సైన్ ఇన్

సహాయం

సెట్ అప్ చేస్తోంది

మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు

మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లలో వివిధ వయస్సులు ఆధారంగా అనేక దశలలో సినిమా మరియు టీవీ రేటింగ్‌లు ఉంటాయి.

యునైటెడ్ స్టేట్స్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

MPAA

(చలన చిత్రాలు)

G

PG

PG-13

NC-17

NR

అన్‌రేటెడ్

R

TVPG

(TV)

TV-G

TV-Y7

TV-14

TV-MA

TV-Y7-FV

TV-Y

TV-PG

యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

BBFC

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

యూనివర్శల్ (U)

తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకం (PG)

12

15%

18

జర్మనీ

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

FSK

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

వయో పరిమితి లేకుండా (0)

6 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (6)

12 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (12)

16 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (16)

18 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (18)

జపాన్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

EIRIN

(చలన చిత్రాలు)

G

PG-12

R15+

R18+

భారతదేశం

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

DMEC

U

U/A 7+

U/A 13+

U/A 16+

A

CBFC

(చలన చిత్రాలు)

U

UA

A

S

న్యూజిలాండ్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

OFLC

G

PG

R13

RP13

R15

M

R16

RP16

R

R18

RP18

CVOD

G

PG

13

M

16

18

ఫ్రాన్స్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

CNC

(చలన చిత్రాలు)

U

12

16

18

NR

అన్‌రేటెడ్

CSA

(TV)

10

16

18

అన్‌రేటెడ్

12

NR

ఇటలీ

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

MBACT

(చలన చిత్రాలు)

T

VM14

VM18

NR

అన్‌రేటెడ్

AGCOM

(TV)

T

VM14

VM18

NR

అన్‌రేటెడ్

స్పెయిన్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

ICAA/CNMC

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

APTA

7

12

16

18

అన్‌రేటెడ్

NR

కెనడా

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

CHVRS

(చలన చిత్రాలు)

G

PG

13+

14A

18A

NR

16+

అన్‌రేటెడ్

RCQ

(చలన చిత్రాలు)

G

13+

16+

18+

NR

అన్‌రేటెడ్

CBSC

(చలన చిత్రాలు)

C

G

CB

14+

18+

NR

PG

అన్‌రేటెడ్

మెక్సికో

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

RTC

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

AA

A

B

B-15

C

అన్‌రేటెడ్

NR

సింగపూర్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

IMDA

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

G

PG

PG13

NC16

M18

R21

ఆస్ట్రేలియా

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

NCS

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

G

PG

M

MA 15+

R 18+

X 18+

బ్రెజిల్

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

DJCTQ

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

L

10

12

16

18

14

ADJCTQ

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

AL

A10

A12

A16

A18

A14

దక్షిణాఫ్రికా

స్థానిక రేటింగ్ విలువలు

పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

FPB

A

PG

13

16

18

7-9 PG

10-12 PG

X18

XX