Aanmelden

Hulp

Richtlijnen voor contentbeleid

Alle video's en andere content (zoals omslagafbeeldingen en productbeschrijvingen) moeten voldoen aan deze richtlijnen voor contentbeleid, die in de loop van de tijd kunnen veranderen. Wij behouden ons het recht voor om een oordeel te vellen over de geschiktheid van de content. Om u de beste klantervaring te bieden kunnen we ervoor kiezen om geen content aan te bieden of de beschikbaarheid hiervan anderszins te beperken.

Aanstootgevende content

Wij behouden ons het recht voor om de geschiktheid te bepalen van alle inhoud die wordt ingediend voor publicatie op de service. Titels met aanhoudende of realistische seksueel expliciete of gewelddadige handelingen, niet-functionele naaktscènes en/of erotische thema's ('content voor volwassenen') komen niet in aanmerking voor opname in de Amazon Prime Video-catalogus. Titels met content voor volwassenen mogen niet worden gewijzigd of bewerkt met het doel deze beperking te omzeilen.

Seksueel expliciete content

 • Content met pornografische beelden, expliciete beelden van seksuele handelingen of naaktscènes.
 • Content die illegale seksuele handelingen verheerlijkt.
 • Content die primair bedoeld is om de kijker tot seksuele handelingen te stimuleren.

Gewelddadige of choquerende content

 • Content die realistische beelden bevat van excessief geweld, zoals onthoofdingen en andere schokkende of extreem gewelddadige scènes die bedoeld zijn om de kijker te choqueren.

Gevaarlijke of onrechtmatige content

 • Content die gevaarlijke of schadelijke handelingen bevordert of onderschrijft of de kijker hiertoe aanzet.
 • Content die georganiseerde misdaad, terrorisme of andere illegale activiteiten bevordert.
 • Content die dierenmishandeling of andere illegale handelingen met dieren verheerlijkt of bevordert.
 • Content die advies geeft over het starten van of betrokken raken bij een illegale levenswijze.
 • Content die richtlijnen geeft over het maken of bouwen van gevaarlijke materialen of installaties.
 • Inhoud die illegaal of gecontroleerd drugsgebruik verheerlijkt of bevordert.

Haatdragende content

 • Content die neerbuigende opmerkingen, haatdragende taal of bedreigingen bevat die specifiek gericht zijn op bepaalde groepen of individuen.
 • Content die aanzet tot het uiten van haatdragende taal, rassenhaat of genderdiscriminatie of groepen of organisaties promoot die dergelijke overtuigingen ondersteunen.

Pesterijen en cyberpesten

 • Inhoud die beledigende, depreciërende en/of vernederende taal bevat.
 • Inhoud die stalken of intimidatie bevordert of faciliteert.
 • Kwaadwillende of intimiderende video-inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot video's die zonder toestemming zijn verkregen.

Illegale en inbreukmakende content

Wij nemen schendingen van wetgeving en eigendomsrechten zeer serieus. Het is de verantwoordelijkheid van de licentiegever om erop toe te zien dat content niet in strijd is met toepasselijke wetten of auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere rechten (inclusief met betrekking tot onderdelen van de content zoals achtergrondmuziek of items die in de content worden weergegeven). Dat content vrij beschikbaar is, betekent niet dat een licentiegever vrij is om deze te kopiëren en te verkopen.

Auteursrecht

 • Content die u niet zelf hebt gemaakt en voor de distributie waarvan u niet beschikt over een licentie, ongeacht of het gaat om het volledige werk dan wel om onderdelen daarvan, zoals muziek of illustraties.

Handelsmerken

 • Content die handelsmerken bevat waarvoor u de gebruiksrechten niet hebt verkregen.

Schendingen van de privacy of smaad

 • Content die persoonlijke informatie over een ander bevat.
 • Content die onjuiste beweringen bevat over een persoon of personen die bedoeld zijn om de reputatie van die persoon of personen te schaden.

Content uit het publieke domein

We accepteren geen content uit het publieke domein of content die ongedifferentieerd is of nauwelijks verschilt van een of meer andere titels.

Slechte klantervaring

We accepteren geen video's met externe links, trackingtags, functionaliteit die niet wordt ondersteund door Prime Video of die anderszins tot een slechte klantervaring leiden. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken video's te accepteren dan wel af te wijzen die naar ons oordeel mogelijk een teleurstellende kijkervaring opleveren.

Kwaliteitsproblemen

 • Content die een bronbestand bevat waarvan de audio- en videoduur niet overeenkomen.
 • Content waarvan de omslagafbeelding geen titel bevat.
 • Content waarvan de ondertiteling ontbreekt of slecht gesynchroniseerd of onjuist is.
 • Content die watermerken, logo's of verwijzingen naar een onjuist distributiekanaal bevat.
 • Functionaliteit of aansporingen tot actie die niet worden ondersteund in de Prime Video-toepassing.
 • Metadata en/of omslagafbeeldingen die niet representatief zijn voor de inhoud.
 • Content of metadata in een niet-ondersteunde taal.
 • Content die een titel dupliceert die al aanwezig is in Prime Video.
 • Content die niet berust op een video-ervaring (bijvoorbeeld inhoud bestaande uit statische afbeeldingen en/of content die geen significante visuele variatie vertoont).
 • Content die vrij beschikbaar is op het web, inclusief rechtenvrije content.

Bedrijfspromotie en externe links

 • Content die een partnerschap met Amazon impliceert of misbruik maakt van een Amazon-logo of van een Amazon-product/Amazon-producten, inclusief het logo of producten van dochterondernemingen van Amazon.
 • Content die een URL, externe koppeling of oproep bevat om actie te ondernemen buiten de Prime Video-toepassing.
 • Content die een advertentie bevat of uitsluitend bestaat uit advertenties.
 • Content die het merk van een andere partij misbruikt of op een voor klanten verwarrende manier gebruikt, dan wel ten onrechte een connectie met een dergelijk merk suggereert.

Land- of regiospecifieke beperkingen

Sommige landen waarin we content distribueren, hebben mogelijk strengere normen dan andere landen met betrekking tot wat wordt beschouwd als 'aanstootgevende‘, 'illegale‘ en 'inbreukmakende‘ content. Dit kan beperkingen omvatten met betrekking tot de weergave van tabaksmerken en drugsgebruik; inhoud die aanstootgevende, illegale of inbreukmakende afbeeldingen bevat, kan onderworpen zijn aan publicatiebeperkingen in bepaalde gebieden.

We kunnen de verkoop van elke titel beperken of tegenhouden in een land of regio waar de verkoop of distributie van de desbetreffende content de wetten, culturele normen of gevoeligheden van dat land of regio zou schenden of om enige andere reden, geheel naar ons eigen oordeel.