உங்கள் Prime Video மெம்பர்ஷிப்பைத் தானாகப் புதுப்பித்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை எனில், இந்த அமைப்பை எந்த நேரத்திலும் Prime Video இணையதளத்தில் உள்ள கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதிலும், Prime Video இணையதளத்தில் உள்ள . கூடுதல் தகவல்களுக்கு, எனது Prime Video சந்தாவை ரத்துசெய்தல் என்பதற்குச் செல்லவும்.

நீங்கள் சில நாடுகளில் தகுதிவாய்ந்த Prime மெம்பர்ஷிப்பை வைத்திருந்தால், Prime Video-க்கான அணுகல் கூடுதல் செலவின்றிச் சேர்க்கப்படும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு, Amazon Prime-இல் Prime Video இருக்குமா? என்பதைப் பார்க்கவும்.