సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Video యాప్‌తో బ్లూ-రే ప్లేయర్‌లు

ఎంపిక చేసిన బ్లూ-రే ప్లేయర్‌లలో Prime Video యాప్ అందుబాటులో ఉంది.

Note: అన్ని Prime Video టైటిల్‌లలో అన్ని ఫీచర్‌లకూ మద్దతు ఉండదు.

LG

 • స్ట్రీమింగ్ వీడియో నాణ్యత - గరిష్టంగా అల్ట్రా HD
 • సౌండ్ నాణ్యత - స్టీరియో
 • క్లోజ్డ్ క్యాప్షన్స్ (సబ్‌టైటిల్స్) - అవును (2012 లేదా అంతకంటే కొత్త మోడల్‌లలో)
 • ఆడియో వివరణ - లేదు
 • ప్రత్యక్ష ప్రసారం - అవును (2016 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • లైవ్ ప్రకటన మద్దతు - అవును (2016 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • ప్రకటన మద్దతు ఉన్న ఛానెల్స్ - అవును (2016 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • మద్దతు వెబ్‌సైట్ - https://www.lg.com/support

Panasonic

 • స్ట్రీమింగ్ వీడియో నాణ్యత - గరిష్టంగా అల్ట్రా HD
 • సౌండ్ నాణ్యత - స్టీరియో
 • క్లోజ్డ్ క్యాప్షన్స్ (సబ్‌టైటిల్స్) - అవును
 • ఆడియో వివరణ - లేదు
 • ప్రత్యక్ష ప్రసారం - అవును (2015 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • లైవ్ ప్రకటన మద్దతు - అవును (2015 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • ప్రకటన మద్దతు ఉన్న ఛానెల్స్ - అవును (2015 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • మద్దతు వెబ్‌సైట్ - https://www.panasonic.com/global/support.html

Samsung

 • స్ట్రీమింగ్ వీడియో నాణ్యత - గరిష్టంగా అల్ట్రా HD
 • సౌండ్ నాణ్యత - గరిష్టంగా 5.1 సరౌండ్ సౌండ్, Dolby Atmos
 • క్లోజ్డ్ క్యాప్షన్స్ (సబ్‌టైటిల్స్) - అవును
 • ఆడియో వివరణ - లేదు
 • ప్రత్యక్ష ప్రసారం - అవును (2014 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • లైవ్ ప్రకటన మద్దతు - అవును (2014 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • ప్రకటన మద్దతు ఉన్న ఛానెల్స్ - అవును (2014 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • మద్దతు వెబ్‌సైట్ - https://www.samsung.com/support//
 • అదనపు గమనికలు - కొన్ని 2012 మోడల్‌లలో Prime Video యాప్‌ మద్దతు ఉండదు.

Sony

 • స్ట్రీమింగ్ వీడియో నాణ్యత - గరిష్టంగా అల్ట్రా HD
 • సౌండ్ నాణ్యత - గరిష్టంగా 5.1 సరౌండ్ సౌండ్
 • క్లోజ్డ్ క్యాప్షన్స్ (సబ్‌టైటిల్స్) - అవును (2013/4 లేదా అంతకంటే కొత్త మోడల్‌లలో)
 • ఆడియో వివరణ - లేదు
 • ప్రత్యక్ష ప్రసారం - అవును (2014 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • లైవ్ ప్రకటన మద్దతు - అవును (2014 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • ప్రకటన మద్దతు ఉన్న ఛానెల్స్ - అవును (2014 లేదా ఆ తర్వాత విడుదలైన ఎంపిక చేసిన మోడల్‌లలో)
 • మద్దతు వెబ్‌సైట్ - https://www.sony.com/electronics/support