సైన్ ఇన్

సహాయం

PlayStation 4లో Prime Video వీక్షించండి

Prime Videoని మీ PlayStation 4లో ఎలా చూడాలో తెలుసుకోండి.

మీరు Prime Video యాప్ ద్వారా Prime Videoని మీ PlayStation 4లో చూడవచ్చు.

Prime Video యాప్‌ను అందుకోండి

PlayStation స్టోర్ నుంచి మీరు Prime Video యాప్‌ను అందుకోవచ్చు:

  1. XrossMediaBar (XMB) నుండి టీవీ & వీడియోని తెరవండి
  2. Prime Videoని కనుగొని, డౌన్‌లోడ్ చేయి ఎంపికను ఎంచుకోండి.
  3. యాప్‌ని ప్రారంభించడం కోసం ప్రారంభించుని ఎంచుకోండి.

Prime Video యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, తెరచిన తర్వాత:

  1. యాప్‌కు మీ ఖాతాను కనెక్ట్ చేసేందుకు సైన్ ఇన్ చేయండి. మీ Prime Video లేదా Amazon Prime సభ్యత్వానికి సంబంధించిన ఖాతా సమాచారాన్ని నమోదు చేయండి.
  2. వీడియో వివరాలను తెరిచేందుకు ఒక చలన చిత్రం లేదా టీవీ కార్యక్రమాన్ని ఎంచుకోండి. తర్వాత ప్లేబ్యాక్‌ను ప్రారంభించేందుకు ఇప్పుడు వీక్షించండి లేదా కొనసాగించండి ని ఎంచుకోండి.

సంబంధిత సహాయ అంశాలు