సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Video Channelsతో పాటు ఏమి అందించబడుతుంది?

ప్రైమ్ వీడియో ఛానల్స్ అనేది ప్రధాన బెనిఫిట్, దీర్ఘకాలిక హామీలతో మీరు ప్రేమించే ఛానల్స్ ని మీరు జోడించే అవకాశం ఉంటుంది.

తమ సేవలో భాగంగా మీకు ఏ టైటిల్‌లను అందుబాటులో ఉంచాలో సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రదాతలు నిర్ణయిస్తారు.

కొన్ని ఛానెల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా మీరు TVలో ప్రసారం అవుతున్న కార్యక్రమాలను అదే సమయంలో మద్దతు ఉన్న పరికరాలలో కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడవచ్చు.