Logg inn

Hjelp

Retningslinjer for innhold

Alle videoer og annet innhold (som omslagsbilde og produktbeskrivelser) må overholde disse retningslinjene for innhold, som kan endres over tid. Vi forbeholder oss retten til å vurdere hvorvidt innhold er passende. For å kunne gi den beste kundeopplevelsen kan vi velge å ikke tilby innhold, eller på annen måte begrense tilgjengeligheten av innholdet.

Støtende innhold

Vi forbeholder oss retten til å bestemme i hvilken grad innhold som legges ut på serveren, er passende. Titler som inneholder vedvarende eller grafiske, seksuelt eksplisitte eller voldelige handlinger, unødig nakenhet og/eller erotiske temaer («vokseninnhold»), kan ikke inkluderes i Amazon Prime Video-katalogen. Titler som inneholder vokseninnhold, kan ikke endres eller redigeres fra den originale formen for å omgå denne begrensningen.

Eksplisitt seksuelt innhold

 • Innhold som fremstiller pornografi eller grafiske avbildninger av seksuelle handlinger eller nakenhet.
 • Innhold som glorifiserer ulovlige seksuelle handlinger.
 • Innhold som hovedsakelig er til for seksuell stimulering.

Voldelig eller grafisk innhold

 • Innhold som inneholder grafiske fremstillinger av ekstremt mye blodig innhold, halshugging, urovekkende innhold og/eller overdrevet vold som er ment å sjokkere kunden.

Farlig eller ulovlig innhold

 • Innhold som fremmer, bifaller eller lokker seeren til å delta i farlige eller skadelige handlinger.
 • Innhold som fremmer organisert kriminalitet, terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.
 • Innhold som glorifiserer eller fremmer ulovlige handlinger når det kommer til dyremishandling eller tortur.
 • Innhold som gir råd om hvordan man begynner eller involverer seg i en ulovlig livsstil.
 • Innhold som gir veiledning om hvordan man oppretter eller bygger farlige materialer.
 • Innhold som glorifiserer eller fremmer ulovlig eller kontrollert doping og/eller narkotika.

Hatefullt innhold

 • Innhold som inneholder nedsettende kommentarer, hatefulle ytringer eller trusler som spesifikt peker mot en gruppe eller individuelle personer.
 • Innhold som fremmer hatefulle ytringer, oppfordrer til rase- eller kjønnsbasert hat eller fremmer grupper eller organisasjoner som støtter slike syn.

Trakassering og nettmobbing

 • Innhold med grov, fornedrende og/eller ydmykende språkbruk.
 • Innhold som fremmer eller legger til rette for forfølgelse og trusler.
 • Ondsinnet eller trakasserende videoinnhold, inkludert, men ikke begrenset til, videoer som er skaffet til veie uten samtykke.

Ulovlig eller krenkende innhold

Vi tar brudd på lover og eiendomsrett veldig alvorlig. Det er lisensgiverens ansvar å sikre at innholdet ikke bryter gjeldende lovverk eller opphavsrett, varemerke, rett til privatliv, publisitet eller andre rettigheter (inkludert med hensyn til innholdskomponenter som bakgrunnsmusikk eller elementer som vises i innholdet). Selv om innhold er fritt tilgjengelig, betyr det ikke at lisensgiveren kan kopiere og selge det.

Opphavsrett

 • Innhold som du ikke selv har opprettet, og som du ikke har lisens til å distribuere, inkludert hele verket eller deler av dette, som musikk eller illustrasjoner.

Varemerker

 • Innhold med varemerker som du ikke har fått rettigheter til å bruke.

Brudd på privatliv eller ærekrenkelse

 • Innhold som inneholder en annen persons personopplysninger.
 • Innhold som inneholder usanne ytringer om en person som er ment å skade deres omdømme.

Innhold som er offentlig tilgjengelig

Vi godtar ikke innhold som er offentlig tilgjengelig eller innhold som er likt eller nesten likt én eller flere andre titler.

Dårlig kundeopplevelse

Vi godtar ikke videoer som inneholder eksterne lenker, sporingsmerker, funksjonalitet som ikke støttes av Prime Video eller som på annen måte gir dårlige kundeopplevelser. Vi forbeholder oss retten til å godta eller avslå enhver video som etter vårt skjønn gir en skuffende opplevelse.

Kvalitetsproblemer

 • Innhold som har en kildefil der varigheten på lydspråket og videoen ikke samsvarer.
 • Innhold som har et omslagsbilde der tittelnavnet ikke er inkludert.
 • Innhold der undertekster mangler, ikke er synkronisert eller er feil.
 • Innhold som inneholder vannmerker, logoer eller referanser til feil distribusjonskanal.
 • Funksjonalitet eller oppfordring til handling som ikke støttes i Prime Video-programmet.
 • Metadata og/eller omslagsbilder som gir misvisende fremstilling av innholdet.
 • Innhold eller metadata på et språk som ikke støttes.
 • Innhold som er en kopi av en tittel som allerede finnes i Prime Video.
 • Innhold som ikke er avhengig av en videoopplevelse (f.eks. innhold som består av statisk(e) bilde(r) og/eller innhold som mangler betydelig visuell variasjon).
 • Innhold som er offentlig tilgjengelig på nettet, inkludert innhold med åpen lisens / ingen opphavsrett.

Promovering av virksomheter og eksterne lenker

 • Innhold som indikerer et partnerskap med Amazon eller misbruker Amazons logo eller Amazons merkevareprodukter, inkludert Amazons datterselskaper.
 • Innhold som inneholder en URL, ekstern lenke eller oppfordring til handling utenfor Prime Video-programmet.
 • Innhold som inneholder annonser eller som utelukkende består av annonser.
 • Innhold som utnytter, misbruker, viser tilknytning til eller på annen måte bruker en annen parts varemerke på en måte som forvirrer kundene.

Begrensninger som er spesifikke for et land eller en region

I noen land der vi distribuerer innhold kan det være mer begrensende standarder enn i andre land for hva som regnes som «støtende innhold» eller «ulovlig og krenkende innhold». Dette kan inkludere begrensninger på visning av tobakkmerker eller narkotika. Innhold med støtende, ulovlige eller krenkende avbildninger kan være gjenstand for publiseringsbegrensninger i visse territorier.

Vi kan begrense salg av enhver tittel i ethvert land eller region der salg eller distribuering av dette innholdet bryter landets eller regionens lover, kulturelle normer eller sensitiviteter, eller for hvilken som helst annen grunn, etter eget skjønn.