உதவி

Prime Video PIN-ஐ அமைத்தல்

தனிப்பட்ட சாதனத்தில் உள்ளடக்கத்தை வாங்குவதை அல்லது பார்ப்பதைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற திறன் Prime Video PIN-க்கு உள்ளது.

Fire TV சாதனங்கள், Fire டேப்லெட்கள் மற்றும் Fire ஃபோன்கள் ஆகியவை அவற்றின் சொந்த பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

  • கணக்கு & அமைப்புகள் கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் செல்லவும், பின்னர் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • Android அல்லது iOS-க்கான Prime Video செயலியில், கீழ்ப்புற மெனுவிலிருந்து எனது பொருள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதன்பின்னர் அமைப்புகள் ஐகானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அங்கிருந்து,பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதன்பின்னர் Prime Video PIN-ஐ மாற்று என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • PIN-ஐ உள்ளிட்டு, சேமி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

    Note: Prime Video PINகள் அவை அமைக்கப்பட்ட சாதனத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். Prime Video செயலியில் உங்கள் Prime Video PIN-ஐ அமைப்பது அல்லது மாற்றுவது, வாங்குதல் அமைப்புகளில் தானாகவே PIN-ஐச் செயல்படுத்தவோ அல்லது முடக்கவோ செய்யாது. வாங்கும் போது PIN கேட்பதை Prime Video கணக்கு & அமைப்புகள் பக்கத்தின் மூலம் மட்டும் செயல்படுத்தலாம் அல்லது முடக்கலாம்.