உதவி

வெளிப்புற வழங்குநர்களின் உள்ளடக்கத்தை அணுகுவதில் சிக்கல்கள்

மற்றொரு வழங்குநர் வழங்கும் பிரீமியம் சேனல்களுக்கான சந்தாக்களை Prime Video வழியாக நேரடியாக அணுக முடியாது.

Fire TV சாதனங்கள் அல்லது Fire டேப்லெட்களில் செயலி வழியாக இந்தச் சந்தாக்களை நீங்கள் அணுகலாம். கூடுதல் தகவல்களுக்கு, உங்கள் சந்தா வழங்குநரைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.