உதவி

Prime Video செயலி கொண்ட ப்ளூ-ரே பிளேயர்கள்

இந்தத் தயாரிப்பாளர்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப்ளூ-ரே பிளேயர்களில் Prime Video செயலியைப் பெறலாம்.

குறிப்பு: எல்லா Prime Video தலைப்புகளும் எல்லா அம்சங்களையும் ஆதரிக்காது.

LG

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - அல்ட்ரா HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம் (2012 அல்லது புதிய மாடல்களில்)
 • ஆடியோ விளக்கம் - இல்லை
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (2016-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (2016-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (2016-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம்
 • ஆதரவு வலைத்தளம் - https://www.lg.com/support

Panasonic

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - அல்ட்ரா HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - இல்லை
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (2015-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (2015-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (2015-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளில்
 • ஆதரவு வலைத்தளம் - https://www.panasonic.com/global/global-network.html

Samsung

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - அல்ட்ரா HD வரை
 • ஒலித் தரம் - 5.1 சரவுண்ட் சவுன்ட் வரை, டால்பி அட்மாஸ்
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - இல்லை
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (2014-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (2014-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (2014-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளில்
 • ஆதரவு வலைத்தளம் - https://www.samsung.com/support/
 • கூடுதல் குறிப்புகள் - Prime Video செயலி சில 2012 மாடல்களில் இனி ஆதரிக்கப்படாது.

Sony

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - அல்ட்ரா HD வரை
 • ஒலித் தரம் - 5.1 சரவுண்ட் சவுன்ட் வரை
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம் (2013/4-இல் வெளியிடப்பட்ட அல்லது புதிய மாடல்களில்)
 • ஆடியோ விளக்கம் - இல்லை
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (2014-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (2014-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (2014-இல் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்த மாடல்கள் அல்லது புதியதில்)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளில்
 • ஆதரவு வலைத்தளம் - https://www.sony.com/electronics/support

தொடர்புடைய உதவித் தலைப்புகள்