సైన్ ఇన్

సహాయం

సెట్ అప్ చేస్తోంది

నా Prime Video సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను రద్దు చేయండి

ఆన్‌లైన్‌లో మీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను రద్దు చేయండి.

మొబైల్ సేవా ప్రదాత వంటి మూడవ పక్షం ద్వారా మీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను రూపొందించి ఉంటే, మరింత సహాయం కోసం వారిని సంప్రదించండి.

  • ఖాతా & సెట్టింగ్‌లులోకి వెళ్లి, మీ ఖాతా ట్యాబ్‌ను ఎంచుకోండి.
  • Prime Video-మాత్రమే సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను ముగించండిని ఎంచుకోండి. Amazon Prime సభ్యత్వంతో పాటు కూడా Prime Video అందించబడుతుంది - Amazon Prime సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయడం కోసం, Prime సభ్యత్వంలో, Amazonలో సవరించండిని ఎంచుకోండి.

మీ Amazon Prime సభ్యత్వాన్ని ముగించిన తర్వాత మీ Amazon Prime లేదా Prime Video సభ్యత్వానికి అనుబంధంగా ఉన్న అదనపు సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు పునరుద్ధరించబడవు.