సైన్ ఇన్

సహాయం

Chromecastలో Prime Videoను చూడండి

Google Chromecastను ఉపయోగించడం కోసం, iOS లేదా Android కోసం రూపొందించిన Prime Video యాప్ యొక్క అత్యంత ఇటీవలి వెర్షన్ మీ వద్ద ఉండాలి.

  • Prime Video యాప్ నుండి క్యాస్ట్ చిహ్నం ఎంచుకోండి.
  • మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న Chromecast డివైజ్‌ను ఎంచుకోండి.

    Note: మీ iOS లేదా Android డివైజ్‌ను మరియు మీ Chromecastను ఒకే Wi-Fi నెట్‌వర్క్‌కు కనెక్ట్ చేయండి.

  • మీరు చూడాలనుకుంటున్న టైటిల్‌ను ఎంచుకోండి. Chromecastను కనెక్ట్ చేసిన టీవీలో మీరు ఎంచుకున్న టైటిల్ ప్రదర్శించబడుతుంది.