Prime Video
 1. บัญชีของคุณ

ความช่วยเหลือ

แนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่ม Watch Parties

Prime Video มุ่งมั่นในการให้ประสบการณ์ดีมากในการแชร์โซเชียลวิดีโอ โดยผู้เข้าร่วม Watch Parties ทุกคนสามารถติดต่อกันได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว เราขอให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าร่วมในลักษณะที่ส่งเสริมประสบการณ์บวกที่ดีแก่กลุ่ม Watch Parties ของเรา

นอกจากข้อกำหนดการใช้บริการ Prime Video ของเราแล้ว ให้แนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มดังต่อไปนี้ (“แนวทางปฏิบัติ”) ใช้บังคับกับ Watch Parties ด้วย เราอาจแก้ไขแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นครั้งคราว และเราอาจวางแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือข้อยกเว้นเฉพาะสำหรับเนื้อหาบางประเภท

เราอาจใช้ดุลพินิจแต่ผู้เดียวหยุดหรือเปลี่ยนฟีเจอร์ของ Watch Parties เมื่อใดก็ได้โดยไม่บอกกล่าว เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของชุมชนของเราโฮสต์ Watch Party หรือผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมายของโฮสต์มีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการพิจารณาว่าใครได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน Watch Party ของพวกเขาและอาจลบผู้เข้าร่วมชั่วคราวหรือถาวรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงการละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้ เพื่อรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของกลุ่ม เราสงวนสิทธิที่จะเอาเนื้อหาที่ถูกรายงานออก จำกัดการใช้งานฟีเจอร์ Watch Parties ของคุณ และระงับหรือเลิกบัญชีของคุณเมื่อมีการกระทำใด ๆ ที่เราพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย การพยายามใด ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงการระงับโดยใช้บัญชีอื่นอาจทำให้มีการระงับหรือเลิกต่อไป

คุณผู้เป็นเจ้าของบัญชี Amazon ต้องรับผิดชอบการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติใด ๆ ของบุคคลใด ๆ ที่กระทำการโดยใช้ชื่อและรหัสเข้าบัญชีของคุณ คุณควรรักษาชื่อและรหัสเข้าบัญชีของคุณ และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นในการเข้าใช้ Watch Parties เป็นความลับ

การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประสบการณ์ Watch Parties มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนตัว ห้ามมิให้ใช้ Watch Parties ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

ประสบการณ์กลุ่ม

ผู้จัด Watch Parties เป็นผู้ควบคุมการฉายวิดีโอใน Watch Party คุณสามารถออกจากประสบการณ์ Watch Parties เมื่อใดก็ได้และกลับเข้ามาร่วมใหม่ตอนที่ออกไปนอกประสบการณ์ได้

การเข้าร่วม Watch Parties

ห้ามแชร์ต่อการเชิญเข้าร่วม Watch Parties ให้ผู้อื่น เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากผู้จัด Watch Parties ผู้ที่ได้รับเชิญทุกคน รวมทั้งผู้ที่ได้รับเชิญจากบุคคลอื่นนอกจากผู้จัด Watch Parties จะสามารถเข้าร่วม Watch Party ได้

เราอาจจัดฟีเจอร์ให้คุณสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประสบการณ์ Watch Parties กับคุณได้ การใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้

การเลือกชื่อบัญชี

เมื่อคุณเข้าร่วม Watch Parties ชื่อที่คุณใช้จะปรากฏต่อผู้เข้าร่วม Watch Parties ทุกคน ในการเลือกชื่อบัญชีนั้น โปรดทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เนื่องจากชื่อหรือข้อมูลดังกล่าวอาจใช้ในการติดตามกลับไปถึงตัวคุณได้ ชื่อต่าง ๆ ควรเป็นคำสุภาพและเหมาะสมกับวัยตามแนวทางปฏิบัตินี้

เนื้อหาในแชท Watch Parties

แชท Watch Parties นั้นเพื่อให้เป็นวงสนทนา คุณอาจไม่เห็นด้วยกับข้อความทั้งหมดใน Watch Party แต่จำไว้ว่าสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยอาจไม่ผิดแนวทางปฏิบัตินี้ การเข้าร่วม Watch Parties ของคุณต้องเป็นไปด้วยความสุภาพต่อผู้อื่นตลอดเวลาเพื่อรักษาให้ Watch Parties เป็นสถานที่ที่ต้อนรับและมิใช่เพื่อการค้า โดยเฉพาะ

 • พฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง: พฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง ได้แก่ เนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือการเลือกปฏิบัติ การดูถูก การปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนผู้นั้นเป็นสิ่งของหรือของเล่น การคุกคาม หรือความรุนแรงที่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิสัย อายุ ความพิการ โรคร้ายแรง หรือสถานะจากประสบการณ์ และเป็นเรื่องต้องห้าม
 • การคุกคาม: การคุกคาม ได้แก่ เนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่พยายามจะข่มขู่ ย่ำยีศักดิ์ศรี ล่วงละเมิด หรือกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น หรือสร้างสภาพแวดล้อมในลักษณะคุกคามแก่ผู้อื่น และเป็นเรื่องต้องห้าม
 • การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการทำการตลาด: การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการทำการตลาดเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ เป็นเรื่องต้องห้าม
 • เนื้อหาอันตรายหรือผิดกฎหมาย: เนื้อหาในแชทที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือยั่วยุให้ผู้รับชมกระทำการอันผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือเป็นภัยเป็นเรื่องต้องห้าม
 • แชทที่เหมาะสมกับวัย: แชทต้องเหมาะสมสำหรับช่วงอายุของเรื่องที่คุณกำลังดูเป็นกลุ่ม ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องสำหรับผู้ชมทุกวัย แชทก็ต้องมีความเหมาะสมกับการจัดระดับความเหมาะสมสำหรับดูในครอบครัวด้วย ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องสำหรับผู้ชมทุกวัย แชทก็ต้องมีความเหมาะสมกับการจัดระดับความเหมาะสมสำหรับดูในครอบครัวด้วย
 • แชทที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศแบบโจ่งแจ้ง: เนื้อหาแชทที่ยกย่องเชิดชูหรือแสดงการกระทำทางเพศหรืออนาจารหรือยั่วยุหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบเกี่ยวกับเพศหรือการอนาจารอาจจะเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้เข้าร่วมอื่นและเป็นเรื่องต้องห้าม

เราไม่รับประกันความลับใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณแชร์ คุณต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวในเนื้อหาของคุณเองและผลจากการเข้าร่วมแชท เราไม่สนับสนุนหรืออนุญาตเนื้อหา ความเห็น หรือคำแนะนำใด ๆ ที่แชร์กันใน Watch Parties และเราประกาศโดยชัดแจ้งว่าไม่รับผิดชอบในความรับผิดใด ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

ประวัติแชท Watch Parties จะปรากฏแก่ผู้เข้าร่วมแชทอื่นทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Watch Party เมื่อ Watch Party สิ้นสุดลง จะไม่มีการเก็บและผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าดูประวัติแชท Watch Parties

การทำผิดกฎหมาย

คุณต้องเคารพกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายในประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่ใช้บังคับทั้งหมดระหว่างการใช้ Watch Parties

การขอหรือการแชร์ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ห้ามแชร์เนื้อหาที่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การแชร์ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อจริง ตำแหน่ง หรือข้อมูลยืนยันตัวตน)
 • การแชร์ประวัติที่ถูกจำกัดหรือปกป้องไว้ หรือข้อมูลใด ๆ จากประวัติดังกล่าว
 • การแชร์เนื้อหาแชท Watch Parties แก่บุคคลภายนอกใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงภาพหน้าจอหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม Watch Parties อื่น
 • การขอข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อจริง ตำแหน่ง หรือข้อมูลยืนยันตัวตน) จากผู้เข้าร่วม Watch Parties อื่น
 • การขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า

การแสดงตัวเป็นบุคคลอื่น

เนื้อหาหรือกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อแสดงตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นนั้นต้องห้าม โดยเฉพาะถ้าคุณประสงค์จะแสดงตัวเป็น Amazon หรือ Prime Video

สแปม สแกม และการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น

เนื้อหาหรือกิจกรรมใดที่ขัดขวาง ขัดจังหวะ เป็นอันตราย หรือฝ่าฝืนอย่างอื่นซึ่งความถูกต้องสมบูรณ์ของ Watch Parties หรือประสบการณ์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้อื่นนั้นต้องห้าม กิจกรรมเช่นว่านั้นรวมถึง

 • การโพสต์ข้อความที่ไม่ต้องการซ้ำจำนวนมาก
 • ฟิชชิ่ง
 • การฉ้อโกงผู้อื่น
 • การแพร่กระจายมัลแวร์ ไวรัส หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย
 • ข้อมูลเท็จ (เช่น แกล้งเป็นทุกข์ โพสต์ข้อมูลเมตะดาต้าทำให้เข้าใจผิด หรือจงใจทำให้เข้าใจเนื้อหาผิด)
 • การขายหรือแชร์บัญชีผู้ใช้
 • การใช้อุปกรณ์หรือวิธีอัตโนมัติใด ๆ เพื่อเข้าใช้ Watch Parties เพื่อการใดๆ รวมทั้งการติดตามหรือทำซ้ำข้อมูลใด ๆ ใน Watch Parties การทำเหมืองข้อมูล การเก็บข้อมูลจำนวนมาก การเอาข้อมูล หรือกิจกรรมทำนองเช่นว่าอื่นใด
 • การพยายามเข้าใช้ หลีกเลี่ยง แทรกแซง ทำลาย หรือขัดขวางส่วนใด ๆ ของ Watch Parties หรือเซอร์เวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ Watch Parties โดยไม่ได้รับอนุญาต