సైన్ ఇన్

సహాయం

బ్రెజిల్‌లో Prime Video సభ్యత్వాలకు మార్పులు

Prime Video సభ్యత్వ ఎంపికలలో మార్పుల గురించి తెలుసుకోండి.

ఏమి మారుతోంది?

మీరు బ్రెజిల్‌లో నివసిస్తున్నట్లయితే, మీరు U.S. నుండి మీ Prime Video సభ్యత్వాన్ని అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. డాలర్‌ల నుండి బ్రెజిల్ రియాల్‌లకు మార్పిడి చేసి, తక్కువ చెల్లించవచ్చు.

  • మీరు బ్రెజిల్ రియాల్‌లకు మారినప్పుడు, అవే పరికరాలలో అదే కంటెంట్‌ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు, ప్రసారం చేయవచ్చు . మీరు మీ ప్రాధాన్య చెల్లింపు పద్ధతుల ద్వారా మీ స్థానిక కరెన్సీలో కూడా చెల్లించవచ్చు.
  • బ్రెజిల్ రియాల్‌లలో చెల్లించడానికి మేము American Express లేదా డెబిట్ కార్డ్‌లను ఆమోదించము. మీ సభ్యత్వం కోసం చెల్లించడానికి మీరు ప్రస్తుతం American Expressని ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే, మీరు తప్పక మీ చెల్లింపు పద్ధతిని మార్చాలి.

సభ్యత్వాన్ని బ్రెజిల్ రియాల్‌లకు మార్చడం ఎలా

మీరు ఖాతా &సెట్టింగ్‌లు నుండి మీ సభ్యత్వాన్ని బ్రెజిల్ రియాల్‌లకు మార్చవచ్చు. ఈ మార్పుని చేసే సమయంలో మీరు తప్పక మీ CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)ని అందించాలి.

గమనిక:

  • ఈ మార్పు బ్రెజిల్‌లో నివసించే వినియోగదారులలో యాక్టివ్ Prime Video సభ్యత్వం కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కొత్తగా Prime Video సభ్యత్వాన్ని తీసుకునే వారు ఆటోమేటిక్‌గా బ్రెజిల్ రియాల్‌ల సభ్యత్వానికే సైన్ అప్ చేయవచ్చు.
  • మీరు మీ సభ్యత్వాన్ని బ్రెజిల్ రియాల్‌లకు మార్చినట్లయితే, మేము U.Sలో సేవ కోసం వసూలు చేసిన మొత్తంలో మీ చివరి నెలలో మిగిలిన రోజులకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని లెక్కించి మీకు తిరిగి చెల్లిస్తాము. డాలర్‌లు.