సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Video టైటిల్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయండి

ఆఫ్‌లైన్‌లో చూడటానికి Prime Video టైటిల్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయడం కోసం మీ వద్ద Fire టాబ్లెట్ లేదా iOS లేదా Android కోసం రూపొందించిన Prime Video యాప్ ఉండాలి.

  • చలన చిత్రాల కోసం: వివరాల పేజీ నుండి టైటిల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడం కోసం ఎంపికను ఎంచుకోండి.
  • టీవీ కార్యక్రమాల కోసం: మొత్తం సీజన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే ఎంపిక ఉంది. ఎపిసోడ్‌లను విడివిడిగా డౌన్‌లోడ్ చేయాలంటే, ఎపిసోడ్‌లలో జాబితాలో డౌన్‌లోడ్ చేయి చిహ్నాన్ని ఎంచుకోండి.