Pomoc

Zasady użytkowania Amazon Prime Video

Zgodnie z Warunkami korzystania z Amazon Prime Video filmy wideo, które udostępniamy użytkownikom na Amazon Prime Video, podlegają ograniczeniom w zakresie wyświetlania (na przykład w przypadku odbioru strumieniowego lub pobierania) i czasu, przez który udostępniamy je użytkownikom, ze względu na ograniczenia nałożone na nas przez naszych dostawców treści. Konkretne ograniczenia w odniesieniu do każdego filmu wideo użytkownika zależą od tego, czy użytkownik zakupił, wypożyczył film wideo, uzyskał do niego dostęp w drodze płatnej subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Prime Video) lub za pośrednictwem promocyjnej wersji próbnej, czy korzystając z formuły Pierwszy odcinek za darmo (jeśli jest dostępna). Ograniczenia te mogą zmieniać się wraz z dodawaniem do naszej usługi nowych funkcji, urządzeń i treści. Poniżej przedstawiono ograniczenia w zakresie dostępu do Amazon Prime Video za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych telewizorów podłączonych do Internetu, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów, tabletów Fire i innych urządzeń kompatybilnych.

Zakupione filmy wideo

 • Możliwości oglądania: Filmy wideo, które użytkownicy zakupili do wyświetlania na żądanie, udostępnimy im do odbioru strumieniowego, a w większości przypadków do pobrania w sposób opisany poniżej:
  • Odbiór strumieniowy: Użytkownik może odbierać strumieniowo zakupione filmy wideo przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych telewizorów podłączonych do Internetu, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów, tabletów Fire i innych urządzeń kompatybilnych. Lista urządzeń kompatybilnych z naszą usługą znajduje się w zakładce „Urządzenia kompatybilne” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Korzystając z jednego konta Amazon, użytkownik może odbierać strumieniowo do trzech filmów wideo jednocześnie. Może on odbierać strumieniowo ten sam film wideo na nie więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie.
  • Pobieranie: Uzyskując dostęp do opcji pobierania, użytkownik może pobrać zakupione filmy wideo na cztery urządzenia kompatybilne, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire pierwszej generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Lista urządzeń kompatybilnych, na które można pobierać filmy, znajduje się w zakładce „Pobierz filmy Prime Video” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Po pobraniu zakupionego filmu wideo użytkownik może także odbierać strumieniowo ten film w sposób opisany powyżej.
 • Okres wyświetlania: Nieograniczony – użytkownik może oglądać zakupione filmy wideo niemal bez żadnych ograniczeń (z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w Warunkach korzystania z Amazon Prime Video).

Wypożyczone filmy wideo

 • Możliwości oglądania: Filmy wideo wypożyczone przez użytkowników do wyświetlania na żądanie udostępniamy im do odbioru strumieniowego, a w większości przypadków do pobrania w sposób opisany poniżej:
  • Odbiór strumieniowy: Użytkownik może odbierać strumieniowo wypożyczone filmy wideo przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych telewizorów podłączonych do Internetu, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów, tabletów Fire i innych urządzeń kompatybilnych. Lista urządzeń kompatybilnych z naszą usługą znajduje się w zakładce „Urządzenia kompatybilne” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Korzystając z jednego konta Amazon, użytkownik może odbierać strumieniowo do trzech filmów wideo jednocześnie. Może on odbierać strumieniowo ten sam film wideo na nie więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie.
  • Pobieranie: Uzyskując dostęp do opcji pobierania, użytkownik może pobrać wypożyczone filmy wideo na jedno urządzenie kompatybilne, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire pierwszej generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Lista urządzeń kompatybilnych, na które można pobierać filmy, znajduje się w zakładce „Pobierz filmy Prime Video” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Po pobraniu wypożyczonego filmu wideo na tablet Fire użytkownik nie może pobrać tego filmu na inne urządzenie lub jednocześnie oglądać tego filmu na więcej niż jednym urządzeniu, korzystając z jednego konta Amazon. Użytkownik może jednak rozpocząć oglądanie pobranego filmu wideo na jednym urządzeniu kompatybilnym, a następnie rozpocząć odbiór strumieniowy tego filmu na innym urządzeniu kompatybilnym (o ile nie jest on odtwarzany jednocześnie na więcej niż jednym urządzeniu).
 • Okres wyświetlania: Użytkownik ma zazwyczaj 48 godzin na obejrzenie wypożyczonego filmu wideo od rozpoczęcia odbioru strumieniowego lub pobierania, pod warunkiem że w każdym przypadku zakończy oglądanie filmu przed upływem obowiązującego okresu ważności, który zazwyczaj wynosi 30 dni od wniesienia przez użytkownika opłaty za wypożyczenie. Długość tego okresu podano w zakładce ze szczegółowymi informacjami lub pod zamieszczonym w niej linkiem, np. pod linkiem „Dowiedz się więcej na temat wypożyczania i dokonywania zakupów” w zakładkach ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej.

Prime Video

 • Możliwości oglądania:
  • Odbiór strumieniowy: Użytkownik może odbierać strumieniowo filmy Prime Video przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej i telewizorów podłączonych do Internetu, odtwarzaczy Blu-ray oraz dekoderów, tabletów Fire i innych urządzeń kompatybilnych. Lista urządzeń kompatybilnych z naszą usługą znajduje się w zakładce „Urządzenia kompatybilne” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Korzystając z jednego konta Amazon, użytkownik może odbierać strumieniowo do trzech filmów jednocześnie. Może on odbierać strumieniowo ten sam film na nie więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie.
  • Pobieranie: Użytkownik może pobrać wiele filmów Prime Video na urządzenia kompatybilne, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire pierwszej generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Lista urządzeń kompatybilnych, na które można pobierać filmy, znajduje się w zakładce „Pobierz filmy Prime Video” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). W zakładce ze szczegółowymi informacjami na temat każdego filmu Prime Video wskazano, czy dany film można pobrać. Użytkownik może pobrać dostępne filmy tylko na dwa urządzenia jednocześnie. Jeśli użytkownik pobrał już film na dwa urządzenia, z jednego z nich musi ten film usunąć, aby móc pobrać go na kolejne urządzenie. W zależności od lokalizacji użytkownik może pobrać maksymalnie 15 albo 25 filmów Prime Video jednocześnie na wszystkie urządzenia powiązane z kontem Amazon. Chociaż nie wszystkie filmy Prime Video można pobrać, mogą być one dostępne do wypożyczenia lub zakupu z Amazon Prime Video, a następnie do pobrania na urządzenia kompatybilne.
 • Jeśli użytkownik posiada członkostwo w Amazon Prime lub Prime Video lub promocyjną wersję próbną, może on odbierać strumieniowo dowolny film wideo, który w zakładce ze szczegółowymi informacjami na temat tego filmu jest aktualnie oznaczony jako Prime Video. Użytkownik może oglądać pobrane filmy Prime Video przez ograniczony okres wyświetlania, którego długość różni się w zależności od filmu.
 • Użytkownik ma zazwyczaj 30 dni na rozpoczęcie oglądania pobranego filmu wideo od momentu jego pobrania oraz zazwyczaj 48 godzin na obejrzenie tego filmu od chwili rozpoczęcia jego oglądania. Po wygaśnięciu lub anulowaniu członkostwa w Amazon Prime lub Prime Video lub promocyjnej wersji próbnej użytkownik nie może wyświetlać filmów Prime Video, które nie zostały wypożyczone lub zakupione.

Pierwszy odcinek za darmo

 • Możliwości oglądania: Z filmów wideo w formule Pierwszy odcinek za darmo, o ile jest dostępna, można korzystać tylko w przypadku odbioru strumieniowego przez Internet na wybranych urządzeniach. Filmów tych nie można pobrać. Korzystając z jednego konta Amazon, użytkownik może odbierać strumieniowo do trzech filmów wideo jednocześnie. Może on odbierać strumieniowo ten sam film wideo na nie więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie. Chociaż filmów wideo w formule Pierwszy odcinek za darmo nie można pobrać, można je zakupić lub wypożyczyć za pośrednictwem Amazon Prime Video, bądź wyświetlać w ramach członkostwa w Amazon Prime lub Prime Video lub w ramach promocyjnej wersji próbnej. Zakupione i wypożyczone filmy oraz wiele filmów Prime Video można pobrać na urządzenia kompatybilne.
 • Okres wyświetlania: Użytkownicy posiadający konto Amazon mogą w dowolnym momencie obejrzeć film wideo, który w zakładce zawierającej szczegółowe informacje został oznaczony jako film wideo w formule Pierwszy odcinek za darmo.

Usługi subskrypcji wideo świadczone przez osoby trzecie

 • Możliwości oglądania: Użytkownicy posiadający członkostwo w Amazon Prime lub Prime Video, bądź posiadający promocyjną wersję próbną mogą za dodatkową opłatą skorzystać z dowolnej usługi subskrypcji wideo świadczonej przez osobę trzecią, która to usługa jest oferowana w ich lokalizacji (na przykład za pośrednictwem Kanałów Prime Video) i która pozwoli im na odbiór strumieniowy dowolnego filmu wideo, który jest obecnie objęty subskrypcją określoną w zakładce ze szczegółowymi informacjami na temat tego filmu. Usługi subskrypcji wideo świadczone przez osoby trzecie ulegają automatycznemu przedłużeniu, o ile użytkownik nie anuluje odpowiedniej subskrypcji lub taka subskrypcja nie wygaśnie, bądź o ile użytkownik nie anuluje swojego członkostwa w Amazon Prime lub Prime Video lub takie członkostwo nie wygaśnie. Jeśli użytkownik anuluje swoje członkostwo w Amazon Prime lub Prime Video lub jeśli takie członkostwo wygaśnie, w momencie anulowania lub zakończenia członkostwa będzie miał on dostęp do zakupionych usług subskrypcji wideo świadczonych przez osoby trzecie tylko do końca obowiązującego miesięcznego okresu świadczenia usług subskrypcji przez osoby trzecie. W ramach usług subskrypcji świadczonych przez osoby trzecie użytkownik może odbierać strumieniowo filmy na tabletach Fire, za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych telewizorów podłączonych do Internetu, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów, tabletów Fire i innych urządzeń kompatybilnych. Lista urządzeń kompatybilnych znajduje się w zakładce „Urządzenia kompatybilne” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Korzystając z jednego konta Amazon, użytkownik może odbierać strumieniowo do trzech filmów wideo jednocześnie. Może on odbierać strumieniowo ten sam film wideo na nie więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie.
 • Po wygaśnięciu lub anulowaniu usługi subskrypcji wideo świadczonej przez osobę trzecią, bądź wygaśnięciu lub anulowaniu członkostwa w Amazon Prime lub Prime Video lub promocyjnej wersji próbnej użytkownik nie może w ramach usług subskrypcji wideo świadczonych przez osoby trzecie oglądać filmów, których nie wypożyczył lub nie zakupił.

Filmy wideo w formule pay-per-view

 • Możliwości oglądania: Filmy zakupione w formule pay-per-view użytkownik może odbierać strumieniowo przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych telewizorów podłączonych do Internetu, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów, tabletów Fire i innych urządzeń kompatybilnych. Lista urządzeń kompatybilnych z naszą usługą znajduje się w zakładce „Urządzenia kompatybilne” na stronie internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Amazon Prime Video, pod następującymi linkami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzenia może różnić się w zależności od lokalizacji). Korzystając z jednego konta Amazon, użytkownik może odbierać strumieniowo do trzech filmów wideo jednocześnie. Może on odbierać strumieniowo ten sam film wideo na nie więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie.
 • Okres wyświetlania: Użytkownik ma dostęp do filmów wideo w formule pay-per-view przez co najmniej 24 godziny od zakończenia pierwotnej transmisji wydarzenia w formule pay-per-view na Amazon Prime Video. Informacje na temat okresu, przez jaki użytkownik będzie miał dostęp do filmu wideo w formule pay-per-view po pierwotnej transmisji filmu wideo na Amazon Prime Video, znajdują się w zakładce ze szczegółowymi informacjami lub pod zamieszczonym w niej linkiem.