உதவி

அமைத்தல்

உங்கள் சாதனங்களில் Prime Video-ஐ நிறுவுதல்

Prime Video செயலியைப் பயன்படுத்தி உங்களால் Prime Video-ஐப் பார்க்க முடியும்.

Prime Video செயலியானது பலதரப்பட்ட தொலைக்காட்சிகள், Amazon சாதனங்கள், மொபைல் சாதனங்கள், ப்ளூ-ரே பிளேயர்கள், கேம்ஸ் கன்சோல்கள் மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங் மீடியா சாதனங்களில் கிடைக்கிறது.

  1. Prime Video செயலியைப் பதிவிறக்கி நிறுவ, உங்கள் சாதனத்தின் ஆப் ஸ்டோரைத் திறக்கவும்.
  2. Prime Video செயலியைத் திறக்கவும்.
  3. Amazon வலைத்தளத்தில் பதிவுசெய் என்பதைத் தேர்வுசெய்வதன் மூலம் உங்கள் சாதனத்தைப் பதிவுசெய்யவும். கொடுக்கப்பட்ட வலைத்தளத்தில் நுழைய உங்களுக்கு ஒரு குறியீடு வழங்கப்படும்.
    உங்கள் Amazon கணக்குத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி, சில சாதனங்கள் உள்நுழைந்து, பார்க்கத் தொடங்கவும் விருப்பத்தைக் காட்டும்.