సైన్ ఇన్

సహాయం

సమస్య పరిష్కార ప్రక్రియ

iOS డివైజ్‌లో Prime Video యాప్‌ను బలవంతం‌గా ఆపివేయండి

Prime Video యాప్ ప్రతిస్పందించకుంటే, మీరు దీనిని బలవంతంగా మూసివేసి, మళ్లీ ప్రయత్నించవచ్చు.

మరిన్ని వివరాల కోసం Apple సపోర్ట్ పేజీలోకి వెళ్లండి: మీ iPhone, iPad లేదా iPod టచ్‌లో యాప్‌ను బలవంతంగా మూసివేయడం ఎలా.