సైన్ ఇన్

సహాయం

సమస్య పరిష్కార ప్రక్రియ

Android డివైజ్‌లో Prime Video యాప్‌ను బలవంతం‌గా ఆపివేయండి

Prime Video యాప్ ప్రతిస్పందించకుంటే, మీరు దీనిని బలవంతంగా మూసివేసి, మళ్లీ ప్రయత్నించవచ్చు.

  1. మీ Android డివైజ్ యొక్క సెట్టింగ్‌ల యాప్‌ను తెరవండి.
  2. Prime Video యాప్ వద్దకు వెళ్లి, దానిని ఎంచుకోండి.
  3. బలవంతంగా ఆపివేయిని ఎంచుకోండి.