Pomoc

Anuluj przypadkowy zakup

Możesz zwrócić zamówiony tytuł Prime Video w ciągu 48 godzin, jeśli nie został obejrzany ani pobrany.

Masz 14 dni na zwrot przypadkowego lub niechcianego zakupu Prime Video w UE oraz 48 godzin w pozostałej części świata.
  1. Wybierz obszar Moje materiały w aplikacji Prime Video lub w witrynie internetowej PrimeVideo.com, a następnie sekcjęZakupy i wypożyczenia.
  2. Wybierz tytuł, który został błędnie zakupiony lub wypożyczony. Spowoduje to załadowanie strony szczegółów tytułu. Po załadowaniu strony nie należy klikać przycisku odtwarzania.
  3. Jeśli Twoje zamówienie kwalifikuje się do otrzymania zwrotu, zobaczysz przycisk „Anuluj zamówienie”, który będzie można wybrać.
  4. Wybierz przyczynę anulowania z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Anuluj zamówienie. Po zakończeniu procesu anulowania zwrot kwoty zostanie przeprowadzony zgodnie z metodą płatności użytą do złożenia zamówienia.

    Film zostanie również usunięty z Moich materiałów oraz z zakładki Zakupy i wypożyczenia w ramach procesu zwrotu pieniędzy.