సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

How I Met Your Mother

20089 సీజన్లు16+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

In season 2 TED was at the top of his game, working as a successful architect and deeply in love with his girlfriend ROBIN. In the season finale, while Ted’s roommates – best friend MARSHALL, and LILY, his new wife, head off to their honeymoon, Ted and Robin reveal the sad news of their break-up to BARNEY, their friend with endless, sometimes outrageous opinions, a penchant for suits and a...

నటులు:
Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan
శైలీలు
కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
Deutsch, English [CC], Español, Français, Italiano
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English, Español, Français, Italiano
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (20)

 1. 1. Wait for It

  20 నిమిషాలు23 సెప్టెంబర్, 2007Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Robin shows up with an Argentinean Adonis by her side, Ted decides he is ready to hit the town with Barney and his performance is legen...wait for it...dary!

 2. 2. We're Not from Here

  21 నిమిషాలు30 సెప్టెంబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  After seeing girls get weak in the knees over Robin's man, Gael, who's from Argentina, Barney and Ted decide to pose as out-of-towners, in order to meet chicks.

 3. 3. The Third Wheel

  21 నిమిషాలు7 అక్టోబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  When two beautiful women show that they are both very attracted to Ted, they take the party to his place, where the gang helps Ted realize that bad luck doesn't always come in threes.

 4. 4. Little Boys

  21 నిమిషాలు14 అక్టోబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  When "kid unfriendly" Robin surprisingly forms a bond with the young son of the guy she is dating, she decides it is too serious and must figure out a way to let the little guy down.

 5. 5. How I Met Everyone Else

  21 నిమిషాలు21 అక్టోబర్, 2007Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Ted's new girl becomes jealous that the story of how he and his pals met is better than the story of how she and Ted met, her ranking on Barney's "crazy scale" skyrockets.

 6. 6. I'm Not That Guy

  21 నిమిషాలు28 అక్టోబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  When a corporate law firm courts Marshall, lawyer Jeff Coatsworth (guest star John Cho) wins him over, forcing him to let go of his dream of saving the earth in favor of the almighty dollar.

 7. 7. Dowisetrepla

  21 నిమిషాలు4 నవంబర్, 2007Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Lily and Marshall decide to buy an apartment, not only do they make every mistake in the book, but Marshall also discovers Lily's dirty little financial secret when they apply for a loan.

 8. 8. Spoiler Alert

  21 నిమిషాలు11 నవంబర్, 2007Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Ted thinks he has met a wonderful girl, the gang can't help but point out a deal-breaking flaw, eventually leading to a heated exchange of barbs among the group.

 9. 9. Slapsgiving

  21 నిమిషాలు18 నవంబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  As Lily and Marshall host their first Thanksgiving as a married couple, Barney is tortured by the tick-tock of the slap bet countdown clock and the uncertainty of the exact moment the slap is going to be delivered.

 10. 10. The Yips

  21 నిమిషాలు25 నవంబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  When Barney loses his "mojo," he attends the Victoria's Secret Fall Fashion Show after-party to get himself back on track, but his smooth operating skills are put to the test when he meets supermodel Heidi Klum.

 11. 11. The Platinum Rule

  21 నిమిషాలు9 డిసెంబర్, 200716+సబ్‌టైటిల్స్

  When the gang finds out that Ted is taking his doctor on a date, they try to convince him, through examples of their own toxic experiences, why it's never a good idea to get into a relationship with someone you see on a regular basis.

 12. 12. No Tomorrow

  21 నిమిషాలు16 మార్చి, 2008Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Ted takes a page from Barney's book and lives like there's no tomorrow, he gets a post St. Patty's Day reality check from Marshall.

 13. 13. Ten Sessions

  21 నిమిషాలు23 మార్చి, 2008Allసబ్‌టైటిల్స్

  Continuing his passionate quest to find the woman who will one day be his wife, Ted pursues his beautiful dermatologist, Stella. While Stella turns down his repeated efforts for a date, her office receptionist, Abby, becomes smitten with Ted.

 14. 14. The Bracket

  20 నిమిషాలు30 మార్చి, 200813+సబ్‌టైటిల్స్

  When Barney's love life is sabotaged by a mystery woman, he turns to tournament bracketology to narrow down the field of 64 women with the most cause to hate his guts.

 15. 15. The Chain of Screaming

  21 నిమిషాలు13 ఏప్రిల్, 200816+సబ్‌టైటిల్స్

  After Marshall is verbally emasculated by his boss, he struggles with the fact that taking a job with a "big bad" corporate law firm may have been a major mistake.

 16. 16. Sandcastles in the Sand

  21 నిమిషాలు20 ఏప్రిల్, 200816+సబ్‌టైటిల్స్

  When Robin rekindles things with an old flame, he crushes her again, but Barney, in his own inimitable style, helps her realize that she is awesome.

 17. 17. The Goat

  21 నిమిషాలు27 ఏప్రిల్, 200816+సబ్‌టైటిల్స్

  When a guilt-ridden Barney breaks the "Bro Code", he struggles with the ramifications of his misstep.

 18. 18. Rebound Bro

  21 నిమిషాలు4 మే, 200816+సబ్‌టైటిల్స్

  When Ted tells the gang Stella's intimate secret, he must face the consequences of breaking her trust.

 19. 19. Everything Must Go

  20 నిమిషాలు11 మే, 200816+సబ్‌టైటిల్స్

  When Barney and Abby realize that they have one thing in common - their mutual hatred of Ted - the "couple" decides to go to the bar to flaunt their new relationship in Ted's face.

 20. 20. Miracles

  21 నిమిషాలు18 మే, 200816+సబ్‌టైటిల్స్

  When Ted is in an accident, he re-evaluates his life and relationship with Stella.

Additional Details

Studio
FOX
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Neil Patrick Harris, Jason Segel