సైన్ ఇన్

సహాయం

సెట్ అప్ చేస్తోంది

Amazon Primeతో పాటు Prime Video అందించబడుతుందా?

Amazon Prime సభ్యత్వంతో పాటు కొన్ని ఎంపిక చేసిన Prime టైటిల్‌లు మీకు అందించబడతాయి.

Prime Video 200 పైగా దేశాలలో మరియు ప్రాంతాలలో అర్హత కలిగిన Prime Video లేదా Amazon Prime సభ్యత్వంతో లభిస్తుంది.

దేశాన్ని బట్టి సభ్యత్వం మారుతుంది; Prime Video సైన్ అప్ ప్రక్రియలో భాగంగా మీరు మీ స్థానాన్ని ఎంచుకోవాలి, ఆ తర్వాత మీ అందుబాటులో ఉన్న సభ్యత్వం ఎంపికలు సైన్ అప్ చేసే సమయంలో చూపబడతాయి.

ఇవి అర్హత ఉన్న Amazon Prime సభ్యత్వాలు:

  • వార్షిక Amazon Prime సభ్యత్వం,
  • నెలవారీ Amazon Prime సభ్యత్వం,
  • 30 రోజుల ఉచిత Amazon Prime ట్రయల్‌లు మరియు
  • వార్షిక Amazon Prime విద్యార్థి సభ్యత్వాలు.
గమనిక: Primeతో పాటు అందించబడే ఎంపిక చేసిన టైటిల్‌లు ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటాయి. కొత్త టైటిల్‌లు Prime Video కేటలాగ్‌కు జోడించబడ్డాయి మరియు అప్పుడప్పుడు టైటిల్‌లు తీసివేయబడతాయి.