సైన్ ఇన్

సహాయం

సెట్ అప్ చేస్తోంది

Amazon Primeతో పాటు Prime Video అందించబడుతుందా?

Amazon Prime సభ్యత్వంతో పాటు కొన్ని ఎంపిక చేసిన Prime టైటిల్‌లు మీకు అందించబడతాయి.

200 పైగా దేశాలు మరియు ప్రాంతాలలో ఒక అర్హత గల Prime Video సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేదా Amazon Prime సభ్యత్వంతో Prime Video లభిస్తుంది.

దేశాన్ని బట్టి సభ్యత్వ అఫర్‌లు మారుతూ ఉంటాయి; కాబట్టి Prime Video యొక్క సైన్ అప్ ప్రక్రియలో భాగంగా, సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉన్న సభ్యత్వ ఆప్షన్‌లను వివరించడంలో సహాయం చేయడానికి మీ స్థానాన్ని ఎంచుకోమని మీకు ఒక ప్రాంప్టు కనిపించవచ్చు.

ఇవి అర్హత ఉన్న Amazon Prime సభ్యత్వాలు:

  • వార్షిక Amazon Prime సభ్యత్వం,
  • నెలవారీ Amazon Prime సభ్యత్వం,
  • 30 రోజుల ఉచిత Amazon Prime ట్రయల్‌లు మరియు
  • వార్షిక Amazon Prime విద్యార్థి సభ్యత్వాలు.
గమనిక: Primeతో పాటు అందించబడే ఎంపిక చేసిన టైటిల్‌లు ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటాయి. కొత్త టైటిల్‌లు Prime Video కేటలాగ్‌కు జోడించబడ్డాయి మరియు అప్పుడప్పుడు టైటిల్‌లు తీసివేయబడతాయి.