సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Video చెల్లింపు మరియు ఆర్డర్ ఎర్రర్‌లతో సమస్యలు

Prime Video ఆర్డర్‌లలో మీకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు లేదా మీకు 2016, 2021, 2023, 2026, 2027, 2028, 2029, 2040, 2041, 2043, 2044, 2047, 2048, 2575, 7035 లాంటి ఎర్రర్ కోడ్‌లు కనిపించినప్పుడు మీరు ఏమి చేయాలి.

  • మీ చెల్లింపు పద్ధతికి మద్దతు ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకోండి.
  • మీ చెల్లింపు సెట్టింగ్‌లు మరియు 1-క్లిక్ సెట్టింగ్‌లను తనిఖీ చేయండి.
  • మీ కార్డ్‌ను జారీ చేసిన బ్యాంక్‌ను సంప్రదించండి.
  • ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే చెల్లింపు పద్ధతిని ఉపయోగించండి.

మీ బ్యాంక్‌తో మీ కార్డ్‌ను ధృవీకరించాల్సిందిగా Prime Video వెబ్‌సైట్ మరియు Prime Video యాప్‌లలో మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. ఈ సమయంలో ఇది కనిపించవచ్చు:

  • Prime Video సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం సైన్ అప్ చేస్తున్నప్పుడు.
  • Prime Video Channel సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం సైన్ అప్ చేస్తున్నప్పుడు.

ప్రస్తుతం ఉన్న Prime Video సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ల కోసం కూడా ధృవీకరణ అవసరం కావచ్చు. ఇది అవసరమో లేదో Prime Video వెబ్‌సైట్ మరియు Prime Video యాప్‌లలో సమాచారం చూపబడుతుంది.