Pomoc

Problemy z Prime Video od zewnętrznego dostawcy

Gdzie szukać pomocy, jeśli uzyskujesz dostęp do Prime Video za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak dostawca usług telefonicznych lub internetowych.

W wybranych krajach można zakupić członkostwo Prime Video za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak dostawca usług internetowych lub telefonicznych.

Jeśli dostęp do Prime Video uzyskano za pośrednictwem strony trzeciej, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania informacji o dostępnych ofertach lub wyjaśnień dotyczących subskrypcji. Zapytania dotyczące rozliczeń i rezygnacji z usługi muszą być kierowane do usługodawcy zewnętrznego.