సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Videoలో లైవ్ స్ట్రీమ్‌లలో సమస్యలు

Prime Videoలో లైవ్ స్ట్రీమ్‌లు లేదా ఈవెంట్‌లను చూడటంలో మీకు సమస్యలు ఉంటే ఏమి చేయాలి.

Prime Videoలో లైవ్ స్ట్రీమ్‌లు లేదా ఈవెంట్‌లను చూడటంలో మీకు సమస్యలు ఉంటే, మీరు మద్దతు ఉన్న డివైజ్‌లో చూస్తున్నట్లు మరియు మీ వద్ద తగినంత డౌన్‌లోడ్ వేగం ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకోండి. Prime Video SD కంటెంట్ కోసం కనీస డౌన్‌లోడ్ వేగం 1MB/s మరియు HD కంటెంట్ కోసం 5MB/s ఉండాలని సిషార్సు చేస్తుంది. Prime Videoలో అందుబాటులో ఉన్న బ్యాండ్‌విడ్త్ వేగం ఆధారంగా అత్యంత ఎక్కువ నాణ్యత ఉన్న స్ట్రీమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

Note: మీకు వీడియో "జడ్డరింగ్" సమస్యలు ఉంటే లేదా మోషన్ ఎక్కువ అస్పష్టంగా ఉంటే, మీ టీవీలో మోషన్ సెట్టింగ్‌ను ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయండి. మీ టీవీ తయారీదారు బట్టి ఈ సెట్టింగ్‌కు మరొక పేరు ఉండవచ్చు. ఆటో మోషన్ ప్లస్, ట్రు మోషన్, మోషన్ ఫ్లో, సినీ మోషన్, మోషన్ పిక్చర్ వంటివి మోషన్ సెట్టింగ్‌లలో కొన్ని ఉదాహరణలు.