உதவி

அமைத்தல்

Prime Video தலைப்புகளைப் பதிவிறக்குதல்

ஆஃப்லைனில் பார்ப்பதற்காக Prime Video தலைப்புகளைப் பதிவிறக்குவதற்கு, உங்களிடம் Fire டேப்லெட் அல்லது iOS, Android அல்லது Windows 10-க்கான Prime Video செயலி இருக்க வேண்டும்.

Prime Video தலைப்புகளைப் பதிவிறக்க, உங்கள் சாதனத்தில் Prime Video செயலியைத் திறந்து, பதிவிறக்க விரும்பும் தலைப்பைக் கண்டறியவும். Android மற்றும் Windows 10-இல் Prime Video-இல், இந்தப் பதிவிறக்கங்கள் எங்கு சேமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இவற்றை USB இணைக்கப்பட்ட டிரைவ்களில் சேமிப்பதை நாங்கள் பரிந்துரைப்பதில்லை.

  • திரைப்படங்களுக்கு: விவரப் பக்கத்திலிருந்து தலைப்பைப் பதிவிறக்கும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
  • டிவி நிகழ்ச்சிகளுக்கு: ஒட்டுமொத்த சீசனையும் பதிவிறக்கும் விருப்பம் உள்ளது. தனிப்பட்ட எப்பிசோடுகளைப் பதிவிறக்க, எப்பிசோடுகளின் பட்டியலில் உள்ள பதிவிறக்கு ஐகானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
    தற்போது, பதிவிறக்கிய உள்ளடக்கத்தை Chromecast அல்லது Airplay வழியே இயக்குவது அனுமதிக்கப்படவில்லை. பொருத்தமான அடாப்டர்களைப் பயன்படுத்தி ஆதரிக்கும் சாதனங்களை இணைக்கும் போது தொலைக்காட்சியில் ஆஃப்லைன் பின்னணி கிடைக்கும்.