సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

How I Met Your Mother

20149 సీజన్లు16+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

Throw away the Playbook for good! In the series’ hilarious final season, you’re invited to Barney and Robin’s epic wedding weekend, and we get to know Ted’s — wait for it — “The One”!

నటులు:
Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan
శైలీలు
కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
Deutsch, English [CC], Español, Français, Italiano
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English, Español, Français, Italiano
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (24)

 1. 1. The Locket

  21 నిమిషాలు22 సెప్టెంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  On their way to Long Island for their wedding weekend, Robin and Barney come across a startling family discovery.

 2. 2. Coming Back

  20 నిమిషాలు22 సెప్టెంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  Marshall sees something online that changes the course of his journey east, while Lily confronts Ted about letting go of Robin.

 3. 3. Last Time in New York

  21 నిమిషాలు29 సెప్టెంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  When Lily discovers Ted’s list of things he wants to do in New York before he moves for Chicago, she becomes frustrated that she is the only person who knows about his plans. Meanwhile, Robin and Barney realize they have very little time together before their relatives arrive for their wedding.

 4. 4. The Broken Code

  21 నిమిషాలు6 అక్టోబర్, 2013Allసబ్‌టైటిల్స్

  While Barney works through his anger at Ted after finding out he still has feelings for Robin, Marshall Skypes in to act as a judge and help settle their dispute. Meanwhile, Lily realizes she is Robin’s only girlfriend.

 5. 5. The Poker Game

  21 నిమిషాలు13 అక్టోబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  When Barney is forced to pick sides in a fight between Robin and his mother, Lily coaches him on how not to ruin his relationship. Meanwhile, Ted and Marshall get into a dispute over wedding gifts and thank-you notes.

 6. 6. Knight Vision

  21 నిమిషాలు20 అక్టోబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  When Ted finds himself with three prospects to be his date for the wedding weekend, he chooses poorly. Meanwhile, Barney and Robin have a confrontation with their minister, and Marshall learns more about his driving companion, Daphne.

 7. 7. No Questions Asked

  21 నిమిషాలు27 అక్టోబర్, 2013Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Daphne sends a troubling text message to Lily, Marshall enlists the gang’s help to remove the message while enforcing the “No Questions Asked” rule.

 8. 8. The Lighthouse

  21 నిమిషాలు3 నవంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  When Robin and Loretta's conflict escalates, Barney is caught in the middle. Meanwhile, Marshall and Daphne deal with a stowaway on their road trip, and Ted and Cassie try to enjoy a trip to a lighthouse.

 9. 9. Platonish

  21 నిమిషాలు10 నవంబర్, 2013Allసబ్‌టైటిల్స్

  In a flashback episode, the gang ponders the future of the Ted, Robin and Barney love triangle. Meanwhile, Barney accepts a series of challenges from Lily and Robin.

 10. 10. Mom and Dad

  21 నిమిషాలు17 నవంబర్, 2013Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Barney’s father arrives at the hotel, Barney devises a plan that makes Robin very nervous. Meanwhile, Ted is convinced someone framed him by messing up a wedding-related duty.

 11. 11. Bedtime Stories

  21 నిమిషాలు24 నవంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  To get his restless son to go to sleep, Marshall tells him three tales in rhyme: "Mosby at the Bat," "Robin take the Cake," and "Barney Stinson, Player King of New York City."

 12. 12. The Rehearsal Dinner

  20 నిమిషాలు1 డిసెంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  Barney becomes fixated on having his rehearsal dinner at a laser tag arena, much to Robin’s dismay. Meanwhile, Ted doesn’t come through on a promise, which aggravates Lily.

 13. 13. Bass Player Wanted

  21 నిమిషాలు15 డిసెంబర్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  The gang encounters a guy at the wedding who intentionally stirs up trouble among them, and Marshall finally arrives at the Farhampton Inn.

 14. 14. Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra

  21 నిమిషాలు12 జనవరి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  In an attempt to deliver a devastating final slap to Barney, Marshall explains how he mastered the Slap of A Million Exploding Suns.

 15. 15. Unpause

  21 నిమిషాలు19 జనవరి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  When Barney drinks too much, Ted and Robin take advantage of him and get him to reveal secrets he’s been hiding for years. Meanwhile, Marshall does everything he can to avoid fighting with Lily.

 16. 16. How Your Mother Met Me

  22 నిమిషాలు26 జనవరి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  On the 200th episode, The Mother recounts how she met Ted and what she’s been up to for the past eight years.

 17. 17. Sunrise

  21 నిమిషాలు2 ఫిబ్రవరి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  While out looking for an inebriated Barney on the day of the wedding, Robin and Ted reminisce about past relationships. Meanwhile, Marshall and Lily finally resolve their issues and Barney befriends two young guys eager to meet women.

 18. 18. Rally

  21 నిమిషాలు23 ఫిబ్రవరి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  When Barney suffers from the world’s worst hangover the morning of his wedding, the gang tries to figure out the far-fetched ingredients to concoct the Stinson Hangover Fixer Elixir.

 19. 19. Vesuvius

  21 నిమిషాలు2 మార్చి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  On the morning of the wedding, Lily and Robin have a fight and Barney freaks out about which suit to wear. Meanwhile, the gang watches a movie Ted has forbidden them to see.

 20. 20. Daisy

  21 నిమిషాలు9 మార్చి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  Marshall enlists Ted and Barney to help him figure out where Lily went when she left in the middle of their fight.

 21. 21. Gary Blauman

  21 నిమిషాలు16 మార్చి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  When Gary Blauman shows up at the wedding, it sends the gang into a frenzy as they each recall an encounter with him.

 22. 22. The End of the Aisle

  21 నిమిషాలు23 మార్చి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  With only a half-hour to go, both Barney and Robin have panic attacks about their upcoming nuptials. Meanwhile, Marshall and Lily rewrite their old wedding vows.

 23. 23. Last Forever Part One

  21 నిమిషాలు30 మార్చి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  Ted finally finishes telling his kids the story of how he met their mother.

 24. 24. Last Forever Part Two

  21 నిమిషాలు30 మార్చి, 201416+సబ్‌టైటిల్స్

  Ted finally finishes telling his kids the story of how he met their mother.

Additional Details

Studio
FOX
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Neil Patrick Harris, Jason Segel