Warunki korzystania z Amazon Prime Video

Data ostatniej aktualizacji: 7 grudnia 2023 r.

Wersja obowiązująca użytkowników, którzy zapisali się do Prime Video od 7 grudnia 2023 roku. Poprzednia wersja warunków znajduje się tutaj.

Warunki korzystania z Amazon Prime Video. Niniejsze warunki obowiązują użytkownika i podmiot dostarczający użytkownikowi usługę Amazon Prime Video. Podmiotem tym, w zależności od sytuacji, może być Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited lub jeden z ich podmiotów powiązanych (zwanych dalej "Amazon", "my" lub "nas"). Aby ustalić podmiot powiązany z Amazon, który dostarcza użytkownikowi usługę Amazon Prime Video, oraz inne obowiązujące warunki uzależnione od lokalizacji użytkownika, należy odwiedzić witrynę www.primevideo.com/ww-av-legal-home. Dostawca usługi Amazon Prime Video może czasami ulec zmianie, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego (o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo). Należy zapoznać się z niniejszymi warunkami oraz z Powiadomieniem o ochronie prywatności, Warunkami korzystania oraz z Zasadami korzystania z Amazon Prime Video dotyczącymi użytkownika, a także z wszelkimi innymi zasadami związanymi z usługą Amazon Prime Video (w tym między innymi z zasadami lub postanowieniami dotyczącymi korzystania wskazanymi na opisach produktów lub na stronach pomocy lub innych stronach informacyjnych usługi Amazon Prime Video) (zwanych dalej łącznie "Umową"). W przypadku użytkowników znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Brazylii, Powiadomienie o ochronie prywatności, Powiadomienie o wykorzystywaniu plików cookie i Informacja o reklamach opartych na zainteresowaniach nie stanowią części Umowy. Wersje niniejszych zasad i powiadomień obowiązujących użytkownika są dostępne do wglądu w celu zapoznania się ze sposobem, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza, przegląda lub korzysta z usługi Amazon Prime Video, akceptuje niniejszą Umowę w imieniu własnym oraz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego i innych osób, które korzystają z Usługi w ramach konta użytkownika.

1. USŁUGA

Amazon Prime Video ("Usługa") to spersonalizowana usługa, która oferuje, rekomenduje i pomaga znajdywać cyfrowe filmy, seriale i inne treści wideo (zwane dalej łącznie "Treściami cyfrowymi") i inne usługi wskazane w niniejszej Umowie. Dostęp do Usług i Treści cyfrowych można uzyskać na wiele sposobów, w tym za pośrednictwem usługi Amazon Prime. Korzystanie z korzyści Prime i z usług Amazon podlega oddzielnym warunkom dostępnym w aplikacjach, witrynach lub na urządzeniach wykorzystywanych do uzyskania dostępu do tych usług. Osoby poniżej 18 roku życia lub będące osobami niepełnoletnimi w ich lokalizacji mogą korzystać z Usługi jedynie z udziałem rodzica lub opiekuna. W ramach Usług personalizujemy treści i funkcje, w tym pokazujemy rekomendacje Treści cyfrowych, funkcji i usług, jakie mogą być interesujące dla użytkownika. Ponadto dążymy do nieustannego usprawniania urządzeń i usług Amazon oraz doświadczeń użytkowników przy korzystaniu z nich.

2. URZĄDZENIA KOMPATYBILNE

Aby odtwarzać lub pobierać Treści cyfrowe, należy posiadać komputer osobisty, mobilny odtwarzacz multimedialny lub inne urządzenie spełniające wymagania systemowe i ustalone przez nas wymagania kompatybilności ("Urządzenie kompatybilne"). Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych urządzeń otrzymasz podczas zapisywania się do Usługi. Są one również dostępne na stronie: polskiej, amerykańskiej, brytyjskiej, niemieckiej, japońskiej oraz Wszystkich Pozostałych Krajów. Niektóre Urządzenia kompatybilne mogą być używane jedynie do odtwarzania strumieniowego Treści cyfrowych, niektóre jedynie do ich pobierania, a inne mogą być używane zarówno do odtwarzania strumieniowego, jak i pobierania Treści cyfrowych.

W czasie okresu subskrypcji, który już opłaciłeś nie zmienimy naszych wymagań dotyczących Urządzeń kompatybilnych.

Niezależnie od naszych wymagań dotyczących Urządzeń kompatybilnych, Twój dostęp do Usługi zależy również od systemów i oprogramowania zapewnianych przez podmioty trzecie, w tym producentów danego urządzenia ("Dostawca Zewnętrzny"). Zmiany wprowadzone przez Dostawców Zewnętrznych mogą wpłynąć na to czy Urządzenie kompatybilne pozostanie zgodne z naszymi wymaganiami. Jeśli Dostawca Zewnętrzny wprowadzi zmiany lub zaniecha wprowadzenia wymaganych zmian do oprogramowania lub systemów tego urządzenia, ta okoliczność (niezależna od nas) może spowodować, że Twoje urządzenie przestanie spełniać nasze wymagania w zakresie kompatybilności.

Jeżeli ze względu na niezależne od nas działania lub zaniechania osób trzecich, w tym Dostawców Zewnętrznych, dalsze wspieranie urządzenia jako Urządzenia kompatybilnego (i) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego, Twoich danych, Twojego urządzenia lub jego oprogramowania; (ii) umożliwia nieautoryzowany dostęp osób trzecich do Usługi lub systemów Amazon; lub (iii) umożliwia naruszenie praw własności intelektualnej dotyczących Treści cyfrowych dostępnych w ramach Usługi, możemy dezaktywować takie Urządzenie kompatybilne.

Podmiot Amazon dostarczający aplikację mobilną Amazon Prime Video może być inny niż podmiot Amazon dostarczający Usługę. Podmiot dostarczający aplikację mobilną Amazon Prime Video będzie widoczny w trakcie instalowania aplikacji na Twoim urządzeniu.

3. ZMIENNOŚĆ GEOGRAFICZNA

Z uwagi na ograniczenia techniczne i inne nakładane przez dostawców treści, Usługa może być dostępna jedynie w określonych lokalizacjach. Treści cyfrowe (w tym wersje Treści cyfrowych z napisami lub z dubbingiem) oraz sposób oferowania Treści cyfrowych będą zmieniać się z upływem czasu i w zależności od lokalizacji. Amazon będzie korzystać z technologii, aby weryfikować lokalizację użytkownika. Użytkownikowi nie wolno używać żadnych technologii ani technik pozwalających na ukrywanie lub maskowanie swojej lokalizacji.

4. TREŚCI CYFROWE

a. Informacje ogólne. Usługa może pozwalać użytkownikowi na: (i) dostęp do oglądania Treści cyfrowych w oparciu o subskrypcję przez ograniczony czas w okresie subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Amazon Prime lub innej subskrypcji lub samodzielnej oferty subskrypcji wideo) ("Subskrybowane treści cyfrowe"), (ii) wypożyczanie Treści cyfrowych do oglądania na żądanie przez ograniczony okres czasu ("Wypożyczane treści cyfrowe"), (iii) zakup Treści cyfrowych do oglądania na żądanie na nieokreślony okres czasu ("Zakupione treści cyfrowe"), (iv) zakup Treści cyfrowych do oglądania w systemie Pay-per-view przez ograniczony okres czasu ("Treści cyfrowe w systemie Pay-per-view"), i/lub na (v) dostęp do Treści cyfrowych za darmo z uwzględnieniem reklam lub na zasadzie promocji przez ograniczony okres czasu ("Darmowe treści cyfrowe"). Treści cyfrowe mogą być dostępne jako Subskrybowane treści cyfrowe, Wypożyczane treści cyfrowe, Zakupione treści cyfrowe, Treści cyfrowe w systemie Pay-per-view, Darmowe treści cyfrowe lub jako połączenie powyższych i w każdym przypadku podlegają one ograniczonej licencji przyznanej poniżej.

b. Zasady wykorzystania. Korzystanie przez użytkownika z Treści cyfrowych podlega Zasadom korzystania z Amazon Prime Video ("Zasady korzystania"). Zasady wykorzystania zapewniają ważne informacje, w tym okres czasu, w jakim użytkownik jest upoważniony do oglądania różnych rodzajów Treści cyfrowych ("Okres oglądania") oraz ograniczenia co do liczby i rodzaju Urządzeń kompatybilnych, na jakich Treści cyfrowe mogą być pobierane, odtwarzane strumieniowo i oglądane.

c. Subskrypcje/członkostwa. Opłata za subskrypcję zawiera podatek VAT. Opłata zostanie pobrana przez podmiot, z którym zawrzesz umowę dotyczącą Usługi. Może to być Amazon albo podmiot trzeci.

Jeżeli dostęp do Usługi uzyskałeś w ramach członkostwa Prime, zmiana opłaty za subskrypcję podlega Warunkom Amazon Prime (wskazanym tutaj).

Jeżeli dostęp do Usług uzyskałeś w ramach oddzielnej subskrypcji Amazon Prime Video, możemy zaproponować Ci nowe warunki Usługi, w tym opłatę za subskrypcję. Z zastrzeżeniem punktu 6d Niniejszych warunków, zmiany do Usługi lub Umowy, w tym zmiany opłaty za Usługę, wprowadzimy za Twoją wyraźną zgodą. Poinformujemy Cię o proponowanych zmianach, korzystając z podanych przez Ciebie danych kontaktowych. W przesłanej wiadomości wskażemy zakres proponowanych zmian, datę ich wprowadzenia oraz prośbę o wyrażenie zgody na zmienione Warunki.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na jakąkolwiek zmianę wprowadzoną zgodnie z niniejszym punktem, Twoja subskrypcja (Umowa) zostanie rozwiązana z końcem bieżącego okresu subskrypcji, który już opłaciłeś. Żadna podwyżka opłaty nie zostanie wprowadzona przed zakończeniem okresu subskrypcji, który już opłaciłeś.

Naszym celem jest zapewnienie Ci rozrywki. Z tego względu ciągle odświeżamy (dodajemy i usuwamy) bazę dostępnych Treści Cyfrowych oraz konkretne tytuły dostępne w ramach subskrybowanych usług. Dodatkowe warunki dotyczące subskrypcji są przekazywane podczas zapisywania się do Usługi oraz wskazane na stronach informacyjnych dla danej subskrypcji na głównej witrynie Usługi dla Twojej lokalizacji, tutaj (Twój "Rynek wideo").

Abyś miał dostęp do różnorodnych treści, niektóre z oferowanych przez nas usług pochodzą od podmiotów trzecich (np. w ramach subskrypcji Kanałów Prime Video). Osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za treści udostępniane w ramach takich usług.

d. Anulowanie subskrypcji/członkostw. Jeśli subskrypcja lub członkostwo obejmująca jedynie materiały wideo zostały wykupione bezpośrednio u nas, mogą one być anulowane w dowolnej chwili przez odwiedzenie zakładki Twoje konto i zmianę ustawień członkostwa, przez skontaktowanie się z działem obsługi klienta Amazon, lub przez skorzystanie z formularza anulowania udostępnianego przez nas na Rynku wideo użytkownika (wskazanego tutaj) lub, w przypadku wykupienia odpowiedniej subskrypcji lub członkostwa Amazon za pośrednictwem strony trzeciej, za pomocą konta użytkownika u danej strony trzeciej. W przypadku anulowania w terminie 3 dni roboczych od zapisania się do płatnego członkostwa lub od zmiany darmowego okresu próbnego na płatne członkostwo (lub, w przypadku klientów w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia subskrypcji lub usługi członkowskiej), zwrócimy pełną opłatę członkowską; z zastrzeżeniem, że możemy obciążyć użytkownika (lub potrącić ze zwrotu) wartość Usługi wykorzystanej za pośrednictwem jego konta w trakcie tego okresu. Użytkownik wyraźnie zgadza się na to, że Usługa rozpocznie się w trakcie trwania okresu anulowania. W przypadku anulowania w dowolnej innej chwili, zwrócimy pełną opłatę członkowską jedynie w sytuacji, gdy od terminu ostatniej opłaty za członkostwo nie uzyskano dostępu do Treści cyfrowych dostępnych w ramach członkostwa. Jeśli dostęp do Usługi jest przyznany w ramach członkostwa w usłudze Prime, warunki anulowania i zwrotu kosztów obowiązujące użytkownika są wskazane w Warunkach korzystania z usługi Prime dostępnych na Rynku wideo użytkownika (wskazanych tutaj). Jeśli dostęp do Usług przysługuje w ramach subskrypcji Amazon lub członkostwa nabytego za pośrednictwem osób trzecich, warunki anulowania i zwrotu pieniędzy mogą się różnić i są wskazane przez daną osobę trzecią, oraz może istnieć konieczność kontaktu z taką osobą trzecią w celu anulowania subskrypcji i otrzymania zwrotu kosztów w oparciu o jej obowiązujące zasady.

e. Transakcje zakupu i wypożyczenia; Anulowanie. Z wyłączeniem sytuacji opisanych w niniejszym akapicie, wszelkie transakcje dotyczące Zakupionych treści cyfrowych, Wypożyczonych treści cyfrowych i Treści cyfrowych w systemie Pay-per-view są ostateczne i nie podlegają zwrotowi kosztów. Zakup Zakupionych treści cyfrowych lub wypożyczenie Wypożyczonych treści cyfrowych można anulować w terminie 48 godzin od zakupu lub wypożyczenia (lub, w przypadku klientów w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od dnia zakupu lub wypożyczenia), klikając przycisk "Anuluj zamówienie" w zakładce Twoje zamówienia cyfrowe lub, w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem stron trzecich, na stronie informacji o wideo na swoim Rynku wideo (wskazanym tutaj) lub kontaktując się z działem obsługi klienta Amazon. Nie można anulować zamówienia Zakupionych treści cyfrowych lub Wypożyczonych treści cyfrowych po rozpoczęciu oglądania lub pobierania takich Treści cyfrowych. Zamówienie Zakupionych treści cyfrowych lub Wypożyczonych treści cyfrowych w przedsprzedaży może być anulowane w dowolnej chwili przed ich premierą. Zamówienie Treści cyfrowych w systemie Pay-per-view może być anulowane w dowolnej chwili przed zaplanowanym rozpoczęciem programu. Data premiery Treści cyfrowych zamówionych w przedsprzedaży może ulec zmianie. W przypadku zakupu Treści cyfrowych w ramach subskrypcji lub członkostwa Amazon zakupionych za pośrednictwem osoby trzeciej, obowiązujące warunki zwrotu kosztów będą ustanowione przez daną osobę trzecią.

f. Metody płatności. W przypadku wykupienia subskrypcji lub członkostwa dotyczących jedynie wideo za naszym pośrednictwem i rozliczanych przez nas, zastosowanie mają poniższe warunki dotyczące naliczania opłat.

  • Jeżeli Twoja subskrypcja oparta jest o cykliczne płatności - w przypadku niemożliwości przetworzenia płatności przy użyciu wskazanej przez Ciebie metody, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia dowolnej metody płatności zapisanej na Twoim koncie. Żadna podwyżka opłaty nie zostanie wprowadzona przed zakończeniem okresu subskrypcji, który już opłaciłeś.
  • W przypadku zakupu subskrypcji lub rozpoczęcia darmowego okresu próbnego subskrypcji, subskrypcja będzie automatycznie przedłużana, i jeżeli wybrana przez Ciebie metoda płatności pozwala na płatności cykliczne, upoważniasz nas do pobierania obowiązującej w danym czasie okresowej opłaty za subskrypcję z uwzględnieniem odpowiednich podatków, przy użyciu dowolnej metody płatności zapisanej na Twoim koncie. Żadna podwyżka opłaty nie zostanie wprowadzona przed zakończeniem okresu subskrypcji, który już opłaciłeś.
  • O ILE UŻYTKOWNIK NIE POINFORMUJE NAS PRZED POBRANIEM OPŁATY, ŻE CHCE ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ LUB NIE CHCE JEJ AUTOMATYCZNIE ODNAWIAĆ, NASZA SUBSKRYPCJA AUTOMATYCZNIE SIĘ ODNOWI, A UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS DO POBIERANIA OBOWIĄZUJĄCEJ W DANYM CZASIE OKRESOWEJ OPŁATY ZA SUBSKRYPCJĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDNICH PODATKÓW, PRZY UŻYCIU DOWOLNEJ METODY PŁATNOŚCI ZAPISANEJ NA TWOIM KONCIE.
  • Jeżeli Twoja subskrypcja oparta jest o cykliczne płatności i jeśli płatności za subskrypcję nie uda się pobrać za pośrednictwem żadnej z metod płatności, zapisanych na Twoim koncie, Twoja subskrypcja zostanie anulowana, o ile nie wskażesz nowej metody płatności. Jeśli wskażesz nową metodę płatności i zostanie ona pomyślnie użyta do uiszczenia opłaty przed anulowaniem subskrypcji, nowy okres subskrypcji będzie oparty na pierwotnej dacie wystawienia rachunku, a nie na dacie pomyślnej zapłaty. Wskazane metody płatności można aktualizować w ustawieniach zakładki „Twoje konto”.

W przypadku wykupienia subskrypcji lub członkostwa dotyczących jedynie wideo za pośrednictwem strony trzeciej, gdy opłaty nie są naliczane przez nas, do danej subskrypcji czy członkostwa zastosowanie mają warunki wystawiania rachunków wskazane przez stronę trzecią.

g. Promocyjne okresy próbne. Czasami oferujemy kwalifikującym się klientom różne członkostwa próbne lub promocyjne, które podlegają niniejszej Umowie, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty promocyjne stanowią inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia, czy dany użytkownik kwalifikuje się do nich, wedle własnego uznania. Użytkownicy członkostwa na okres próbny mogą w dowolnym momencie (za pośrednictwem zakładki Twoje konto) zrezygnować z przejścia na członkostwo odpłatne z końcem okresu próbnego.

h. Ograniczona licencja na Treści cyfrowe. Pod warunkiem płatności wszelkich opłat z tytułu wypożyczenia, zakupu lub dostępu do Treści cyfrowych oraz przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej Umowy, Amazon przyznaje użytkownikowi niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegająca podlicencjonowaniu, ograniczoną licencję w trakcie odpowiedniego Okresu oglądania, na dostęp do i przeglądanie Treści cyfrowych zgodnie z Zasadami wykorzystania, na potrzeby osobistego i niekomercyjnego użytku. Możemy automatycznie usunąć Treści cyfrowe z Urządzenia kompatybilnego użytkownika po zakończeniu Okresu oglądania.

i. Dostępność Zakupionych treści cyfrowych. Zakupione treści cyfrowe będą dostępne do pobrania lub oglądania strumieniowego z Usługi na podstawie Twojego kraju zamieszkania. Jeżeli zmienisz kraj zamieszkania lub wyjedziesz poza terytorium UE, możesz nie mieć dostępu do Zakupionych Treści Cyfrowych. Wynika to z ograniczeń licencyjnych dostawcy treści, które zależą od położenia geograficznego (lokalizacji).

j. Jakość odtwarzania; Przesyłanie strumieniowe. Rozdzielczość odtwarzania i jakość Treści cyfrowych które otrzymujesz będą uzależnione od licznych czynników, w tym od rodzaju i parametrów Urządzenia kompatybilnego, za którego pośrednictwem uzyskujesz dostęp do Treści cyfrowych oraz od szybkości i przepustowości używanego połączenia internetowego, które mogą ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie oglądania. Upewnij się, że Twoje urządzenie oraz połączenie internetowe pozwala na korzystanie z Treści cyfrowych.

k. Ogólne ograniczenia. Użytkownikowi nie wolno (i) przesyłać, kopiować ani wyświetlać publicznie Treści cyfrowych, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w Umowie; (ii) sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, rozpowszechniać ani nadawać żadnych praw do Treści cyfrowych; (iii) usuwać żadnych zastrzeżonych powiadomień ani etykiet z Treści cyfrowych; (iv) usiłować wyłączyć, obejść, modyfikować, pokonywać ani w inny sposób omijać wszelkich systemów zarządzania prawami cyfrowymi lub innych systemów kontroli treści wykorzystywanych w ramach Usługi; ani (v) wykorzystywać Usługi ani Treści cyfrowych w jakichkolwiek celach handlowych lub niezgodnych z prawem.

l. Pomiar liczby widzów. Jedynie w odniesieniu do klientów w USA, niektóre strony trzecie, w tym reklamodawcy i właściciele treści, są zainteresowani tym, jak ich treści są odbierane w usłudze Prime Video. Podczas oglądania określonych kanałów oraz treści sportowych i treści nadawanych na żywo, Amazon może przekazywać informacje o zachowaniach widzów stronom trzecim na potrzeby pomiaru liczby widzów i badania rynku. Aby dowiedzieć się więcej na temat takich usług pomiarowych, kanałów, treści sportowych i nadawanych na żywo, które je uwzględniają oraz o możliwych wyborach przysługujących użytkownikowi, należy kliknąć tutaj.

5. OPROGRAMOWANIE

a. Wykorzystanie Oprogramowania. W związku z wykorzystywaniem Usługi przez użytkownika udostępniamy oprogramowanie ("Oprogramowanie"). Warunki wskazane w Warunkach wykorzystania Rynku wideo (wskazanych tutaj) mają zastosowanie do Oprogramowania. Aby zapoznać się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi określonego Oprogramowania osób trzecich, należy kliknąć tutaj.

b. Informacje przekazywane do firmy Amazon i Dostawców treści wideo. Usługa i Oprogramowanie mogą przekazywać firmie Amazon informacje dotyczące wykorzystania Usługi i Oprogramowania oraz ich działania, oraz informacje dotyczące urządzeń, na jakie Usługa i Oprogramowanie są pobierane i na jakich są używane. Na przykład Oprogramowanie może dostarczyć firmie Amazon informacje związane z Treściami cyfrowymi pobieranymi i oglądanymi przez użytkownika oraz sposób wykorzystania Treści cyfrowych przez użytkownika (np. czy i kiedy użytkownik obejrzał Treści cyfrowe, co może między innymi pomóc w zmierzeniu Okresu oglądania dla Wypożyczonych treści cyfrowych). Wszystkie otrzymane przez nas informacje podlegają Powiadomieniu Amazon o ochronie prywatności dotyczącym Rynku wideo (wskazanym tutaj). Możemy przekazywać określone informacje dotyczące statusu subskrypcji użytkownika oraz wykorzystania Treści cyfrowych, w tym historię oglądania, dostawcom treści wideo, takim jak strony trzecie oferujące usługi subskrypcji za pośrednictwem Kanałów Prime Video. Będziemy dostarczać te informacje w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika (o ile użytkownik nie zezwoli na udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację konkretnemu dostawcy treści wideo).

6. DODATKOWE WARUNKI

a. Wypowiedzenie przez Amazon.

Jeżeli masz dostęp do Usługi w ramach subskrypcji Prime, wypowiedzenie podlega Warunkom Amazon Prime (dostępnym tutaj).

Jeżeli masz dostęp do Usługi w ramach oddzielnej subskrypcji Amazon Prime Video, możemy wypowiedzieć Umowę (anulować Twoją subskrypcję Amazon Prime Video lub każdą dodatkową subskrypcję dostępną w ramach Usługi) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem jeżeli: (i) nie będziemy mogli świadczyć Usługi z przyczyn od nas niezależnych lub podejmiemy decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usługi w Polsce; lub (ii) dostawca (podmiot trzeci) zaprzestanie lub zakończy dostarczanie nam Kanału Prime Video, który subskrybowałeś za naszym pośrednictwem. W takim przypadku, jeśli Umowa ulegnie rozwiązaniu przed końcem okresu subskrypcji, który opłaciłeś i będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu środków, przed rozwiązaniem Umowy poinformujemy Cię o sposobie wyliczenia kwoty zwrotu.

Możemy również wypowiedzieć Umowę z co najmniej dwudniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli nie uiściłeś opłaty za kolejny okres subskrypcji.

Zawiadomimy Cię o wypowiedzeniu Umowy (anulowaniu subskrypcji Prime Video lub każdej dodatkowej subskrypcji dostępnej w ramach Usługi) za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której wskażemy przyczynę wypowiedzenia. Jeśli Umowa ulegnie rozwiązaniu przed końcem Twojego opłaconego okresu subskrypcji, dokonamy proporcjonalnego zwrotu uiszczonej przez Ciebie opłaty za subskrypcję z uwzględnieniem pozostałej części Twojego bieżącego okresu subskrypcji oraz stopnia wykorzystania przez Ciebie Usługi.

Możemy wypowiedzieć Umowę (anulować Twoją subskrypcję Prime Video lub każdą dodatkową subskrypcję dostępną w ramach Usługi) ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: (a) Twoje korzystanie z Usługi Prime Video będzie naruszać postanowienia punktu 3, 4h lub 4k niniejszych Warunków; (b) Twoje obecne lub wcześniejsze korzystanie z Usługi lub innych usług Amazon stanowi/ło naruszenie prawa; lub (c) korzystanie przez Ciebie z Usługi Prime, innych usług na Stronie Internetowej Amazon lub innej Usługi Amazon stanowi/ło zagrożenie dla funkcjonowania takich usług bądź ma na celu obejście lub naruszenie zabezpieczeń stosowanych przez Amazon lub obejmuje fałszowanie danych.

Zawiadomimy Cię o wypowiedzeniu Umowy (anulowaniu Twojej subskrypcji Usługi) korzystając z danych kontaktowych wskazanych na Twoim Koncie. W przesłanej wiadomości podamy przyczynę wypowiedzenia oraz informacje o przysługującym Ci prawie do odwołania się.

Jeżeli masz wykupioną subskrypcję za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zastosowanie mogą mieć inne warunki wypowiedzenia - określone przez ten podmiot.

b. Wulgarne treści. Przy korzystaniu z Usługi użytkownik może trafić na treści, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub nieodpowiednie; treści takie mogą być uznane za posiadające wulgarny język lub inne cechy. Mimo to użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi na własne ryzyko, a Amazon nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu żadnych treści. Rodzaje, gatunki, kategorie i opisy treści są zapewniane dla wygody użytkownika, a Amazon nie gwarantuje ich dokładności.

c. Komunikacja. Możemy wysyłać użytkownikom promocje lub inne komunikaty drogą elektroniczną. Mogą one mieć formę wiadomości e-mail, aktywnych powiadomień (Push), lub wpisów na Amazon Message Center, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymanie tych powiadomień (o ile nie jest klientem w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Turcji lub Brazylii, w takim przypadku użytkownik oddzielnie decyduje o tym, czy chce otrzymywać takie powiadomienia). Te komunikaty będą zgodne z Powiadomieniem Amazon o ochronie prywatności na Rynku wideo (wskazanym tutaj). Aby przestać otrzymywać wiadomości marketingowe od Amazon Prime Video, należy zaktualizować swoje preferencje komunikatów marketingowych w zakładce Twoje konto.

d. Aktualizacja i zmiana Usługi oraz Zmiana Umowy. Możemy wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków lub Usługi z następujących powodów:

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów skutkująca obowiązkiem modyfikacji treści niniejszych Warunków;

b) nałożenie na nas obowiązków, wymagań lub skierowanie do nas wystąpień mających bezpośredni wpływ na treść niniejszych Warunków przez organy administracji publicznej, sądy powszechne, sądy lub instytucje Unii Europejskiej; nie dotyczy to jednak zmiany postanowień niewiążących konsumenta na mocy art. 385(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

c) zmiana lub wprowadzenie nowej interpretacji prawa na podstawie (i) prawomocnych wyroków sądów powszechnych w Polsce; (ii) prawomocnego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanego w rezultacie odwołania od wyroku SOKiK, sądu administracyjnego lub Sądu Unii Europejskiej; (iii) wyroku Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; lub (iv) wytycznych wydanych przez organy publiczne, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach; nie dotyczy to jednak zmiany postanowień niewiążących konsumenta na mocy art. 385(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

d) poprawa istniejących funkcjonalności lub wprowadzenie nowych funkcjonalności lub elementów do Usługi, które nie będą się wiązały dla Ciebie z dodatkowymi kosztami;

e) wprowadzenie poprawek lub usprawnień technologicznych i technicznych w związku z funkcjonowaniem Usługi, które nie będą się wiązały dla Ciebie z dodatkowymi kosztami;

f) wprowadzenie nowych, dostosowanie bądź udoskonalenie istniejących środków bezpieczeństwa, które nie będą się wiązały dla Ciebie z dodatkowymi kosztami;

g) wprowadzenie nowych, dostosowanie bądź udoskonalenie istniejących zabezpieczeń danych osobowych, które nie będą się wiązały dla Ciebie z dodatkowymi kosztami;

h) zapewnienie ochrony Usługi przed nadużyciami, zagrożeniami bezpieczeństwa, zakłóceniami oraz wykorzystywaniem jej niezgodnie z Warunkami lub obowiązującym prawem, które nie będą się wiązały dla Ciebie z dodatkowymi kosztami;

i) zmiana ubocznych elementów Usługi Prime Video, na którą się zapisałeś tj. elementów, które nie są wskazane w punkcie 4a.i) niniejszych Warunków;

j) zmiany redakcyjne, w tym zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków; lub

k) zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej Amazon skutkujące zmianą spółki z grupy, która dostarcza Usługę lub jakąkolwiek jej część.

W przypadku zmiany Warunków zgodnie z niniejszym punktem 6(d) jedynie: wprowadzimy, usuniemy lub zmodyfikujemy odpowiednie postanowienia Warunków (i) w związku z zaistniałą przyczyną, która stanowiła podstawę do zmiany; oraz (ii) w zakresie niezbędnym do wprowadzenia danej zmiany.

W przypadku wprowadzenia zmian zostaniesz o nich poinformowany w wiadomości email z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W wiadomości zostanie wskazana przyczyna i uzasadnienie wprowadzenia danej zmiany. W przypadku odrzucenia bądź braku możliwości zaakceptowania przedmiotowych zmian przysługiwać Ci będzie prawo do wypowiedzenia Umowy (anulowania Twojej subskrypcji Amazon Prime Video) w dowolnym czasie.

e. Zastrzeżenie praw, Zrzeczenie się. Usługa, Oprogramowanie i Treści cyfrowe stanowią własność intelektualną chronioną przez prawo. Właściciele praw autorskich do Treści cyfrowych są zamierzonymi beneficjentami na mocy niniejszej Umowy. Zaniechanie wymagania przez nas ścisłego przestrzegania przez użytkownika niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się żadnego z przysługujących nam praw.

f. Spory/warunki korzystania. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub Usługą podlegają prawu właściwemu, zrzeczeniu się gwarancji i ograniczeniu odpowiedzialności, rozstrzyganiu sporów i zrzeczeniu się roszczeń zbiorowych (jeśli dotyczy), a także wszelkim innym warunkom określonym w Warunkach korzystania z serwisu Amazon w danym rynku wideo użytkownika (wskazanych tutaj). Użytkownik wyraża zgodę na te warunki w imieniu własnym oraz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego i innych osób, które korzystają z Usługi w ramach jego konta poprzez korzystanie z Usługi. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA OCHRONY KONSUMENTA WYNIKAJĄCE Z PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

g. Dane kontaktowe. W celu kontaktu związanego z niniejszą Umową prosimy o napisanie do Amazon na odpowiedni adres do powiadomień wskazany tutaj.

h. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za nieważne, unieważnione lub niewykonalne, zostaną one uznane za rozdzielne i nie będą mieć wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień.