సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Videoలో యాక్సెసిబిలిటీ ఫీచర్‌లు

ఈ ఫీచర్‌లు ఉన్న వాటిలో మీరు టైటిల్‌ల ప్లేబ్యాక్‌ను ప్రారంభించవచ్చు.

అనేక Prime Video టైటిల్‌లలో సబ్‌టైటిల్స్, ప్రత్యామ్నాయ ట్రాక్‌లు, ఆడియో వివరణలు లేదా వాటి కాంబినేషన్ ఉంటాయి. మీరు ఉపయోగిస్తున్న డివైజ్ ఆధారంగా ఫీచర్‌ల మద్దతు మారుతుంది.

సంబంధిత లింక్‌లు