Logga in

Hjälp

Amazon Prime Video användarvillkor

Senast uppdaterad: 15 september 2020

Välkommen till användarvillkoren för Amazon Prime Video. Dessa villkor gäller mellan dig och bolaget som tillhandahåller dig Amazon Prime Video-tjänsten som kan vara, beroende på var du befinner dig, Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited eller något av deras ägda bolag (nedan kallat "Amazon", "vi" eller "oss"). Besök hemsidan www.primevideo.com/ww-av-legal-home för att identifiera vilket Amazon-bolag som tillhandahåller dig Amazon Prime Video-tjänsten och andra villkor som tillämpas för dig baserat på var du befinner dig. Bolaget som tillhandahåller dig Amazon Prime Video-tjänsten kan ändras emellanåt, med eller utan föregående meddelande (såvida det inte krävs enligt tillämplig lag). Vänligen läs dessa villkor tillsammans med vår Integritetspolicy, Användarvillkor, Amazon Prime Video-användarregler som tillämpas för dig, samt övriga regler och policys relaterade till Amazon Prime Video-tjänsten(inklusive, men inte begränsat till, samtliga regler eller användarbestämmelser specificerade på produktdetaljsidor, hjälp- eller andra informationssidor för Amazon Prime Video-tjänsten) (gemensamt kallade för dessa “Användarvillkor”). Om du befinner dig inom den Europeiska Unionen eller Brasilien, utgör inte Integritetspolicyn, Cookie-meddelandet eller meddelandet om intresse-baserade annonser del av Användarvillkoren. De senaste versionerna av dessa policys och meddelanden som tillämpas, är tillgängliga för dig så att du kan förstå hur vi hanterar dina personuppgifter. Varje gång du besöker, surfar på eller använder Amazon Prime Video-tjänsten, accepterar du dessa Användarvillkor.

1. TJÄNSTEN

Amazon Prime Video-tjänsten (“Tjänsten”) är en individanpassad tjänst som erbjuder, rekommenderar och hjälper dig att upptäcka digitala filmer, tv-program och annan videoinnehåll (gemensamt kallat för “Digitalt innehåll”) och andra tjänster som beskrivs i dessa Användarvillkor. Det finns flera sätt att ges åtkomst till Tjänsten och det Digitala innehållet, inklusive genom Amazon Prime och genom att använda andra Prime-leverantörer och Amazon-tjänster, som alla regleras av separata villkor tillgängliga i respektive app, hemsida eller enhet som du använder för att få åtkomst till dessa tjänster. Om du är under 18 år, eller under myndighetsåldern i det land där du befinner dig, får du endast använda Tjänsten med målsmans tillstånd. Vi individanpassar innehållet och funktionerna som en del av Tjänsten, inklusive att ge dig rekommendationer på Digitalt innehåll, funktioner eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi eftersträvar också att ständigt förbättra Amazons enheter och tjänster samt din användarupplevelse av dessa.

2. KOMPATIBLA ENHETER

För att kunna streama eller ladda ner Digitalt innehåll behöver du en dator, bärbar mediaspelare eller annan enhet som uppfyller de system- och kompabilitetskrav som vi uppställer (en “Kompatibel enhet”). Vissa Kompatibla enheter kan endast användas för att streama Digitalt innehåll, andra kan endast användas för att ladda ner Digitalt innehåll och en del kan användas för att både streama och ladda ner Digitalt innehåll. Vi kan emellanåt komma att ändra kraven för Kompatibla enheter. Huruvida en enhet är (eller förblir) kompatibel kan bero på enhetens mjukvara eller system som tillhandahålls eller underhålls av tillverkaren av enheten eller annan tredje part. Därmed kan enheter som är Kompatibla enheter, upphöra att vara Kompatibla enheter i framtiden. Amazon-bolaget som tillhandahåller dig mobilappen för Amazon Prime Video, kan vara ett annat bolag än det Amazon-bolag som tillhandahåller dig Tjänsten.

3. GEOGRAFISK VARIATION

På grund av tekniska och andra restriktioner införda av innehållsleverantörer, är Tjänsten endast tillgänglig i vissa länder. Det Digitala innehållet (inklusive textade och dubbade ljudversioner av Digitalt innehåll) och sättet som vi tillhandahåller dig det Digitala innehållet på, kan variera över tid och variera beroende på i vilket land du befinner dig. Amazon använder tekniker för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på. Du tillåts inte att använda någon teknisk lösning för att dölja eller felaktigt ange den geografiska plats du befinner dig på.

4. DIGITALT INNEHÅLL

a. Allmänt. Genom Tjänsten tillåts du att: (i) få tillgång till Digitalt innehåll på en prenumerationsbasis att titta på under en begränsad tidsperiod under prenumerationstiden (till exempel genom Amazon Prime, eller annan prenumeration eller fristående video-prenumerationserbjudande) (“Prenumeration på Digitalt innehåll”), (ii) hyra Digitalt innehåll för on-deamand under en begränsad tidsperiod ("Hyra av Digitalt innehåll"), (iii) köpa Digitalt innehåll för on-demand under en obegränsad tidsperiod ("Köp av Digitalt innehåll"), (iv) köpa Digitalt innehåll för pay-per-view under en begränsad tidsperiod ("PPV Digitalt innehåll"), och/eller (v)tillgång till Digitalt innehåll kostnadsfritt med annons- och reklaminnehåll under en begränsad tidsperiod ("Kostnadsfritt Digitalt innehåll"). Digitalt innehåll kan göras tillgängligt separat som Prenumeration på Digitalt innehåll, Hyra av Digitalt innehåll, Köp av Digitalt innehåll, PPV Digitalt innehåll, Kostnadsfritt Digitalt innehåll eller kombinationer av dessa. I varje enskilt fall är dessa föremål för den begränsade licens som beviljas enligt nedan.

b. Användarregler. Din användning av Digitalt innehåll är föremål för Amazon Prime Video-användarregler (“Användarregler”). Användarreglerna tillhandahåller viktig information, inklusive information om tidsperioden under vilken du har behörighet att titta på olika typer av Digitalt innehåll ("Tittarperioden") och information om begränsningar av antalet och typen av Kompatibla enheter på vilka varje typ av Digitalt innehåll kan laddas ner, streamas eller beskådas.

c. Prenumeration/Medlemskap. Erbjudanden och prisuppgifter på prenumerationer (ibland även kallat för medlemskap), tjänsteprenumerationer, omfattningen av prenumerationer på Digitalt innehåll och de specifika titlar tillgängliga i prenumerationstjänsterna, kan komma att ändras med tiden och beroende på geografisk plats utan att du meddelas därom (förutom i de fall det krävs enligt tillämplig lag). Såvida det inte uttrycks annorlunda, är prisändringar giltiga från och med nästkommande prenumerationsperiod. Ifall du inte samtycker till ändringen i prenumerationen, kan du avsluta din prenumeration enligt Avsnitt 4 (d) nedan. Kostnaden för prenumerationen kan inkludera moms och/eller andra skatter. När så gäller, ska sådana skatter bäras av den part du använder för att betala för tjänsten, detta kan vara Amazon eller en tredje part. Vi lämnar inga garantier avseende tillgängligheten av specifikt Digitalt innehåll eller minimimängden av Digitalt innehåll som är tillgängligt i någon prenumerationstyp. Övriga villkor tillämpliga på en viss prenumeration (som till exempeluppsägnings- och återbetalningspolicy) finns på informationssidan för respektive prenumeration på Tjänstens primära hemsida för det land du befinner dig i, tillgänglig här (din "Videomarknadsplats").

Vissa av prenumerationstyperna som vi erbjuder tillhandahålls av tredje parter. Tredje parter som tillhandahåller prenumerationstjänster (exempelvis genom Prime Video Kanaler) kan ändra eller avsluta funktionerna för deras tjänster eller dess innehåll. Amazon är inte ansvarig för innehållet i tredje parts-prenumerationer eller dessa tjänsters funktionalitet.

d. Avsluta prenumeration/medlemskap. Om du registrerade dig för din videoprenumeration eller ett medlemskap direkt hos oss kan du avsluta närsomhelst genom att logga in på Ditt konto och ändra dina medlemskapsinställningar, genom att kontakta Amazons kundservice eller genom att använda någon annan uppsägningsmetod som är tillgänglig för dig på din Videomarknadsplats (som finns här) eller, om du använder en tredje part för att betala för prenumerationen eller medlemskapet hos Amazon, genom ditt användarkonto hos den tredje parten. Ifall du avslutar ditt konto inom 3 (tre) arbetsdagar från det att du blev medlem eller övergick från gratis användning till betaltjänst (eller för användare inom Europeiska Unionen, inom 14 (fjorton) dagar från att bekräftelse på din prenumeration eller ditt medlemskap mottogs), återbetalar vi hela medlemsavgiften till dig; förutom i de fall då vi tar betalt (eller reducerar det återbetalda beloppet) för den del Tjänsten användes av dig under denna period. Du samtycker också uttryckligen till att Tjänsten påbörjas under uppsägningstiden. Om du avslutar din prenumeration eller ditt medlemskap vid ett annat tillfälle, kommer vi att återbetala hela medlemsavgiften endast ifall du inte har varit inloggad på ditt videokonto genom ditt användarkonto sedan den senaste medlemsavgiften betalades. Om du använder Tjänsten som en del av ett Prime-medlemskap, gäller de uppsägnings- och återbetalningsvillkor som gäller enligt användarvillkoren för Prime Videomarknadsplats (tillgänglig här) Om du använder Tjänsten som en del av en Amazon-prenumeration eller -medlemskap som du betalar för genom en tredje part, kan uppsägnings- och återbetalningsvillkoren skilja sig åt och regleras av en sådan tredje part. Du kan behöva kontakta en sådan tredje part för att avsluta din prenumeration eller få återbetalning enligt dess tillämpliga policyer.

e. Köp- och hyrestransaktioner; Avbrott. Förutom enligt vad som sägs i detta avsnitt, är alla transaktioner av Köpt Digitalt innehåll, Hyrt Digitalt innehåll och PPV Digitalt innehåll slutgiltiga och vi medger inte någon ångerrätt avseende transaktioner av sådant Digitalt innehåll. Du får ångra en beställning av Köpt Digitalt innehåll eller Hyrt Digitalt innehåll inom 48 timmar från köpet eller hyran (eller, för användare inom Europeiska Unionen, inom 14 (fjorton) dagar från datumet för köpet eller hyran)genom att klicka på "Avbryt din beställning" i Dina Digitala beställningar eller, för köp som faktureras via en tredje part, på videons detaljsida på Din Videomarknadsplats (tillgänglig här) eller genom att kontakta Amazon kundservice; men du kan inte avbryta en beställning av Köpt Digitalt innehåll eller Hyrt Digitalt innehåll ifall du har börjat titta eller laddat ner sådant Digitalt innehåll. Du får avbryta förhandsbeställd Köpt Digitalt innehåll eller Hyrt Digitalt innehåll närsomhelst innan dess premiärdatum. Du får avbryta en beställning av PPV Digitalt innehåll närsomhelst före den schemalagda starttiden för programmet. Premiärdatumet för förhandsbeställt Digitalt innehåll kan ändras. Om du har köpt Digitalt Innehåll som en del av en Amazon-prenumeration eller ett medlemskap som du slutförde genom en tredjepart, anges de gällande återbetalningsvillkoren av en sådan tredje part.

f. Betalningsmetoder. Om du registrerar dig för din videoprenumeration eller ditt medlemskap via oss och faktureras av oss, kommer faktureringsvillkoren som beskrivs nedan att gälla för din prenumeration eller ditt medlemskap.

  • För de fall vi inte kan genomföra din betalning genom den betalningsmetod du har valt, förbehåller vi oss rätten att genomföra betalningen genom någon annan betalningsmetod som vi kan erbjuda dig.
  • När du köper en prenumeration eller påbörjar en kostnadsfri provprenumeration, kommer prenumerationen automatiskt att fortsätta och du tillåter oss att (utan föregående meddelande därom, förutom då det krävs enligt tillämplig lag) erhålla betalning uppgående till den vid tidpunkten gällande prenumerationsavgiften inklusive skatter, genom att använda någon av de betalningsmetoder som vi erbjuder dig.
  • OM DU INTE MEDDELAR OSS, FÖRE EN BETALNING, OM ATT DU VILL AVSLUTA ELLER INTE FÖRNYA AUTOMATISKT, FÖRSTÅR DU ATT DIN PRENUMERATION KOMMER ATT FORTSÄTTA AUTOMATISKT OCH DU GODKÄNNER ATT VI (UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE TILL DIG, OM INTE SÅ KRÄVS AV TILLÄMPLIG LAG) DEBITERAR DEN PERIODISKA PRENUMERATIONSAVGIFTEN INKLUSIVE EVENTUELLA SKATTER, GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV DE BETALNINGSMETODER SOM VI ERBJUDER DIG.
  • Om samtliga betalningsmetoder vi erbjuder dig nekas vid försök att betala din prenumerationsavgift, kommer din prenumeration att avbrytas ifall du inte förser oss med en ny betalningsmetod. Om du förser oss med en ny betalningsmetod och vi framgångsrikt kan debitera dig för prenumerationsavgiften innan din prenumeration avbryts, kommer din förnyade prenumeration att löpa från och med den ursprungliga betalningsdagen och inte från och med den dag då avgiften framgångsrikt betalades. Du kan använda inställningarna på "Ditt Konto" för att uppdatera dina valda betalningsmetoder.

Om du registrerade dig för din videoprenumeration eller ditt medlemskap via en tredje part och inte debiteras direkt av oss, kommer faktureringsvillkoren som tillhandahålls av tredje part att gälla för din prenumeration eller ditt medlemskap.

g. Prova-på-perioder. Emellanåt erbjuder vi utvalda användare olika prova-på eller andra användarfrämjande medlemskap som regleras av dessa Användarvillkor om inte annat sägs i det användarfrämjande erbjudandet. Vi förbehåller oss rätten att avgöra huruvida du blir en av de utvalda. Du som prova-på-användare kan närsomhelst (genom Ditt Konto) välja att inte övergå till en betaltjänst efter att prova-på-perioden har avslutats.

h. Begränsad licens för Digitalt innehåll. Genom att du betalar priserna för att hyra, köpa eller få tillgång till Digitalt innehåll samt efterlever till fullo Användarvillkoren, beviljar Amazon dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensieringsbar, begränsad licens under den tillämpliga Tittarperioden att få tillgång till det Digitala innehållet i enighet med Användarreglerna för personligt, icke-kommersiellt, privat bruk. Vi kan automatiskt ta bort Digitalt innehåll från din Kompatibla enhet efter att Tittarperioden har löpt ut.

i. Köpt Digitalt innehålls tillgänglighet. Köpt Digitalt innehåll kommer vanligen vara fortsatt tillgängligt för dig att ladda ner eller streama från Tjänsten, men kan bli otillgängligt till följd av potentiella begränsningar i licensen från leverantören av innehållet eller av andra anledningar. Amazon är inte ansvariga gentemot dig för de fall Köpt Digitalt innehåll blir otillgängligt för fortsatt nedladdning eller streaming.

j. Uppspelningskvalité; Streaming. Upplösningen och kvaliteten på det Digitala innehållet då uppspelning sker av dig är beroende av olika faktorer, inklusive typen av Kompatibel enhet som du använder för att få tillträde till det Digitala innehållet och din bandbredd, som kan öka eller minska under tiden uppspelningen pågår. För de fall vi upptäcker att det Digital innehållet som vi streamar till dig avbryts eller på annat sätt inte spelas upp korrekt till följd av bandbreddsbegränsningar eller andra faktorer, kan vi komma att minska uppläsningen och filstorleken för det streamade Digitala innehållet i ett försök att erbjuda en oavbruten tittarupplevelse. Vi eftersträvar att erbjuda dig en högkvalitativ tittarupplevelse, men lämnar inga garantier avseende upplösning eller kvalité på det Digitala innehållet som du får när du streamar. Detta gäller även om du har betalat extra för tillträde till high definition, ultra-high definition, eller high-dynamic-range innehåll.

k. Allmänna begränsningar. Du får inte (i) överföra, kopiera eller visa det Digitala innehållet, på annat sätt än vad som är tillåtet enligt dessa Användarvillkor; (ii) sälja, hyra ut till någon annan, hyra från någon annan, distribuera eller sända någon rättighet till det Digitala innehållet; (iii) ta bort innehavarmeddelanden eller märkningar i det Digitala innehållet; (iv) försöka inaktivera, leda om, modifiera, manipulera eller på annat sätt kringgå några digitala rättighetshaneringssystem eller andra skyddssystem för innehållet som används som en del av Tjänsten; eller (v) använda Tjänsten eller det Digitala innehållet i kommersiellt eller olagligt syfte.

l. Tittarmätningar. Detta gäller endast för användare i USA, där vissa tredje parter, så som annonsörer och innehållsägare, är intresserade av att förstå i vilken utsträckning deras innehåll når ut till tittare på Prime Video Kanaler. När du tittar på vissa Kanaler kan Amazon komma att tillhanda information om ditt tittarbeteende till tredje parter i syfte att mäta tittarsiffor och göra marknadsundersökningar. Klicka här för att läsa mer om mättjänsterna, Kanaler som inkluderar dem och om dina valmöjligheter.

5. MJUKVARAN

a. Användning av Mjukvaran. Vi tillgängliggör mjukvara för dig för din användning av Tjänsten ("Mjukvaran"). Villkoren för användningen av Din Video-marknadsplats(tillgängliga här) tillämpas på din användning av Mjukvaran. För ytterligare villkor som tillämpas på viss tredjeparts-mjukvara, klicka här.

b. Information som tillhandahålls Amazon. Tjänsten och Mjukvaran kan tillhandahålla Amazon information relaterad till din användning av Tjänsten och Mjukvaran, hur väl dessa fungerar och information relaterad till enheten på vilken du har laddat ner och använt Tjänsten och Mjukvaran. Exempelvis, kan Mjukvaran förse Amazon med information relaterad till det Digitala innehåll som du har laddat ner och streamat och din användning av det Digitala innehållet (så som om och när du har tittat på det Digitala innehållet, vilket bland annat kan hjälpa oss mäta Tittarperioden för Hyrt Digitalt innehåll). All information vi mottar regleras av Amazons Integritetspolicy för Din Video-marknadsplats (tillgänglig här).

6. ÖVRIGA VILLKOR

a. Avbrott av medlemskap. Vi kan avbryta din tillgång till Tjänsten, inklusive samtliga prenumerationer kopplade till Tjänsten, efter vår bedömning utan vidaremeddelande (förutom då det föreskrivs enligt tillämplig lag). I fall vi avbryter ditt medlemskap återbetalar vi din prenumerationsavgift (om någon); däremot, ifall du bryter mot dessa Användarvillkor kommer de automatiskt att upphöra att gälla utan att meddelande lämnas därom och Amazon kan, efter egen bedömning, omedelbart avbryta din tillgång till Tjänsten och det Digitala innehållet utan att avgifter återbetalas. I en sådan situation är du tvungen att ta bort alla kopior av Digitalt innehåll som du har laddat ner.

b. Särskilt innehåll Vid användning av Tjänsten kan du komma i kontakt med innehåll som kan uppfattas som stötande, olämpligt eller skadligt; sådant innehåll kan, men behöver nödvändigtvis inte, vara märkt med information om grovt språkbruk eller annat innehåll. Alldeles oavsett, samtycker du till att använda Tjänsten på egen risk och Amazon ansvarar inte för något innehåll. Innehållstyper, genres, kategorier och beskrivningar tillhandahålls enbart i syfte att förenkla användandet av Tjänsten. Amazon lämnar inga garantier avseende deras korrekthet.

c. Kommunikation. Vi skickar erbjudanden till dig eller kommunicerar elektroniskt med dig på annat sätt, detta inkluderar e-mail, push-notiser eller inlägg på Ditt Amazon Meddelandecenter och du samtycker härmed till att motta sådana kommunikationer (förutom i de fall du är en användare inom den Europeiska Unionen, Turkiet eller Brasilien, då vad som sägs i föregående mening inte tillämpas). Sådana kommunikationer står i överensstämmelse med Amazons Integritetspolicy på Din Video-marknadsplats (tillgänglig här). Ifall du inte önskar motta marknadsföringskommunikationer från Amazon Prime Video, uppdatera dina inställningar för marknadsföringskommunikationer på Ditt Konto.

d. Modifiering av Tjänsten. Amazon förbehåller sig rätten att modifiera, avsluta eller upphöra med Tjänsten närsomhelst och utan föregående meddelande (förutom då tillämplig lag föreskriver det) och Amazon är inte ansvarig gentemot dig ifall denna rätt utövas även ifall det innebär att dina möjligheter att använda det Digitala innehållet påverkas av förändringen.

e. Tillägg. Amazon förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra dessa Användarvillkorgenom att tillgängliggöra de reviderade villkoren i samband med användning av Tjänsten eller genom Din Video-marknadsplats (tillgänglig här). I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ska ditt fortsatta användande av Tjänsten eller Mjukvaran efter genomförda förändringar anses innebära att du samtycker till sådana förändringar. Tjänsten eller Mjukvaran efter genomförda förändringar anses innebära att du samtycker till sådana förändringar.

f. Förbehållna rättigheter; Avståenden. Tjänsten, Mjukvaran och det Digitala innehållet utgöra immateriella tillgångar som är skyddade enligt lag. Upphovsrättsinnehavare till Digitalt innehåll är tilltänkta förmånstagare och tredje parter enligt dessa Användarvillkor. Vår oförmåga att säkerställa din fullständiga efterlevnad av dessa Användarvillkor ska inte anses innebära att vi avstår från någon av våra rättigheter.

g. Tvist/skiljeförfarande/villkor för användning. Tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller Tjänsten regleras av lag, friskrivningar från garantier och ansvarsbegränsningar, skiljeförfarande och avstående från grupptalan (om tillämpligt) och samtliga övriga villkor enligt Amazons villkor för användning av Din Video-marknadsplats (tillgänglig här). Du samtycker till dessa villkor genom ditt användande av Tjänsten. DU KAN ÄVEN OMFATTAS AV VISS KONSUMENTSKYDDSREGLER ENLIGT DITT LANDS LAGSTIFTNING .

h. Ansvarsbegränsningar. Utan att inskränka friskrivningar för garantier och ansvarsbegränsningar enligt Amazons villkor för användning av Din Video-marknadsplats(tillgängliga här) ska: (i) under inga omständigheter vårt eller våra mjukvarulicensgivares totala ansvar gentemot dig, för samtliga skador som uppkommer med anledning av ditt användande av vår Mjukvara, överskrida femtio amerikanska dollar ($50.00); och (ii) under inga omständigheter vårt eller våra leverantörers av Digitalt innehåll totala ansvar gentemot dig för samtliga skador som uppkommer med anledning av din användning av Tjänsten, det Digitala innehållet eller information, material, och produkter som inkluderas på eller på annat sätt görs tillgängliga för dig via Tjänsten, överskrida det belopp du har betalat till oss under de senaste 12 månaderna förköp, hyra eller tittande på det Digitalt innehållet hänförbart till ditt ersättningsanspråk. Begränsningarna i detta avsnitt är tillämpliga även om åtgärderna inte uppnår syftet.

VISSA LÄNDER, INKLUSIVE LÄNDER INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN, TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV ANTYDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING AV ANSVAR AVSEENDE VISSA TYPER AV SKADOR. OM SÅDAN LAGSTIFTNING GÄLLER FÖR DIG, GÄLLER INTE VISSA ELLER SAMTLIGA AV OVAN NÄMNDA FRISKRIVNINGAR, EXKLUDERINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

i. Kontaktinformation. Vid frågor angående dessa Användarvillkor, vänligen skriv till Amazon på den tillämpliga adressen som listas här.

j. Avskiljande. Ifall någon del av dessa Användarvillkor bedöms ogiltigt, upphävt eller av någon annan anledning inte kan upprätthållas, ska den delen avskiljas och inte påverka giltigheten och upprätthållandet av något av de återstående villkoren.