உதவி

கணினிகளுக்கான Prime Video அமைப்புத் தேவைகள்

Windows, Mac OS, Chrome OS அல்லது Linux இயங்கும் கணினிகளில் இணைய பிரவுசர் வழியாக Prime Video கிடைக்கிறது.

குறிப்பு: எல்லா Prime Video தலைப்புகளும் எல்லா அம்சங்களையும் ஆதரிக்காது.

Prime Video-ஐ அணுக, இந்த இணைய பிரவுசர்களின் சமீபத்திய பதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari
 • Opera

Prime Video இயக்கம் இந்த இணைய பிரவுசர்களில் ஆதரிக்கப்படுகிறது. Windows அல்லது Mac OS அல்லாத பிற இயங்குதளம் இருந்தால், ஸ்டேன்டர்ட் டெஃபினிஷனில் வீடியோ இயங்கும்.

இணைய பிரவுசர்கள்

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம்
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம்
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம்

PC-க்கான Prime Video (Windows 10 செயலி)

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)