సైన్ ఇన్

సహాయం

నేను విదేశాలకు ప్రయాణించేటప్పుడు Prime Videoను చూడవచ్చా?

విదేశాలకు ప్రయాణించేటప్పుడు దేశం ఆధారంగా టైటిల్‌ల లభ్యత మారవచ్చు.

భౌగోళిక నియమాల కారణంగా, మీరు అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మీ స్వదేశంలో ఉండే కొన్ని టైటిల్‌లు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. ఐరోపా సమాఖ్యలోని ప్రజలు ఐరోపా సమాఖ్య వెలుపల ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారు నివాసం ఉంటున్న దేశంలో స్ట్రీమ్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెస్ ఉన్న టైటిల్‌లకే యాక్సెస్ కలిగి ఉంటారు.

మీ వద్ద అనుకూల డివైజ్ ఉంటే, మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లడం కంటే ముందు టైటిల్‌లను మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.