Aanmelden

Hulp

Amazon Prime Video Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15 september 2020

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden voor Amazon Prime Video. Deze voorwaarden gelden tussen u en de entiteit die de Amazon Prime Video-dienst aan u levert, welke kan zijn, afhankelijk van uw locatie, Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited of één van hun dochterondernemingen (“Amazon”, “wij” of “ons”). Ga naar www.primevideo.com/ww-av-legal-home om het Amazon entiteit te identificeren dat de Amazon Prime Video-dienst aan u levert en andere toepasselijke voorwaarden op basis van uw locatie. Uw Amazon Prime Video dienstverlener kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving (tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving). Lees deze voorwaarden, samen met de Privacyverklaring, Gebruiksvoorwaarden, en azon Prime Video Gebruiksregelsdie van toepassing zijn op u) en alle andere regels en beleidsregels gerelateerd aan de Amazon Prime Video-dienst (inclusief, maar niet beperkt tot, alle regels of gebruiksvoorschriften die zijn gespecificeerd op een productinformatiepagina of op enige hulp- of andere informatieve pagina voor de Amazon Prime Video-dienst) (gezamenlijk deze “Overeenkomst”). Als u zich in de Europese Unie of Brazilië bevindt, maken de Privacyverklaring, de Cookieverklaring en de Verklaring over op Interesse Gebaseerde Advertenties geen deel uit van uw Overeenkomst. De versies van dit beleid en deze verklaringen die op u van toepassing zijn, zijn voor u beschikbaar om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie. Telkens wanneer u de Amazon Prime Video-dienst bezoekt, doorzoekt of gebruikt, gaat u akkoord met deze Overeenkomst.

1. DE DIENST

Amazon Prime Video (de “Dienst”) is een gepersonaliseerde dienst die u digitale films, televisieprogramma’s en andere video-inhoud (gezamenlijk “Digitale Content”) en andere diensten zoals beschreven in deze Overeenkomst aanbiedt, aanbeveelt en helpt te ontdekken. Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot de Dienst en Digitale Content, inclusief via Amazon Prime en uw gebruik van andere Prime-voordelen en Amazon-diensten wordt beheerst door afzonderlijke voorwaarden die beschikbaar zijn gesteld in de apps, websites of apparaten die u gebruikt om toegang tot die diensten te krijgen. Als u jonger bent dan 18 jaar, of de meerderjarige leeftijd op uw locatie, mag u de Dienst alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd. We personaliseren inhoud en functies als onderdeel van de Diensten, inclusief het geven van aanbevelingen over Digitale Content, functies en diensten die voor u interessant kunnen zijn. We doen ook ons best om de Amazon-apparaten en -diensten en uw ervaring hiermee voortdurend te verbeteren.

2. COMPATIBELE APPARATEN

Om Digitale Content te kunnen streamen of downloaden, moet u een personal computer, draagbare mediaspeler of ander apparaat gebruiken dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitseisen die we van tijd tot tijd vaststellen (een “Compatibel Apparaat”). Sommige Compatibele Apparaten mogen alleen worden gebruikt voor het streamen van Digitale Content, andere kunnen alleen worden gebruikt om Digitale Content te downloaden en sommige kunnen worden gebruikt voor het streamen en downloaden van Digitale Content. We kunnen van tijd tot tijd de vereisten voor Compatibele Apparaten wijzigen en, in sommige gevallen, bepalen of een apparaat een Compatibel Apparaat is of blijft, wat afhankelijk kan zijn van software of systemen die door de fabrikant van het apparaat of andere derden worden geleverd of onderhouden. Dienovereenkomstig kunnen apparaten die op enig moment Compatibele Apparaten zijn in de toekomst mogelijk niet meer Compatibele Apparaten zijn. De entiteit van Amazon die u de Amazon Prime Video-mobiele app aanbiedt, kan verschillen van de Amazon-entiteit die u de Dienst aanbiedt.

3. GEOGRAFISCHE VARIABILITEIT

Vanwege technische en andere beperkingen opgelegd door contentproviders, is de Dienst alleen beschikbaar op bepaalde locaties. De Digitale Content (inclusief ondertitelde en nagesynchroniseerde audioversies van Digitale Content) en hoe wij Digitale Content aan u aanbieden, kan in de loop der tijd en per locatie variëren. Amazon zal technologieën gebruiken om uw geografische locatie te verifiëren. U mag geen technologie of techniek gebruiken om uw locatie te verbergen of te verhullen.

4. DIGITALE CONTENT

a. Algemeen. De Dienst kan u in staat stellen om: (i) toegang te krijgen tot Digitale Content op abonnementsbasis, voor weergave gedurende een beperkte periode binnen een abonnementsperiode (bijvoorbeeld via Amazon Prime of een ander abonnement of een afzonderlijk video-abonnement) (“Abonnement Digitale Content”), (ii) Digitale Content te huren voor on-demand kijken gedurende een beperkte periode (“Gehuurde Digitale Content”), (iii) Digitale Content te kopen voor on-demand kijken gedurende onbepaalde tijd (“Gekochte Digitale Content”), (iv) Digitale Content te kopen voor pay-per-view-weergave gedurende een beperkte periode (“PPV Digitale Content”) en/of (v) toegang te krijgen tot Digitale Content op een gratis, advertentie-ondersteunde of promotionele basis voor weergave, gedurende een beperkte tijdsperiode (“Gratis Digitale Content”). Digitale inhoud is mogelijk beschikbaar als Abonnement Digitale Content, Gehuurde Digitale Content, Gekochte Digitale Content, PPV Digitale Content, Gratis Digitale Content of een combinatie daarvan, en is in alle gevallen onderworpen aan de onderstaande beperkte licentieverlening.

b. Gebruiksregels. Uw gebruik van Digitale Content is onderworpen aan de Amazon Prime Video Gebruiksregels (de “Gebruiksregels”). Gebruiksregels bevatten belangrijke informatie, waaronder het tijdsbestek waarin u bevoegd bent om verschillende soorten Digitale Content te bekijken (de “Kijkperiode”) en beperkingen op het aantal en type Compatibele Apparaten waarop elk type Digitale Content kan worden gedownload, gestreamd en bekeken.

c. Abonnementen/Lidmaatschappen. Aanbiedingen en prijzen voor abonnementen (ook wel eens lidmaatschappen genoemd), de abonnementsdiensten, de omvang van de beschikbare Abonnement Digitale Content en de specifieke titels die beschikbaar zijn via abonnementsdiensten, kunnen in de loop van de tijd en per locatie veranderen zonder kennisgeving (behalve indien vereist door toepasselijk recht). Tenzij anders aangegeven, zijn prijswijzigingen van kracht vanaf het begin van de volgende abonnementsperiode. Als u niet instemt met een abonnementswijziging, kunt u uw abonnement annuleren in overeenstemming met artikel 4 (d) hieronder. De prijzen voor abonnementen of lidmaatschappen kunnen inclusief BTW en/of andere belastingen zijn. Indien van toepassing worden dergelijke belastingen geïnd door de partij waarmee u transacties uitvoert voor de dienst, wat Amazon of een derde partij kan zijn. We bieden geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van specifieke Abonnement Digitale Content of het minimale aantal Abonnement Digitale Content dat in een abonnement beschikbaar is. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een abonnement (zoals het geldende annulerings- en restitutiebeleid) zullen worden vermeld op de informatieve pagina’s voor dat abonnement op de primaire Dienstenwebsite voor uw locatie, hier vermeld (uw “Video Marktplace”).

Sommige van de abonnementsdiensten die wij aanbieden zijn van derden. Derden die abonnementsdiensten aanbieden (bijvoorbeeld via Prime Video Kanalen) kunnen de functies van hun diensten of de content van hun diensten wijzigen of stopzetten. Amazon is niet verantwoordelijk voor de content van een abonnementsdienst van derden of de kenmerken van deze diensten.

d. Annulering van Abonnementen/Lidmaatschappen. Als u zich direct via ons heeft aangemeld voor uw video-only-abonnement of lidmaatschap, kunt u op elk gewenst moment annuleren door naar Uw Account te gaan en uw lidmaatschapsinstellingen aan te passen, door contact op te nemen met de klantenservice van Amazon of door een annuleringsformulier te gebruiken dat we beschikbaar stellen op uw Video Marketplace (zoals here vermeld) of, als u via een derde partij het betreffende Amazon-abonnement of de lidmaatschapsdienst afneemt, via uw account bij die derde partij. Als u annuleert binnen 3 werkdagen na aanmelding voor of omzetting van een gratis proefperiode in een betaald lidmaatschap (of, voor klanten in de Europese Unie, binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van uw abonnement of lidmaatschapsdienst), zullen wij uw volledige lidmaatschapskosten restitueren; behalve dat we kosten in rekening kunnen brengen (of deze op uw restitutie inhouden) voor de waarde van de Dienst die via uw account wordt gebruikt gedurende die periode. U accepteert ook uitdrukkelijk dat de Dienst zal starten binnen uw annuleringstermijn. Als u op een ander moment annuleert, betalen we uw volledige lidmaatschapskosten alleen terug als geen toegang is verkregen tot Digitale Content die beschikbaar is gesteld als onderdeel van uw alleen-video-lidmaatschap via uw account sinds uw laatste verschuldigde lidmaatschapskosten. Als u toegang hebt tot de Dienst als onderdeel van een Prime-lidmaatschap, dan zijn de annulerings- en restitutievoorwaarden op u van toepassing die in de Prime Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace (zoals hier vermeld) zijn opgenomen. Als u de Dienst bezoekt als onderdeel van een Amazon-abonnement of -lidmaatschap dat u via een derde partij afneemt, kunnen de annulerings- en restitutievoorwaarden die op u van toepassing zijn anders luiden en zijn ze zoals uiteengezet door die derde partij, en dient u mogelijk contact op te nemen met de betreffende derde partij om uw abonnement te annuleren of in aanmerking te komen voor restitutie op grond van de voorwaarden van de betreffende derde partij.

e. Koop- en Huurtransacties; Annuleringen. Behalve zoals beschreven in deze paragraaf, zijn alle transacties voor Gekochte Digitale Content, Gehuurde Digitale Content en PPV Digitale Content definitief en accepteren wij geen retourneringen van dergelijke Digitale Content. U kunt een bestelling voor Gekochte Digitale Content of Gehuurde Digitale Content annuleren binnen 48 uur na aankoop of huur (of, voor klanten in de Europese Unie, binnen 14 dagen na de datum van aankoop of huur) door te klikken op “Annuleer Uw Bestelling” bij Uw Digitale Bestellingen of, bij aankopen die via een derde partij worden gefactureerd, op de informatiepagina van de video in uw Video Marketplace (zoals hier vermeld), of door contact op te nemen met de klantenservice van Amazon; met uitzondering dat u een bestelling voor Gekochte Digitale Content of Gehuurde Digitale Content niet kunt annuleren wanneer u bent begonnen met het bekijken of downloaden van dergelijke Digitale Content. U kunt een vooruitbestelling voor Gekochte Digitale Content of Gehuurde Digitale Content op elk gewenst moment vóór de releasedatum ervan annuleren. U kunt een bestelling voor PPV Digitale Content op elk gewenst moment vóór de geplande start van het programma annuleren. De releasedatum van vooraf bestelde Digitale Content kan worden gewijzigd. Als u Digitale Content hebt gekocht als onderdeel van een Amazon-abonnement of -lidmaatschap dat u via een derde partij afneemt, gelden de restitutievoorwaarden zoals uiteengezet door die derde partij.

f. Betalingsmethoden. Als u zich via ons aanmeldt voor een alleen-video-abonnement of -lidmaatschap dat ook door ons wordt gefactureerd, gelden de onderstaande factureringsvoorwaarden voor uw abonnement of lidmaatschap.

  • Als we uw betaling niet kunnen verwerken met behulp van de door u aangegeven betalingsmethode, behouden wij ons het recht voor om de kosten in rekening te brengen met gebruik van alle betalingsmethoden die we voor u hebben geregistreerd.
  • Als u een abonnement koopt of een gratis proefabonnement voor een abonnement start, dan loopt uw abonnement automatisch door en machtigt u ons (zonder verdere kennisgeving, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving) om de dan geldende periodieke abonnementskosten inclusief belastingen te innen, via een betalingsmethode die we voor u hebben geregistreerd.
  • TENZIJ U ONS VÓÓR EEN AFSCHRIJVING OP DE HOOGTE BRENGT VAN HET FEIT DAT U UW ABONNEMENT WILT ANNULEREN OF NIET AUTOMATISCH WILT LATEN VERLENGEN, ERKENT U DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH DOORLOOPT EN MACHTIGT U ONS (ZONDER VERDERE KENNISGEVING, TENZIJ VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING) OM DE DAN GELDENDE PERIODIEKE ABONNEMENTSKOSTEN INCLUSIEF BELASTINGEN TE INNEN, VIA EEN BETALINGSMETHODE DIE WE VOOR U HEBBEN GEREGISTREERD.
  • Als alle betalingsmethoden die we voor u hebben geregistreerd betaling van uw abonnementskosten weigeren, dan wordt uw abonnement geannuleerd tenzij u een nieuwe betalingsmethode doorgeeft. Als u ons een nieuwe betalingsmethode doorgeeft en deze succesvol wordt gedebiteerd voordat uw abonnement wordt geannuleerd, wordt uw nieuwe abonnementsperiode gebaseerd op de oorspronkelijke factuurdatum en niet op de datum van de succesvolle afschrijving. U kunt de instellingen van “Uw Account” gebruiken om uw aangewezen betalingsmethode(n) bij te werken.

Als u zich via een derde partij hebt aangemeld voor een alleen-video-abonnement of -lidmaatschap dat niet rechtstreeks door ons wordt gefactureerd, gelden voor uw abonnement of lidmaatschap de factureringsvoorwaarden zoals verstrekt door die derde partij.

g. Promotionele proefperiodes. Soms bieden wij in aanmerking komende klanten verschillende proef- of andere promotielidmaatschappen, die onderworpen zijn aan deze Overeenkomst tenzij anders vermeld in de promotionele aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of u in aanmerking komt. Proefleden kunnen op elk moment (via Uw Account) ervoor kiezen om niet over te gaan op een betaald lidmaatschap aan het einde van de proefperiode.

h. Beperkte Licentie op Digitale Content. Onder voorbehoud van betaling van alle kosten voor het huren, kopen of toegang krijgen tot Digitale Content en uw naleving van alle bepalingen van deze Overeenkomst, verleent Amazon u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie gedurende de toepasselijke Kijkperiode, voor toegang tot en het bekijken van de Digitale Content in overeenstemming met de Gebruiksregels, voor persoonlijk, niet-commercieel, privégebruik. We kunnen automatisch Digitale Content van uw Compatibele Apparaat verwijderen na het einde van de Kijkperiode.

i. Beschikbaarheid van Gekochte Digitale Content. Gekochte Digitale Content blijft over het algemeen beschikbaar voor u om te downloaden of te streamen vanuit de Dienst, naar gelang het geval, maar kan niet-beschikbaar worden vanwege potentiële beperkingen van de licentievoorwaarden van contentproviders of om andere redenen, en Amazon zal niet aansprakelijk zijn als Gekochte Digitale Content niet meer beschikbaar is voor verdere download of streaming.

j. Afspeelkwaliteit; Streaming. De afspeelresolutie en kwaliteit van de Digitale Content die u ontvangt, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type Compatibel Apparaat waarop u toegang verschaft tot de Digitale Content en uw bandbreedte, die tijdens het kijken kan toenemen of afnemen. Als we detecteren dat Digitale Content die naar u wordt gestreamd, mogelijk wordt onderbroken of anderszins niet correct kan worden afgespeeld vanwege bandbreedtebeperkingen of andere factoren, kunnen we de resolutie en bestandsgrootte van de gestreamde Digitale Content verlagen in een poging een ononderbroken kijkervaring te bieden. Hoewel we ernaar streven u een hoogwaardige kijkervaring te bieden, bieden we geen garantie voor wat betreft de resolutie of kwaliteit van de Digitale Content die u tijdens het streamen ontvangt, zelfs als u extra hebt betaald voor toegang tot high definition, ultrahigh definition of content met een hoog dynamisch bereik.

k. Algemene Beperkingen. U mag (i) de Digitale Content niet overdragen, kopiëren of weergeven, behalve zoals toegestaan in deze Overeenkomst; (ii) enig recht op de Digitale Content niet verkopen, verhuren, leasen, distribueren of uitzenden; (iii) eigendomsvermeldingen of labels op de Digitale Content niet verwijderen; (iv) niet proberen om enig beheer van digitale rechten of een ander contentbeschermings-systeem dat wordt gebruikt als onderdeel van de Dienst uit te schakelen, te omzeilen, te wijzigen, aan te passen of anderszins te ontwijken; of (v) de Dienst of Digitale Content niet gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.

l. Doelgroepmeting. Alleen voor Amerikaanse klanten geldt dat bepaalde derde partijen, zoals adverteerders en contenteigenaren, inzicht willen krijgen in hoe hun content presteert op Prime Video Kanalen. Tijdens het bekijken van bepaalde Kanalen, kan Amazon informatie over uw kijkgedrag aan derden verstrekken voor doeleinden van doelgroepmeting en marktonderzoek. Klik hier voor meer informatie over deze meetdiensten, Kanalen die deze bevatten en uw keuzes.

5. SOFTWARE

a. Gebruik van de Software. We kunnen software beschikbaar maken voor uw gebruik in verband met de Dienst (“Software”). Voorwaarden die zijn opgenomen in de Gebruiksvoorwaardenvan uw Video Marketplace (zoals hier vermeld) zijn van toepassing op uw gebruik van de Software. Voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Software van derde partijen, klik hier.

b. Informatie verstrekt aan Amazon. De Dienst en Software kunnen Amazon informatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik en de prestaties van de Dienst en Software, evenals informatie over de apparaten waarop u de Dienst en Software downloadt en gebruikt. De Software kan Amazon bijvoorbeeld informatie verstrekken met betrekking tot de Digitale Content die u downloadt en streamt en uw gebruik van die Digitale Content (zoals of en wanneer u de Digitale Content hebt bekeken, wat ons onder meer kan helpen de Kijkperiode voor Gehuurde Digitale Content te meten). De informatie die we verzamelen is onderworpen aan de Amazon Privacyverklaring van uw Video Marketplace (zoals hier vermeld).

6. AANVULLENDE VOORWAARDEN

a. Beëindiging. We kunnen naar ons goeddunken zonder kennisgeving (behalve als dit wettelijk vereist is), uw toegang tot de Dienst beëindigen, inclusief elk abonnement dat beschikbaar is als onderdeel van de Dienst. Als we dat doen, geven we u een evenredige restitutie van uw abonnementskosten (indien van toepassing); echter, als u een voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt, worden uw rechten onder deze Overeenkomst automatisch beëindigd zonder kennisgeving en kan Amazon, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw toegang tot de Diensten en Digitale Content intrekken zonder restitutie van enige kosten. In dergelijke gevallen moet u alle kopieën van Digitale Content die u hebt gedownload verwijderen.

b. Expliciete Content. Door gebruik te maken van de Dienst, kunt u mogelijk content tegenkomen die aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk kan zijn; deze content kan al dan niet zijn geïdentificeerd als inhoud met expliciete taal of andere eigenschappen. Niettemin gaat u ermee akkoord om de Dienst op eigen risico te gebruiken en Amazon is niet aansprakelijk jegens u voor enige content. Contenttypen, genres, categorieën en beschrijvingen zijn bedoeld voor het gemak, en Amazon biedt geen garantie voor de juistheid ervan.

c. Berichten. We kunnen u promoties sturen of op anderszins elektronisch met u communiceren, waaronder kan zijn begrepen e-mail, pushberichten of berichten op uw Amazon Message Center, en u stemt er hierbij mee in deze berichten te ontvangen (tenzij u een klant bent in de Europese Unie, Turkije of Brazilië, in welk geval de vorige zin niet van toepassing is). Deze berichten zullen in overeenstemming zijn met de Amazon Privacyverklaring van uw Video Marketplace (zoalshier vermeld). Om geen marketingcommunicaties meer te ontvangen van Amazon Prime Video, kunt u uw marketingcommunicatievoorkeuren aanpassen vanuit Uw Account.

d. Aanpassing aan de Dienst. Amazon behoudt zich het recht voor de Dienst of een deel van de Dienst te allen tijde en zonder kennisgeving (behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving) te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, en Amazon is niet aansprakelijk jegens u als het dergelijke rechten zou uitoefenen, zelfs als uw mogelijkheid om Digitale Content te gebruiken wordt beïnvloed door de wijziging.

e. Wijzigingen. Amazon behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden in verband met de Dienst of op uw Video Marketplace te plaatsen (zoals hier vermeld). Voor zover maximaal toegestaan door de wet, houdt uw voortdurende gebruik van de Dienst of Software na eventuele wijzigingen uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen in. Een verhoging van de abonnementskosten is echter niet van toepassing tot uw abonnement is verlengd.

f. Voorbehoud van Rechten; Ontheffing. De Dienst, Software en de Digitale Content vormen intellectuele eigendom die wettelijk wordt beschermd. Auteursrechteigenaars van Digitale Content zijn beoogde derde partij begunstigden in het kader van de Overeenkomst. Het door ons niet aandringen op of afdwingen van een strikte naleving van de Overeenkomst betekent geen afstand van enige van onze rechten.

g. Geschillen/Bindende arbitrage/Gebruiksvoorwaarden. Elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of de Dienst is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid, bindende arbitrage, afstand van het aanspannen van een groepsgeding (indien van toepassing) en alle andere voorwaarden in de Amazon Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace zoals hier vermeld). U aanvaardt die voorwaarden door gebruik te maken van de Dienst. U HEBT MOGELIJK OOK BEPAALDE CONSUMENTENBESCHERMINGSRECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING VAN UW LOKALE JURISDICTIE.

h. Aansprakelijkheidsbeperking. Zonder de afwijzing van garanties beperking van aansprakelijkheid in de Amazon Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace te beperken (zoals hier vermeld): (i) zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van ons of onze softwarelicentiegevers jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik of onvermogen om de Software te gebruiken hoger zijn dan het bedrag van vijftig dollar ($ 50,00); en (ii) zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van ons of onze Digitale Contentproviders jegens u voor alle schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Dienst, de Digitale Content, of informatie, materialen of producten die zijn opgenomen op of anderszins beschikbaar zijn gesteld via de Dienst, het bedrag overschrijden dat u de afgelopen 12 maanden aan ons hebt betaald om de Digitale Content die verband houdt met uw vordering tot schadevergoeding te kopen, te huren of te bekijken. De beperkingen in dit hoofdstuk zijn op u van toepassing, ook als de rechtsmiddelen aan hun essentiële doel voorbijschieten.

BEPAALDE JURISDICTIES, INCLUSIEF JURISDICTIES IN DE EUROPESE UNIE, STAAN DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFSTANDSVERKLARINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

i. Contactgegevens. Voor communicatie met betrekking tot deze Overeenkomst kunt u schrijven naar Amazon via het toepasselijke adres dat hier staat vermeld.

j. Scheidbaarheid. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel scheidbaar worden geacht en zal het geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van een resterende voorwaarde of bepaling.