Prime Video
 1. บัญชีของคุณ

ความช่วยเหลือ

แนวทางเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหา

วิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (เช่น ภาพปก และคำอธิบายผลิตภัณฑ์) ต้องเป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าเนื้อหานั้นเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เราอาจเลือกไม่เสนอเนื้อหาใดๆ หรือมีให้อย่างจำกัด

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งเผยแพร่ในบริการ เรื่องที่มีภาพนัยยะทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือต่อเนื่องหรือมีความรุนแรง มีภาพเปลือย และ/หรือแนวอีโรติก ("เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่") ไม่มีสิทธิรวมอยู่ในแคตตาล็อก Amazon Prime Video โดยต้องไม่มีการปรับแก้หรือตัดต่อเรื่องที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่จากรูปแบบเริ่มแรกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้

เนื้อหาที่มีภาพนัยยะทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

 • เนื้อหาที่แสดงถึงสื่อลามกหรือแสดงถึงการกระทำหรือภาพเปลือยที่มีนัยยะทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาที่ยกย่องการกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เน้นกระตุ้นความต้องการทางเพศ

รูปภาพหรือเนื้อหารุนแรง

 • เนื้อหาที่มีภาพแสดงถึงการแทงที่รุนแรง การตัดหัว เนื้อหาที่ทำให้ไม่สบายใจ และ/หรือความตั้งใจแสดงภาพรุนแรงมากที่ทำให้ลูกค้าตกใจ

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย

 • เนื้อหาที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหาย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการก่ออาชญากรรม การก่อการร้าย หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมการกระทำที่รุนแรงหรือทารุณกรรมสัตว์
 • เนื้อหาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นหรือเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างหรือผลิตวัตถุอันตราย
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือถูกควบคุม

เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชัง

 • เนื้อหาที่มีความคิดเห็นดูหมิ่น ถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการข่มขู่ที่มุ่งไปยังกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง กระตุ้นให้เกิดความชิงชังต่อเชื้อชาติหรือเพศสภาพ หรือสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรที่มีความเชื่อเช่นนั้น

การคุกคามและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

 • เนื้อหาที่มีภาษาดูถูกเหยียดหยาม ทำให้เสื่อมเสีย และ/หรือทำให้อับอาย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการสะกดรอยติดตามหรือการข่มขู่ให้หวาดกลัว
 • เนื้อหาวิดีโอที่เป็นอันตรายหรือก่อกวน รวมถึงวิดีโอที่ถ่ายมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิ

เราจัดการกับการละเมิดกฎหมายและสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างร้ายแรงมาก ผู้ให้สิทธิ์มีหน้าที่ในการดูแลให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นไม่ละเมิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงในส่วนประกอบของเนื้อหา เช่น เสียงเพลงพื้นหลัง หรือสิ่งของที่ปรากฏในเนื้อหา) แม้เนื้อหานั้นมีให้ใช้งานอย่างอิสระ ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้สิทธิ์สามารถคัดลอกและจำหน่ายเนื้อหานั้นได้อย่างอิสระ

ลิขสิทธิ์

 • เนื้อหาที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นและไม่ได้มีสิทธิ์ในการแจกจ่าย รวมถึงทั้งชิ้นงานหรือส่วนประกอบต่างๆ ในเรื่องนั้น เช่น เพลง หรือภาพประกอบ

เครื่องหมายการค้า

 • เนื้อหาที่มีเครื่องหมายการค้าที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

การละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการหมิ่นประมาท

 • เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
 • เนื้อหาที่มีข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจงใจให้เกิดความเสียหายกับบุคคลนั้น

เนื้อหาผลงานที่ไม่คุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์

เราไม่ยอมรับเนื้อหาผลงานที่ไม่คุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือเนื้อหาที่ไม่แตกต่างหรือแทบจะไม่แตกต่างจากเรื่องอื่นตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป

ประสบการณ์ที่ไม่ดีกับลูกค้า

เราไม่ยอมรับวิดีโอที่มีลิงก์ภายนอก แท็กการติดตาม ฟังก์ชันทำงานที่ Prime Video ไม่รองรับ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจให้ประสบการณ์ใช้งานที่ไม่ดีกับลูกค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธวิดีโอใดๆ ก็ตามหากเราใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วว่าวิดีโอนั้นให้ประสบการณ์ที่น่าผิดหวัง

ปัญหาด้านคุณภาพ

 • เนื้อหาที่มีไฟล์ต้นทางที่ภาพและเสียงไม่ตรงกัน
 • เนื้อหาที่มีภาพปกที่ไม่ระบุชื่อเรื่อง
 • เนื้อหาที่ไม่มีคำบรรยายเกี่ยวกับภาพ ภาพและเสียงไม่ตรงกัน หรือไม่ถูกต้อง
 • เนื้อหาที่มีลายน้ำ โลโก้ หรือการอ้างอิงไปยังช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่ถูกต้อง
 • ฟังก์ชันทำงานหรือเครื่องมือกระตุ้นให้ลงมือทำที่ไม่รองรับในแอปพลิเคชัน Prime Video
 • ข้อมูลเมตาและ/หรือภาพปกที่สื่อถึงเนื้อหาอย่างไม่ถูกต้อง
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเมตาในภาษาที่ไม่รองรับ
 • เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับเรื่องที่มีอยู่แล้วใน Prime Video
 • เนื้อหาที่ไม่ใช่ภาพวิดีโอ (เช่น เนื้อหาที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง และ/หรือเนื้อหาที่ขาดความต่อเนื่องของภาพอย่างชัดเจน)
 • เนื้อหาที่มีให้บนเว็บอย่างอิสระ รวมถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด/สาธารณะ

การส่งเสริมธุรกิจและลิงก์ภายนอก

 • เนื้อหาที่บอกเป็นนัยถึงการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ Amazon หรือการใช้โลโก้ Amazon หรือสินค้ายี่ห้อ Amazon ในทางที่ผิด รวมถึงบริษัทในเครือ Amazon ด้วย
 • เนื้อหาที่มี URL, ลิงก์ภายนอก หรือเครื่องมือกระตุ้นให้ลงมือทำภายนอกแอปพลิเคชัน Prime Video
 • เนื้อหาที่มีโฆษณาหรือประกอบด้วยโฆษณาเพียงอย่างเดียว
 • เนื้อหาที่ใช้ประโยชน์ ใช้ในทางที่ผิด แสดงภาพความเกี่ยวข้องกับ หรือใช้ยี่ห้อของบุคคลที่สามอื่นในรูปแบบที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน

ข้อจำกัดเฉพาะประเทศหรือภูมิภาค

บางประเทศที่เราเผยแพร่เนื้อหาอาจมีมาตรฐานจำกัดมากกว่าประเทศอื่นๆ ในเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็น "เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม"" หรือ "เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิ์" กรณีนี้อาจรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการแสดงภาพยี่ห้อบุหรี่และการใช้สารเสพติด เนื้อหาที่แสดงถึงความไม่เหมาะสม การผิดกฎหมาย หรือการละเมิดสิทธิ์อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเผยแพร่ในบางพื้นที่

เราอาจห้ามไม่ให้จำหน่ายเรื่องใดๆ ในบางประเทศหรือบางภูมิภาคที่การจำหน่ายหรือการแจกจ่ายเนื้อหานั้นจะเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาค บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม หรือประเด็นอ่อนไหวอื่น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามโดยอาศัยดุลยพินิจของเรา